Searched for: author%3A%22Bosch%2C+T.%22
(21 - 40 of 76)

Pages

document
Coenen, P. (author), Douwes, M. (author), van den Heuvel, S. (author), Bosch, T. (author)
Occupational postures are considered to be an important group of risk factors for musculoskeletal pain. However, the exposure-outcome association is not clear yet. Therefore, we aimed to determine the exposure-outcome association of working postures and musculoskeletal symptoms. Also, we aimed to establish exposure limits for working postures....
article 2016
document
Luger, T. (author), Bosch, T. (author), Hoozemans, M.J.M. (author), Veeger, D.H.E.J. (author), de Looze, M.P. (author)
Shoulder disorders comprise a large part of work-related musculoskeletal disorders. Risk factors, such as repetitiveness and monotony, may cause muscle fatigue and be attenuated by task rotation. We investigated rotation between a dynamic box-lifting task and a relatively static pick-and-place task and aimed to determine whether (1) a high...
article 2016
document
de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Krause, F. (author), Stadler, K.S. (author), O'Sullivan, L.W. (author)
The aim of this review was to provide an overview of assistive exoskeletons that have specifically been developed for industrial purposes and to assess the potential effect of these exoskeletons on reduction of physical loading on the body. The search resulted in 40 papers describing 26 different industrial exoskeletons, of which 19 were active ...
article 2016
document
Bosch, T. (author), van Eck, J. (author), Knitel, K. (author), de Looze, M.P. (author)
Exoskeletons may form a new strategy to reduce the risk of developing low back pain in stressful jobs. In the present study we examined the potential of a so-called passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in prolonged forward-bended working postures.Eighteen subjects performed two tasks: a simulated assembly task...
article 2016
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Bosch, T. (author)
Een derde van de Nederlandse werknemers voert met regelmaat herhalende bewegingen uit in het werk. Wanneer zorgt dit voor een risico op gezondheidsklachten? Bedrijven konden dat al zelf nagaan met de Hand-Arm Risicobeoordelingsmethode (HARM). Deze methode is nu verbeterd: HARM 2.0. Vakmedia
article 2016
document
Bosch, T. (author), de Korte, E. (author)
Robots zijn hot en de technologische ontwikkelingen gaan zeer snel. Het vakgebied Human Factors speelt een grote rol bij het realiseren van een goede interactie tussen mens en robot voor verschillende vormen van robotisering. www.humanfactors.nl
article 2016
document
Könemann, R. (author), Bosch, T. (author), Kingma, I. (author), van Dieën, J.H. (author), de Looze, M.P. (author)
In this study the effects of horizontal bin locations in an order picking workstation on upper arm elevation, trunk inclination and hand use were investigated. Eight subjects moved (self-paced) light or heavy products (0.2 and 3.0 kg) from a central product bin to an inner or outer order bin (at 60 or 150 cm) on the left or right side of the...
article 2015
document
Luger, T. (author), Bosch, T. (author), Hoozemans, M. (author), de Looze, M.P. (author), Veeger, D. (author)
Work-related musculoskeletal disorders are increasing due to industrialisation of work processes. Task variation has been suggested as potential intervention. The objectives of this study were to investigate, first, the influence of task variation on electromyographic (EMG) manifestations of shoulder muscle fatigue and discomfort; second,...
article 2015
document
Hiemstra-van Mastrigt, S. (author), Kamp, I. (author), van Veen, S.A.T. (author), Vink, P. (author), Bosch, T. (author)
New technologies have led to an increasingly sedentary lifestyle. Sedentary behaviour is characterised by physical inactivity and is associated with several health risks. This excessive sitting does not only take place in the office or at home, but also during daily commute. Therefore, BMW AG developed an active seating system for the back seat...
article 2015
document
Knitel, K. (author), van Eck, J. (author), Bosch, T. (author), de Looze, M.P. (author)
Rugklachten zijn, na griep of verkoudheid, de tweede belangrijkste reden om te verzuimen en daarmee verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland. Ergonomische en organisatorische maatregelen kunnen deze risicofactoren verminderen. Ideaal zou een hulpmiddel zijn dat fysieke belasting op de rug vermindert en tevens flexibel is,...
article 2015
document
Bosch, T. (author), Douwes, M. (author), Hoozemans, M. (author), van Dieen, J. (author), Kuijt-Evers, L. (author), Smit, R. (author)
Doelstelling van dit project was het evalueren van de impact, bruikbaarheid en validiteit van de NIOSH tilmethodiek. Om deze doelstelling te realiseren staan in dit rapport de volgende vragen centraal: 1) Hoe vaak wordt gebruikt gemaakt van de NIOSH methode? 2) Is de methode bruikbaar bij het evalueren van werksituaties in de praktijk? 3) Wat is...
report 2015
document
Coenen, P. (author), Formanoy, M. (author), Douwes, M. (author), Bosch, T. (author), de Kraker, H. (author)
Exposure to mechanical vibrations at work (e.g., due to handling powered tools) is a potential occupational risk as it may cause upper extremity complaints. However, reliable and valid assessment methods for vibration exposure at work are lacking. Measuring hand-arm vibration objectively is often difficult and expensive, while often used...
article 2014
document
Luger, T. (author), Bosch, T. (author), Veeger, D. (author), de Looze, M. (author)
Task variation has been proposed to reduce shoulder fatigue resulting from repetitive hand-arm tasks. This review analyses the effect of task variation, both 'temporal (i.e. change of work-rest ratio)' and 'activity (i.e. job rotation)' variation, on physiological responses, endurance time (ET) and subjective feelings. Pubmed was searched and...
article 2014
document
Douwes, M. (author), Boocock, M. (author), Coenen, P. (author), van den Heuvel, S. (author), Bosch, T. (author)
The Hand Arm Risk assessment Method (HARM) is a simplified risk assessment method for determining musculoskeletal symptoms to the arm, neck and/or shoulder posed by hand-arm tasks of the upper body. The purpose of this study was to evaluate the predictive validity of HARM using data collected from a three year prospective cohort Study on...
article 2014
document
Verbiest, S. (author), Goudswaard, A. (author), Bosch, T. (author), Haan, B. (author), Ducheine, W. (author)
Bij veel productiebedrijven wordt gewerkt in ploegendiensten. Hoe kan een bedrijf de ploegendiensten beter aan laten sluiten op individuele wensen van werknemers en bij de (flexibiliteits)behoefte van het bedrijf? Hoe zorg je dat werknemers vitaal blijven en de productiviteit goed blijft? Aan welke knoppen kunnen het bedrijf en medewerkers...
other 2014
document
Perez, J. (author), de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Neumann, W.P. (author)
This methodological paper presents a novel approach to predict operator's mechanical exposure and fatigue accumulation in discrete event simulations. A biomechanical model of work-cycle loading is combined with a discrete event simulation model which provides work cycle patterns over the shift resulting in a load-time trace for the entire shift....
article 2014
document
Tuinzaad, B. (author), van Rhijn, J.W. (author), Bosch, T. (author), Vos, F. (author)
De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Bovendien moeten bedrijven in staat zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan zich te binden. In het boek ‘Snel en wendbaar...
report 2013
document
Verbiest, S. (author), Goudswaard, A. (author), Kooij-de Bode, H. (author), de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Blok, M. (author)
Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen op zoek naar nieuwe roosters of roosteraanpassingen. Naast een vergrijzend personeelsbestand, kan het gaan om redenen als behoefte aan meerflexibiliteit in de bezetting, noodzaaktot langere openingstijden voor de klanten, of noodzaak tot kostenbesparing door een eficiëntere inzet van personeel ...
article 2013
document
Formanoy, M. (author), Coenen, P. (author), Douwes, M. (author), Bosch, T. (author), de Kraker, H. (author)
Blootstelling aan mechanische trillingen op het werk als gevolg van het hanteren van aangedreven handgereedschap kan klachten veroorzaken aan de bovenste extremiteiten. Betrouwbare en valide instrumenten om deze blootstelling te beoordelen zijn schaars. Daarom is een methode ontwikkeld, de HARM-methode, om hand-armtrillingen subjectief te...
article 2013
document
Könemann, R. (author), Bosch, T. (author), de Looze, M.P. (author)
The design of a work station generally prescribes a global movement pattern of the operator, but also leaving some degrees of freedom regarding movement strategy. For a specific order picking work station, we studied the movement strategies, the underlying factors and its impact on performance. Eight subjects performed a task comprising, the...
article 2012
Searched for: author%3A%22Bosch%2C+T.%22
(21 - 40 of 76)

Pages