Searched for: author%3A%22Bezemer%2C+R.A.%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Sapounas, A. (author), Molhoek, M.S. (author), Bezemer, R.A. (author)
De gewasontwikkeling en de oogstplanning in een kas zijn gebaat bij een homogeen kasklimaat. Echter, zelfs bij gebruik van geavanceerde systemen kan het klimaat nog behoorlijk inhomogeen zijn. Een inhomogeen kasklimaat en een daaraan gerelateerd niet uniform groeiend en producerend gewas zorgt voor een hoger energiegebruik. De teler zal te allen...
report 2022
document
Traversari, A.A.L. (author), Bezemer, R.A. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Kompatscher, K. (author), Hinkema, M.J. (author), Eekhout, I. (author)
Social distancing measures to lower the risk of SARS-CoV-2 transmission limit seating capacity in and constrain restaurants’ ability to operate in an economically sustainable way. Experiments have been conducted in a real-size mock-up of a restaurant, using different table setting and configurations of the ventilation system. The study has...
article 2022
document
Speksnijder, S. (author), Henquet, E.M.R. (author), Klerks, S.A.W. (author), de Jong, J.D. (author), Bezemer, R.A. (author)
Er is in Nederland een forse opschaling nodig van het aantal woningrenovaties. Iedere winst qua financiën en doorlooptijd is dus welkom. Dit project “Gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken” is er primair op gericht om monteurs die PV installeren op woningdaken te ontlasten, wat hun duurzame inzetbaarheid vergroot. Daarnaast is het doel...
report 2021
document
Bezemer, R.A. (author), Bakker, L.G. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Koot, J.J. (author), Traversari, A.A.L. (author), Nijhuis, R. (author), Noom, P. (author), Ruiter, P. (author), Hamm, S.C. (author), de Jong, S.G. (author), Middelkoop, G.B. (author)
Het energieverbruik van ziekenhuizen is met een energiedichtheid van circa 26 m3aardgas/m2BVO per jaar en 123 kWh/m2BVO per jaar [Routekaart Verduurzaming van het Zorgvastgoed - Ziekenhuizen, 2019, op basis van verbruiksgegevens CBS, 2016] relatief hoog. Ca. 40% van het elektriciteitsgebruik wordt gebruikt voor de ventilatie en luchtbehandeling...
report 2021
document
Bezemer, R.A. (author), Sewalt, K.E. (author), Heller, E.M.B. (author), Roosen, D.A. (author), de Wal, V. (author), Arnoldy, M. (author)
Grootschalige toepassing van zonnecellen (photovoltaic cells, PV) in de gebouwde omgeving is gelimiteerd, mede omdat dakoppervlakken niet volledig benut kunnen worden ten gevolge van de ligging en de aanwezigheid van verstorende elementen als schoorstenen, dakkapellen, daklichten, etc. Het wegennet in Nederland biedt aanknopingspunten voor...
report 2020
document
Traversari, A.A.L. (author), Jacobs, P. (author), Bezemer, R.A. (author)
In aanvulling op TNO-rapport 2020 R10993 “Indicatief onderzoek naar effectiviteit van schermen in de horeca” d.d. 19 juni 2020 is TNO gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het effect van het toepassen van schermen op de blootstelling aan kleine deeltjes (aerosolen) op buitenterrassen. De hoofdvraag binnen het onderzoek is als volgt: Wat is...
report 2020
document
Traversari, A.A.L. (author), Bezemer, R.A. (author)
report 2020
document
Sapounas, A. (author), Katsoulas, N. (author), Slager, A.A. (author), Bezemer, R.A. (author), Lelieveld, C.M.J.L. (author)
Several greenhouse energy saving technologies and management strategies have been developed in order to meet the needs for implementation of production systems with low and efficient energy use and low CO2 emissions. Towards this aim, a number of greenhouse concepts that make use of these technologies have been developed and tested, such as the...
article 2020
document
Sapounas, A. (author), Slager, A.A. (author), Janssen, E.G.O.N. (author), Katsoulas, N. (author), Bezemer, R.A. (author)
public lecture 2019
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Kines, P. (author), Wybo, J.L. (author), Ruotsala, R. (author), Drupsteen, L. (author), Bezemer, R.A. (author)
The Zero Accident Vision (ZAV) is a promising approach developed in industry, but not so much addressed by the safety science research community. In a discussion paper in Safety Science (2013) a call was made for more research in this area. Three years later is a good time to take status of developments in this field. A first set of empirical...
article 2017
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Kines, P. (author), Ruotsala, R. (author), Drupsteen, L. (author), Merivirta, M.L. (author), Bezemer, R.A. (author)
In this paper the findings are presented of a multinational study involving 27 companies that have adopted a ‘Zero Accident Vision’ (ZAV). ZAV is the ambition that all accidents are preventable, and this paper focuses on how companies implement ZAV through ZAV commitment, safety communication, safety culture and safety learning. Managers and...
article 2017
document
van Buuren, S. (author), Bezemer, R.A. (author), Reijneveld, S.A. (author), L' Hoir, M.P. (author)
Curve matching is a new big data technique to predict an outcome given earlier measurements. Here we apply curve matching to predict the future growth of a specific child, the target child. The method searches in large datasets of longitudinal growth data for other children who are similar to the target child in terms of factors that influence...
article 2015
document
van Straalen, IJ.J. (author), Gallis, H.R. (author), Bezemer, R.A. (author)
report 2015
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bezemer, R.A. (author)
Main findings: The safety culture scores of the (petro)chemical companies and the refineries were all good or acceptable. In contrast, in the bulk storage and chemical warehousing/logistics sectors several companies scored the acceptable minimum or even below. Strengths and weaknesses of process safety culture were assessed for each company...
conference paper 2014
document
Bezemer, R.A. (author), Bos, E.W. (author)
Medical residents are in a vulnerable position. While still in training, they are responsible for patient care. They have a dependent relation with their supervisor and low decision latitude. An intervention was developed to increase individual and system resilience, addressing burnout, patient safety, and intention to leave. A participative...
conference paper 2014
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bezemer, R.A. (author)
Bedrijven en overheidsinstanties hebben soms moeite met het identificeren van chronische veiligheidsissues. Op verzoek van DCMR bracht TNO de veiligheidscultuur in kaarr bij veertien BRZO-plichtige bedrijven in de Rijnmondregio. Conclusie: er is ruimte voor verbetering in bijna alle ond erzochte dimensies. Vakmedia
article 2013
document
Nelisse, R.M.L. (author), Bode, A. (author), Bezemer, R.A. (author)
Brandveiligheid in de (langdurige) zorg is al jaren een veelbesproken onderwerp. Onderzoeken naar de stand van zaken met betrekking tot de brandveiligheid in zorginstellingen, zoals het verkennend onderzoek van het Bouwcollege uit 2007 en het recente onderzoek van de gezamenlijke inspectiediensten (december 2011), wijzen uit dat de...
report 2012
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bezemer, R.A. (author)
report 2012
document
Bezemer, R.A. (author), Rijken, E.M.S. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), van der Burgh-Smit, M. (author)
report 2012
document
Bezemer, R.A. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author)
report 2012
Searched for: author%3A%22Bezemer%2C+R.A.%22
(1 - 20 of 38)

Pages