Searched for: author%3A%22Bouma%2C+G.%22
(1 - 9 of 9)
document
van der Klauw, M. (author), Bouma, G. (author)
We bevinden ons midden in de “roaring twenties” van de twintigste eeuw; een tijd waarin vele opgaven spelen op het gebied van klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit. Tegelijkertijd spelen er uitdagingen op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. We hebben te maken met een bevolking die verder vergrijst,...
report 2023
document
van der Klauw, M. (author), Eerdens, R. (author), Molema, H. (author), Bouma, G. (author), Lindenberg, J. (author), Geurts, A. (author), Lucas Luijckx, N. (author), Groen, H. (author)
other 2021
document
Bouma, G. (author), Olivadese, R. (author)
Trots presenteren wij het resultaat van het ontwerpend onderzoek naar een integrale wijkaanpak. Dit is een onderzoek naar een samenhangende aanpak van verschillende transitieopgaven op het niveau van de wijk en binnen bestaand bebouwd gebied. Atelier X is dit traject gestart omdat wij een groot belang zagen in inzicht op het niveau van de wijk...
report 2020
document
Edelenbos, J. (author), Hirzalla, F. (author), van Zoonen, L. (author), van Dalen, J. (author), Bouma, G. (author), Slob, A. (author), Woestenburg, A. (author)
bookPart 2018
document
Zaucha, J. (author), Davoudi, S. (author), Slob, A. (author), Bouma, G. (author), van Meerkerk, I. (author), Oen, A.M.P. (author), Breedveld, G.D. (author)
An integrative approach across disciplines is needed for sustainable lagoon and estuary management as identified by integrated coastal zone management. The ARCH research project (Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons) has taken initial steps to overcome the boundaries between disciplines and focus on cross-disciplinary...
article 2016
document
Vinke-de Kruijf, J. (author), Hommes, S. (author), Bouma, G. (author)
It is widely recognized that integrated approaches are required to manage our limited water resources in an effective and sustainable manner. In the Netherlands, this is mostly realized by organizing integrated spatial development processes. This paper presents a discussion in which the distribution of freshwater is integrated with spatial...
article 2010
document
Hommes, S. (author), Vinke-de Kruijf, J. (author), Otter, H.S. (author), Bouma, G. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Water resources management issues tend to affect a variety of uses and users. Therefore, they often exhibit complex and unstructured problems. The complex, unstructured nature of these problems originates from uncertain knowledge and from the existence of divergent perceptions among various actors. Consequently, dealing with these problems is...
article 2009
document
Bouma, G. (author), Jonkhoff, W. (author), Luiten, G.T. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
report 2006
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Bouma, G. (author)
De vraagstelling die voorligt is of er een overzicht gegeven kan worden van beleidsinitiatieven die Nederland al neemt ten aanzien van hetgeen in de Bodemstrategie is verwoord rondom afdekking in relatie tot (ruimte)gebruik. Het gaat daarbij om aantoonbare beleidsimpulsen, stimuleringsmaatregelen, wet- en regelgeving e.d. Ook wordt bekeken in...
report 2006
Searched for: author%3A%22Bouma%2C+G.%22
(1 - 9 of 9)