Searched for: author%3A%22Blonk%2C+R.W.B.%22
(81 - 81 of 81)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Blonk, R.W.B. (author), Klink, J.J.L. (author)
Het inzetten van interventies gericht op het reduceren van stress gerelateerde psychische aandoeningen is een belangriik onderwerp gezien de recente toename van deze problematiek. In dit artikel staat de vraag centraal voor wie welke interventie het meest geschikt is. Aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve reviews wordt...
article 1999