Searched for: author%3A%22Bleeker%2C+A.%22
(1 - 20 of 65)

Pages

document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Bleeker, A. (author)
"AERIUS Monitor is één van de zes onderdelen van AERIUS en is bedoeld om de uitvoering en de resultaten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te volgen. De overige onderdelen zijn: Calculator, Register, Scenario, Connect en Extra. De huidige versie van Monitor is 2014.2 en geeft inzicht in onder andere de ontwikkeling...
report 2015
document
Bleeker, A. (author)
Op 34 locaties zijn door het ECN, in samenwerking met Ecologica, in de landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) Elsendorp en De Rips en het natuurgebied de Stippelberg ammoniak concentratiemetingen uitgevoerd in de periode 2007-2014. Deze metingen zijn een voortzetting van de metingen die al sinds 1996 in het gebied zijn uitgevoerd met zogenaamde...
report 2015
document
Bleeker, A. (author), Galloway, J.N. (author), Grizzetti, B. (author), Erisman, J.W. (author), Dise, N.B. (author), Sutton, M.A. (author), Leach, A.M. (author), d. Vries, W. (author)
Nitrogen (N) is a key nutrient, vital for the survival of humans and all other living organisms. While di-nitrogen gas (N2) is abundant in the atmosphere, most organisms are unable to use this chemically unreactive form. First it must be converted or fixed߿ݠinto a reactive form such as ammonia (NH3) or nitrogen oxide (NOx). These and other forms...
article 2015
document
Hensen, A. (author), Bleeker, A. (author)
-
article 2015
document
Bleeker, A. (author)
The International Nitrogen Initiative (INI) was established in 2003 as a joint SCOPE and IGBP Program. Network of scientists, with a strong science-policy interaction. The overall goal of INI is to optimise nitrogen's beneficial role in sustainable food production and minimize nitrogen's negative effects on human health and the environment...
public lecture 2015
document
Bleeker, A. (author)
"Tijdens de hier beschreven review is de doelmatigheid van de AERIUS database onderzocht. Dit is gedaan door de feitelijke database te vergelijken met hetgeen is vastgelegd over de database. Deze vergelijking richt zich alleen op de manier waarop de database gestructureerd is, en op de wijze waarop de beschreven inhoud overeenkomt met de...
report 2014
document
van den Bulk, W.C.M. (author), Hensen, A. (author), Bleeker, A. (author), Frumau, K.F.A. (author)
Waarom meten we? * Invloed van Tweede Maasvlakte op luchtkwaliteit en stikstofdepositie * Relatie depositie en ecologie
public lecture 2014
document
Bleeker, A. (author), Duprè, C. (author), Gowing, D.J.G. (author), Diekmann, M. (author), Alard, D. (author), Corcket, E. (author), Jandt, U. (author), Stevens, C.J. (author)
We aimed to answer the question of whether the species richness and composition of calcareous grasslands in North-western Germany had changed over the last 70 years as a result of atmospheric nitrogen (N) deposition. In total, 1186 plots of Festuco-Brometea (alliance Bromion erecti) grasslands from the suboceanic regions of the country were...
article 2014
document
Bleeker, A. (author), Galloway, J.N. (author), Leach, A.M. (author), Erisman, J.W. (author), Winiwarter, W. (author), Leip, A. (author)
The human alteration of the nitrogen cycle has evolved from minimal in the mid-19th century to extensive in the present time. The consequences to human and environmental health are significant. While much attention has been given to the extent and impacts of the alteration, little attention has been given to those entities (i.e., consumers,...
article 2014
document
Bleeker, A. (author)
Op 34 locaties zijn door ECN, in samenwerking met Ecologica, in de periode 2007-2013 ammoniak concentratiemetingen uitgevoerd in de landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) Elsendorp en De Rips, en natuurgebied De Stippelberg. Deze metingen zijn een voortzetting van de metingen die al sinds 1996 in het gebied zijn uitgevoerd met zogenaamde passieve...
other 2014
document
Hensen, A. (author), Bleeker, A. (author), Frumau, K.F.A. (author)
Op 34 locaties zijn door het ECN, in samenwerking met Ecologica, in de landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) Elsendorp en De Rips en het natuurgebied De Stippelberg ammoniakconcentratiemetingen uitgevoerd in de periode 2007-2013. Deze metingen zijn een voortzetting van de metingen die al sinds 1996 in het gebied zijn uitgevoerd met zogenaamde...
report 2014
document
Bleeker, A. (author), de Vries, W. (author), Bekunda, M. (author), Reis, S. (author), Sutton, M.A. (author), Howard, C.M. (author), Grizzetti, B. (author), Erisman, J.W. (author), van Grinsven, H.J.M. (author), Abrol, Y.P. (author), Adhya, T.K. (author), Billen, G. (author), Davidson, E.A. (author), Datta, A. (author), Diaz, R. (author), Liu, X.J. (author), Oenema, O. (author), Palm, C. (author), Raghuram, N. (author), Scholz, R.W. (author), Sims, T. (author), Westhoek, H. (author), Zhang, F.S. (author)
Executive Summary Key Points Nutrient Benefits and Threats * The sustainability of our world depends fundamentally on nutrients. In order to feed 7 billion people, humans have more than doubled global land-based cycling of nitrogen (N) and phosphorus (P). * The world’s N and P cycles are now out of balance, causing major environmental, health...
other 2013
document
Hensen, A. (author), Bleeker, A. (author), Rougoor, C. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"Door menselijk handelen is sinds het midden van de vorige eeuw de jaarlijkse productie van reactief stikstof (Nr: verzamelnaam voor verschillende stikstofverbindingen die gemakkelijk in elkaar overgaan) meer dan verdubbeld. De door de mens bij de landbouwproductie en het verbranden van fossiele brandstoffen geproduceerde hoeveelheden...
report 2013
document
Sutton, M.A. (author), Reis, S. (author), Riddick, S.N. (author), Dragosits, U. (author), Nemitz, E. (author), Theobald, M.R. (author), Tang, Y.S. (author), Braban, C.F. (author), Vieno, M. (author), Dore, A.J. (author), Mitchell, R.F. (author), Wanless, S. (author), Daunt, F. (author), Fowler, D. (author), Blackall, T.D. (author), Milford, C. (author), Flechard, C.R. (author), Loubet, B. (author), Massad, R. (author), Cellier, P. (author), Personne, E. (author), Coheur, P.F. (author), Clarisse, L. (author), van Damme, M. (author), Ngadi, Y. (author), Clerbaux, C. (author), Skjøth, C.A. (author), Geels, C. (author), Hertel, O. (author), Kruit, R.J.W. (author), Pinder, R.W. (author), Bash, J.O. (author), Walker, J.T. (author), Simpson, D. (author), Horváth, L. (author), Misselbrook, T.H. (author), Bleeker, A. (author), Dentener, F. (author), de Vries, W. (author)
Existing descriptions of bi-directional ammonia (NH3) land-atmosphere exchange incorporate temperature and moisture controls, and are beginning to be used in regional chemical transport models. However, such models have typically applied simpler emission factors to upscale the main NH3 emission terms. While this approach has successfully...
article 2013
document
Hensen, A. (author), Bleeker, A. (author), Frumau, K.F.A. (author)
Op 34 locaties zijn door het ECN, in samenwerking met Ecologica, in het gebied Elsendorp / De Rips / Stippelberg ammoniak concentratiemetingen uitgevoerd in de periode 2007-2012. Deze metingen zijn een voortzetting van activiteiten die al sinds 1996 in het gebied zijn uitgevoerd en worden uitgevoerd met zogenaamde passieve monsternemers (Gradko...
report 2013
document
Bleeker, A. (author), Howard, C.M. (author), Sutton, M.A. (author), Datta, A. (author)
Among the many environment and development challenges facing humanity, it is fair to say that nutrients do not currently feature so regularly in the newspapers, radio and television. The media tends to prefer easy single issues which affect our daily lives in a clear-cut way. The role of carbon in climate change is a good example. We all depend...
article 2013
document
Bleeker, A. (author), Sutton, M.A. (author)
An analysis reveals the huge impact of human activity on the nitrogen cycle in China. With global use of Earth’s resources rising per head, the findings call for a re-evaluation of the consumption patterns of developed societies.
article 2013
document
Bleeker, A. (author), de Vries, W. (author), Dentener, F. (author), Sutton, M.A. (author), Reis, S. (author), Riddick, S.N. (author), Dragosits, U. (author), Nemitz, E. (author), Theobald, M.R. (author), Tang, Y.S. (author), Braban, C.F. (author), Vieno, M. (author), Dore, A.J. (author), Mitchell, R.F. (author), Wanless, S. (author), Daunt, F. (author), Fowler, D. (author), Blackall, T.D. (author), Milford, C. (author), Flechard, C.R. (author), Loubet, B. (author), Massad, R. (author), Cellier, P. (author), Coheur, P.F. (author), Clarisse, L. (author), van Damme, M. (author), Ngadi, Y. (author), Clerbaux, C. (author), Ambelas Skjoth, C. (author), Geels, C. (author), Hertel, O. (author), Wichink Kruit, R.J. (author), Pinder, R.W. (author), Bash, J.O. (author), Walker, J.D. (author), Simpson, D. (author), Horvath, L. (author), Misselbrook, T.H. (author)
Existing descriptions of bi-directional ammonia (NH3) land–atmosphere exchange incorporate temperature and moisture controls, and are beginning to be used in regional chemical transport models. However, such models have typically applied simpler emission factors to upscale the main NH3 emission terms. While this approach has successfully...
article 2013
document
Bleeker, A. (author), Galloway, J.N. (author), de Vries, W. (author), Dise, N.B. (author), Seitzinger, S. (author), Leach, A.M. (author), Erisman, J.W. (author), Petrescu, R. (author)
The demand for more food is increasing fertilizer and land use, and the demand for more energy is increasing fossil fuel combustion, leading to enhanced losses of reactive nitrogen (Nr) to the environment. Many thresholds for human and ecosystem health have been exceeded owing to Nr pollution, including those for drinking water (nitrates), air...
article 2013
Searched for: author%3A%22Bleeker%2C+A.%22
(1 - 20 of 65)

Pages