Searched for: author%3A%22Buringh%2C+E.%22
(1 - 11 of 11)
document
Janssen, L.H.J.M. (author), Buringh, E. (author), van der Meulen, A. (author), van den Hout, K.D. (author), Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author)
Eight rules based on measurements, model calculations, additional deductions and expert judgement have been devised for use in estimating the distribution and sources of various fractions of PM10 in the Netherlands. As some of the underlying assumptions to these rules are debatable, they can be best characterized as 'rules of thumb'. A brief...
article 1999
document
van den Hout, K.D. (author), Ale, B.J.M. (author), Buringh, E. (author), Miedema, H.M.E. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1996
document
Bureau Humanisering van de Arbeid TNO (author), Buringh, E. (author)
article 1992
document
Buringh, E. (author)
Door de Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (CARGO) is een inventarisatie uitgevoerd van het Nederlandse arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bijna de helft van het onderzoek vond plaats bij 32 universitaire groepen, ongeveer eenderde gebeurde bij een zestal TNO-instituten en de rest werd gedaan bij 25 BGD-en en andere instellingen....
article 1991
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), van der Belt, R. (author), Buringh, E. (author), Esmeijer, F.G. (author), van Wijck, J.H. (author)
In een drietal bedrijven werden experimenten uitgevoerd om stofconcentraties te verminderen door gedroogde vormelingen te benevelen en door een zifter te plaatsen in de vormzandstroom. Beneveling vond plaats bij de afschuiver, platenwentelaar, het opsnijpunt, bij de lege droogplaten en bij de afvalbanden, cq. de overstortpunten van de...
book 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Buringh, E. (author), Lanting, R.W. (author), Hafkenscheid, T.L. (author), Koster, P.B. (author)
Het systematisch herkennen en evalueren van blootstelling is een belangrijk aspect van het toxische stoffen beleid. Hiertoe kan het noodzakelijk zijn over te gaan tot het verrichten van metingen om de blootstelling te kwantificeren. Dit artikel gaat in op een aantal aspecten van het meten van concentraties van toxische stoffen in werk pleklucht.
article 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal economische situatie van het gebruik van 1,3- butadieen in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygienische omstandigheden. Er wordt voorgesteld de MAC-waarde te verlagen.
book 1988
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Grundemann, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
report 1988
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslings, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal-economische situatie van het gebruik van trichloormonofluormethaan in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygiënische omstandigheden. Blootstelling kan in de gehele industrie plaats vinden. Alleen bij de produktie van flexibele polyurethaan schuimen kunnen concentraties voorkomen die...
report 1988
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Grundeman, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
book 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Buringh, E. (author)
article 1986
Searched for: author%3A%22Buringh%2C+E.%22
(1 - 11 of 11)