Searched for: author%3A%22Busink%2C+E.R.V.%22
(1 - 3 of 3)
document
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (author), Busink, E.R.V. (author), Postma, S. (author)
Since 1991, several provinces in the Netherlands have put much effort in establishing soil-quality monitoring networks. The purpose of these networks is to provide insight in the trends in (geochemical) soil quality, on which new policies for environmental protection can be based, such as restrictions in certain landuse types and cleaner...
article 2000
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Lame, F.P.J. (author), Leenaers, H. (author), Busink, E.R.V. (author), Satijn, H.M.C. (author), Frapporti, G. (author)
De streefwaarden zijn (deels veralgemeniserend) hoge percentielwaarden uit de verdeling van de achtergrondgehalten in Nederland. Dit resulteert, met name bij toetsing van grond op meerdere stoffen, tot het significant toenemen van de kans op het afkeuren van grond die feitelijk niet belast is. Dit onterecht afkeuren van grond leidt zowel tot een...
report 1998
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Busink, E.R.V. (author)
In de provincie Noord-Brabant is sinds 1995 het provinciale bodemkwaliteitsmeet-net operationeel. Nadat in 1994 het ontwerp van het meetnet tot stand is gekomen, zijn in de periode 1995-1996 de nulmetingen voor de thema's verzuring, vermes-ting en verspreiding in 3 fasen uitgevoerd en gerapporteerd (Busink en Postma, 1995, 1996"3). Op basis van...
report 1998