Searched for: author%3A%22Bomhof%2C+F.W.%22
(1 - 14 of 14)
document
Powell, T.E. (author), Sternheim, A.M. (author), Tolios, I. (author), van der Zwet, K. (author), Bomhof, F.W. (author)
Today’s increasingly unstable geo-political environment presents opportunities for violent organisations to thrive – whether terrorist, criminal, insurgent or militant. It is therefore important for NATO and its nations to monitor and understand potentially threatening organisations as they evolve. At the same time, digitalization has led to an...
conference paper 2021
document
van Ette, F.T.A. (author), Bastiaansen, H.J.M. (author), Veugen, P.J.M. (author), Veenman, C.J. (author), Bomhof, F.W. (author), Langley, D. (author), Djafari, S. (author), van der Aarssen, L.G. (author), van Lieshout, M.J. (author)
Idealiter is data vrij toegankelijk, maar de realiteit is vaak anders. De data houdt zich vaak op bij verschillende organisaties die zelfstandig keuzes maken over wie de data mag gebruiken en waarvoor. Data heeft waarde, en mag daarom soms niet of beperkt gedeeld worden. Er kunnen kosten mee gemoeid zijn met het beschikbaar stellen van de data....
report 2020
document
Bomhof, F.W. (author), Giezeman, P. (author)
book 2019
document
de Boer, M.H. (author), Oggero, S. (author), van Bekkum, M.A. (author), Bomhof, F.W. (author), Hillerström, F.H.J. (author), Knegjens, R.J. (author), Kruithof, M.C. (author), Neumann, N.M.P. (author), Dijk, J. (author)
conference paper 2017
document
Traversari, A.A.L. (author), den Hoed, M. (author), Di Giulio, R. (author), Bomhof, F.W. (author)
When designing buildings, it is a challenge to take into account Energy Efficiency in the early design stage. This is especially difficult for hospital designs, because these buildings comprise many different room types and functions. This greatly increases the number of design directions available. Choices made early on in the design process...
article 2017
document
Bomhof, F.W. (author)
Wat is dat Big Data eigenlijk en waarom doet iedereen er zo opgewonden over? Om de ontwikkelingen die nu onder de noemer 'Big Data' op ons af komen goed te kunnen plaatsen, is het nuttig terug te kijken op de ontwikkeling van elektronische informatiedeling: 'het web' en om vooruit te kijken naar wat web 4.0 genoemd kan worden. De vragen die...
article 2014
document
Bomhof, F.W. (author), Koers, W.A. (author)
Boekje met 22 pitches gepresenteerd tijdens het "TNO small Big Data Congress". Een kleine steekproef uit alle data-gedreven innovaties die TNO uitvoert.
other 2014
document
Bomhof, F.W. (author)
Het woord 'domotica' is toch altijd een beetje een vakterm gebleven; 'gewone' mensen hebben er meestal nog nooit van gehoord. Daarom zal wel de term 'slim wonen' bedacht zijn. Goed gekozen, want 'dom wonen' dat wil natuurlijk niemand. Wat is er eigenlijk zo slim aan slim wonen? Is de apparatuur dan zo slim omdat er een computerchip in zit? Was...
article 2013
document
Schutte, K. (author), Bomhof, F.W. (author), Burghouts, G.J. (author), van Diggelen, J. (author), Hiemstra, P. (author), van 't Hof, J. (author), Kraaij, W. (author), Pasman, K.H.W. (author), Smith, A.J.E. (author), Versloot, C.A. (author), de Wit, J.J. (author)
More and more sensors are getting Internet connected. Examples are cameras on cell phones, CCTV cameras for traffic control as well as dedicated security and defense sensor systems. Due to the steadily increasing data volume, human exploitation of all this sensor data is impossible for effective mission execution. Smart access to all sensor data...
conference paper 2013
document
Bomhof, F.W. (author)
De toepassing van BIM als manier om de bedrijfsvoering binnen een bedrijf efficiënter en effectiever te maken, is al geruime tijd bekend. Het werken met 3D-modellen in plaats van met 2D-tekeningen kan verschillende voordelen voor bedrijven in de bouwketen hebben. Deze manier van werken wordt binnen een bedrijf vaak ‘little BIM’ genoemd. Een...
article 2012
document
Bomhof, F.W. (author), van Hoorik, P.M. (author), Hoeve, M.C. (author)
ICT has the potential to enable a low carbon economy, as pointed out by many studies. One example of the energy (and CO2) saving potential of ICT is illustrated in this chapter: how much energy (and emissions) can be saved if the invoicing process is redesigned? Although there is a net positive effect, the way the actual process is implemented...
bookPart 2012
document
Spitzer, A.M. (author), Worm, D.T.H. (author), Bomhof, F.W. (author), Bastiaans, M. (author)
Cloud computing is het op afroep, dynamisch ontsluiten van een verzameling ICT-middelen (zoals netwerken, opslag, verwerking, applicaties en diensten) over een netwerk. In dit rapport is uitgegaan van “Infrastructure as a Service”-clouds: opslag- en verwerkingscapaciteit wordt als dienst ter beschikking gesteld, hetzij als een publieke cloud (op...
report 2012
document
Vos, P. (author), Kamphuis, W. (author), Bomhof, F.W. (author)
TNO is bezig met het ontwikkelen van kennis en tools op gebied van het opzetten en managen van samenwerkingen in een complexe omgevingen. Eén van de tools die ontwikkeld wordt is de LOCI methode. Dit is een methode die managers helpt om een zorgvuldige afweging te maken met welke partij welke samenwerkingsbenadering de meest geschikte is. Om de...
other 2012
document
Bomhof, F.W. (author), van Hoorik, P. (author), Hoeve, M. (author)
conference paper 2011
Searched for: author%3A%22Bomhof%2C+F.W.%22
(1 - 14 of 14)