Searched for: author%3A%22Bloemhoff%2C+A.%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project moest inzicht geven in de meest voorkomende oorzaken en...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Door de omvang en aard van het risico dat wegwervers lopen te worden aangereden is weinig bekend. Van den Berg Infrastructuur heeft het initiatief genomen tot een onderzoeksproject waarbij verschillende methodes werden gebruikt om informatie te verzamelen. Gebleken is dat wegwerkzaamheden niet zonder risico's zijn. Aanrijdgevaar wordt niet...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author)
De Monitor Arbeidsongevallen 2006 bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland. De cijfers betreffen schattingen op basis van gegevens uit verschillende bronnen. In 2006 hebben naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Dit...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Stam, C.A. (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Stam, C. (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Giesbertz, P. (author), Drupsteen, L. (author)
In de Monitor Arbeidsongevallen, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen, trends en een vergelijking met de Europese cijfers. De Monitor is onder meer bedoeld als informatiebron voor de overheid en het bedrijfsleven. De gegevens over arbeidsongevallen op jaarbasis bieden echter weinig...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuiper, J. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bloemhoff, A. (author), Venema, A. (author)
Deze monitor bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland in 2004. In 2004 hebben naar schatting 85.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Naar schatting zijn 3.200 slachtoffers van een arbeidsongeval na behandeling op de afdeling Spoedeisende...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
Onlangs verscheen de editie 2003 van de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen. In dit artikel worden de arbeidsongevalscijfers vanaf 2000 met elkaar vergeleken. Twee belangrijke indicatoren wijzen op een dalende trend: het totale aantal ongevallen met letsel en verzuim nam af, en het aantal ziekenhuisopnamen nam af. Sectoren moet een hoog risico...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Bloemhoff, A. (author), van Duijn, A.P.C. (author), Venema, A. (author)
Ongevallen in arbeidssituaties veroorzaken veel persoonlijk leed, verzuim en arbeidsongeschiktheid en leiden vaak tot hoge kosten. Hoewel ongevallen nooit geheel uit te sluiten zijn, kunnen veel ervan wel worden voorkomen. Daarom moeten mogelijkheden voor preventie in beeld gebracht en benut worden. Daarvoor is kennis nodig over de omvang, aard...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Bloemhoff, A. (author), Rovekamp, A.J.M. (author), van Putten, D.J. (author)
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author)
Naar aanleiding van de recente discussies over een mogelijke voorrangsbehandeling van werknemers, wordt in dit artikel nagegaan of er in de periode 1993-1995 sprake was van een voorrangsbehandeling van werkenden boven niet-werkenden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van het Gezondheidsenquête-onderzoek van het CBS, afkomstig van de...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schoots, W. (author)
As a repeat of a survey carried out in 1986-1987, a telephone survey was conducted. More than 25,000 households, comprising over 67,000 persons, were questioned about any recent traffic, home and leisure, sports and occupational injuries. Expressed as a national number, a total of approximately three million accident victims required...
article 1998
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schroots, W. (author)
Ongevallen hebben een aandeel van 4% in de totale medische kosten van ziekten in Nederland. De preventie van ongevallen is daarom een belangrijke taak voor overheid en betrokken veldorganisaties. Gegevens over omvang en aard van de ongevallen kunnen helpen bij het uitvoeren van preventieve activiteiten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), Schmikli, S.L. (author)
Er is nog onvoldoende kennis over de relatie tussen sport in de vrije tijd en de gezondheid van werknemers. In de literatuur staan zowel negatieve effecten (sportblessures) als positieve effecten beschreven, zoals verbetering van het algemeen welzijn en vermindering van gezondheidsklachten en ziekteverzuim. In dit artikel wordt een secundaire...
article 1996
Searched for: author%3A%22Bloemhoff%2C+A.%22
(1 - 20 of 41)

Pages