Searched for: author%3A%22Blonk%2C+R.%22
(41 - 46 of 46)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R. (author)
In dit rapport is de aard en omvang van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" (MOK) in relatie tot verzuimbegeleiding en beoordeling van de arbeidsongeschiktheid onderzocht. Daarnaast is op basis van relevante literatuur aangegeven welke instrumenten er zijn om de MOK-problematiek te verminderen. Tenslotte is middels discussiegroepen ...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), van Houwelingen, A. (author), Blonk, R. (author), van Yperen, M. (author)
In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de vier bronnen van zelfeffectiviteit (Bandura, 1977...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author)
Psychische klachten gerelateerd aan werk is een belangrijk onderwerp. Zowel een derde van het verzuim als een derde van de WAO-intrede wordt veroorzaakt door psychische klachten. Recent is een van de eerste effectstudies op het terrein van werkenden met milde psychische klachten, zoals overspanning en burnout, afgerond. Dit onderzoek is...
article 2004
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author), Cremer, R. (author)
In dit artikel worden de effecten van twee begeleidingsvormen (gecombineerde aanpak en cognitieve gedragstherapie) voor zelfstandig ondernemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten vergeleken met elkaar en met een controlegroep. Bij alle deelnemers namen de klachten in de loop van de tijd af, maar bij de mensen die begeleiding kregen...
article 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), Cremer, R. (author), Blonk, R. (author)
article 2003
Searched for: author%3A%22Blonk%2C+R.%22
(41 - 46 of 46)

Pages