Searched for: author%3A%22Brouwer%2C+P.%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Bouma, H. (author), Reuter, A. (author), Brouwer, P. (author), George, M. (author), Ferryman, J. (author), Boyle, J. (author), Juršėnas, A. (author), Karinsalo, A. (author), Pruim, R.H.R. (author), van Rooijen, A.L. (author), ten Hove, R.J.M. (author), van Mil, J.D. (author), Gicic, D. (author), Goller, G. (author), Ledinauskas, E. (author), Ruseckas, J. (author), Kromhout, B. (author), de Moel, H. (author), Dolstra, N. (author)
Authentication of travel documents (e.g., passports) and breeder documents (e.g., birth certificates) is important to facilitate legal movement of passengers and to prevent cross-border crime, such as terrorism, smuggling, illegal migration and human trafficking. However, it is time consuming and difficult to verify all security features, the...
conference paper 2021
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
De Hanzehogeschool Groningen heeft vanaf 1 maart 2012 het project “Sociaal in het bestek” uitgevoerd. Het betreft een zogenaamd “RAAK-MKB-project”, een subsidieregeling voor innovatieve projecten van hogescholen in samenwerking met mkb-ondernemers. Met dit project wil de Hanzehogeschool Groningen regionale mkb’ers ondersteunen bij social return...
report 2014
document
Smit, A. (author), Brouwer, P. (author)
report 2014
document
van Emmerik, M.L. (author), de Jong, T. (author), Brouwer, P. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft behoefte aan kennis over de huidige invulling van social return door gemeenten in Nederland. Daarom heeft het ministerie aan TNO gevraagd om in kaart te brengen hoe de gemeenten op dit moment omgaan met social return. Het gaat dan om vragen als hoe vaak gemeenten social return toepassen,...
report 2014
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
Regels dwingen aannemer tot ontslaan eigen mensen, schreef de Volkskrant op 19 maart jl. De ongewenste effecten van de social returneisen die steeds meer gemeenten stellen bij aanbestedingen, krijgen de laatste tijd meer aandacht. TNO verkende het onderwerp verdringing. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal...
article 2014
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
public lecture 2014
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Liebregts, W. (author), Brouwer, P. (author), Blonk, R.W.B. (author), Luijters, K. (author), Andriessen, S. (author)
TNO heeft in het kader van het kennisinvesteringsprogramma en met medefinanciering vanuit Stichting Instituut Gak een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van re-integratie. Het doel van dit project was de voorspellers van een succesvolle uitstroom naar werk of scholing te onderzoeken bij mensen met een bijstandsuitkering. Hierbij is niet...
report 2013
document
Brouwer, P. (author)
Presentatie Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 7 februari 2013
public lecture 2013
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Blonk, R. (author)
Verschillende landen kennen een quotum voor werkgevers en/of overheden. ze zijn verplicht een bepaald percentage werknemers met beperkingen in dienst te hebben, PvdA en VVD stellen in het tegeerakkoord een quotum voor grotere bedrijven voor. ls dat verstandig? Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2002,nr...
article 2012
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijk aan het werk bij werkgevers. Social return is een manier om via aanbestedingen de inzet van deze personen bij werkgevers af te dwingen.
article 2012
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
Deze handleiding is geschreven door TNO in opdracht van de Commissie Arbeidsmarktzaken van de CAO-partners in de bouw. Die CAO-partners zijn namens de werkgevers: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN), Vereniging van Waterbouwers en NVB Vereniging voor ontwikkelaars en...
book 2012
document
van Wijk, E. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
bookPart 2012
document
Brouwer, P. (author), Hoeve, M. (author), Smit-Rietveld, C. (author)
Nu de budgetten voor re-integratie krimpen, groeit het belang van effectieve begeleiding richting arbeidsparticipatie. De vraag is dan natuurlijk welke aanpak werkt. En welke kosten kan men verwachten? De gegevens van de Participatieladder bieden gemeenten waardevolle handvatten om hun beleid vorm te geven. De auteurs, tevens onderzoekers bij...
article 2011
document
Smit, A. (author), de Graaf, B. (author), Verweij, E. (author), Brouwer, P. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten die sociale ondernemingen ervaren en maatregelen ter bevordering van sociaal ondernemerschap. Het gaat hierbij om sociale ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden voor werk.
report 2011
document
Brouwer, P. (author), Andriessen, S. (author), van Wijk, E. (author)
report 2011
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return, het maken van afspraken over arbeids- en stageplaatsen bij inkoop en aanbesteding, staat sterk in de belangstelling. In korte tijd is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Zo zijn er in de afgelopen maanden vier publicaties over de toepassing van social return door de overheid verschenen. TNO schreef er drie en voerde het...
article 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de wens uitgesproken dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Dit vraagt om maatregelen die ertoe bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee te kunnen doen. Naast bestaande regelingen als de inzet van loonkostensubsidies is social return de...
article 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return is sterk in opkomst. De rijksoverheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op te nemen. Het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) bracht in dezelfde periode de handleiding ‘Social return bij inkoop voor gemeenten’ uit. Gemeenten passen al...
article 2011
document
van Wijk, E. (author), Andriessen, S. (author), Smit, A. (author), Brouwer, P. (author)
Beso is een samenwerkingsverband van TNO en Wissenraet Van Spaendonck. Mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.
book 2011
document
Oosterling, M. (author), Brouwer, P. (author), Nijman, D.K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
Searched for: author%3A%22Brouwer%2C+P.%22
(1 - 20 of 34)

Pages