Searched for: author%3A%22Blonk%2C+R.W.B.%22
(41 - 60 of 81)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, S. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Andriessen, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Psychische klachten onder werknemers komen veel voor en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkómen. Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn om verzuimende werknemers met psychische klachten het werk snel te laten hervatten. De vraag is...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), Verbeek, J.H.A.M. (author), de Boer, A.G.E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
It remains unclear if patients with different types of common mental disorders, such as adjustment, anxiety and depressive disorders, have the same irrational ideas. The aim of this prospective cohort study (n = 190) is to investigate differences in level and type of irrational beliefs among these groups and to examine whether a change in...
article 2010
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Koppes, L.L.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose - The purpose of this paper is to gain more insight into the well-being, health and performance of young intermediate educated employees. First, employees with low education (9 years or less), intermediate education (10-14 years of education), and high education (15 years or more) are compared on a number of factors related to well-being...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen en psychologen naar werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren in de werksituatie die belemmeren dat verzuimende werknemers het werk tijdig hervatten. Hiertoe zijn drie focusgroepen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Oomens, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Poster gepresenteerd bij het GGZ-richtlijnen congres, 8 december te Amsterdam.
other 2009
document
de Vente, W. (author), Kamphuis, J.H. (author), Emmelkamp, P.M.G. (author), Blonk, R.W.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Work-related stress is widespread and can lead to long-term absenteeism and work disability. Cognitive-behavioral treatment (CBT) has demonstrated effectiveness in treating psychopathology but has only rarely been tested in clinical samples with work-related stress. A randomized controlled trial was conducted to investigate the efficacy of CBT...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhenen, W. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Objectives: The aim of this study is to examine the role of coping styles in sickness absence. In line with findings that contrast the reactive-passive focused strategies, problem-solving strategies are generally associated with positive results in terms of well-being and overall health outcomes; our hypothesis is that such strategies are...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhenen, W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Schaufeli, W.B. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Background. The objective of the present study is to establish an optimal cutoff point for distress measured with the corresponding scale of the 4DSQ, using the prediction of sickness absence as a criterion. The cutoff point should result in a measure that can be used as a credible selection instrument for sickness absence in occupational health...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Een aantal jaren geleden is de Wiw- en ID-regeling afgeschaft omdat die onvoldoende resulteerde in uitstroom van gesubsidieerde krachten naar regulier werk. In de heftige discussie naar aanleiding van deze afschaffing werd niet betrokken dat een belangrijke aantal gesubsidieerde krachten kansen op regulier werk is misgelopen, juist door gebrek...
article 2008
document
TNO Work and Employment TNO Arbeid (author), Taris, T.W. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
As a result of the increased number of dual-earner families and the widespread availability of information and communication technology, the boundaries between work and non-work have become blurred. Today, work is no longer necessarily spatially, temporally, and socially distinct from home. As a consequence, the amount of research into the work...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Taris, T.W. (author), Geurts, S.A.E. (author), Schaufeli, W.B. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This study examined the associations between workaholism and perceived health (exhaustion, physical complaints, and feelings of professional efficacy) in a sample of 477 Dutch self-employed workers. We defined workaholism as having two components: (1) spending many hours on one's work, and (2) the inability to detach from work. We expected that...
article 2008
document
van Rhenen, W. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of two brief preventive stress reduction programs - a cognitive focused program and a combined intervention of physical exercise and relaxation - on sickness absence in stressed and non-stressed employees working in various jobs in a telecom company. Methods: The study was...
article 2007
document
Blonk, R.W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S.E. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
We investigated the effectiveness of cognitive behavioural therapy (CBT) and a combined intervention of workplace- and individual-focused techniques among self-employed people on sick leave owing to work-related psychological complaints (such as anxiety, depression, and burnout). Both interventions were based on CBT; however, one was conducted...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit boek bevat een inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsparticipatie en psychische klachten' aan de Universiteit Utrecht, 29 maart 2006. Reïntegratie gaat in deze rede over het begeleiden naar werk van werknemers die ziek thuis zitten. Activering handelt over het begeleiden naar werk van...
public lecture 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van een empirisch onderzoek naar de problematiek van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige praktijk. Een belangrijk doel van dit onderzoek was de aard en omvang van deze problematiek in kaart te brengen. Hiervoor werd een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), Verbeek, J.H.A.M. (author), de Boer, A.G.E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
Objectives: This study attempted to determine the factors that best predict the duration of absence from work among employees with common mental disorders. Methods: A cohort of 188 employees, of whom 102 were teachers, on sick leave with common mental disorders was followed for 1 year. Only information potentially available to the occupational...
article 2006
document
van Hooft, E.A.J. (author), Born, M. (author), Taris, T.W. (author), van der Flier, H. (author), Blonk, R.W.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In the context of Ajzen's (1991) theory of planned behavior, the antecedents of intentions are better understood than the antecedents of behavior. The current study aimed to improve the understanding of the transition from intentions to behavior. Based on the work of Gollwitzer (1993), Kuhl and Beckmann (1994), and Lay (1986) we proposed a model...
article 2005
document
van Rhenen, W. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J. (author), van Dijk, F.J. (author), Schaufeli, W.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To investigate the short-term and long-term effectiveness of two, brief, preventive, work stress management programmes. One programme was a cognition-focused programme, the other was a newly developed intervention in which physical exercise and relaxation were combined. It was hypothesised that the newly developed intervention would...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Croon, E.M. (author), Hugenholtz, N.I.R. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van vijf studies over de effectiviteit van persoonsgebonden interventies bij werknemers die verzuimen door psychische aandoeningen. De bestudeerde interventies verschillen in betrokken disciplines, duur, intensiteit en frequentie. De inhoud van de interventies is echter in grote lijnen hetzelfde. Er wordt gebruik...
article 2005
Searched for: author%3A%22Blonk%2C+R.W.B.%22
(41 - 60 of 81)

Pages