Searched for: author%3A%22Beune%2C+H.A.T.%22
(1 - 16 of 16)
document
Beune, H.A.T. (author), Schoenmaker, N. (author)
In this study risks of physical overload were determined in the Dutch Meat Industry. The central questions of these research are: which professions entail high risk factors on physical overload and which measurements can be taken? To investigate the risks flowcharts were made of all production processes in the different slaughterhouses. The...
conference paper 2002
document
Beune, H.A.T. (author), Commisaris, D. (author), Schoenmaker, N. (author)
Recently TNO has evaluated five sectoral projects about physical load and possible measurements in the Netherlands. It is the aim of this paper to discuss the effectiveness of our approach. The five projects were done in the building industry, the defense, the hairdressers branche, the homecare and the meat industry. For the evaluation a model...
conference paper 2002
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Beune, H.A.T. (author), Blatter, B. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Thé, K.H. (author), Groenesteijn, L. (author), Vink, P. (author), Logtenberg, H. (author), van Dijk, R. (author)
Het Ministerie van SZW, de sociale partners in de vleessector en de productschappen voor Vee, Vlees en Eieren zijn van mening dat de werknemers in de vleessector een hoog risico op RSI lopen en willen dit risico terugdringen. TNO heeft onderzoek gedaan naar de klachten die ontstaan door repeterende bewegingen, het aantal mensen dat wordt...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, M.C. (author), van den Berg, R. (author), Groenesteijn, L. (author), Thé, K.H. (author), Beune, H.A.T. (author)
In de branchebegeleidinsgcommissie van het arboconvenant fysieke belasting in de sector Kinderopvang is de vraag gesteld of het nodig is om ook voor peuterspeelzalen normen te stellen voor fysieke belasting. Op dit moment is het niet duidelijk aan welke fysieke belasting werknemers in de peuterspeelzalen worden blootgesteld. Daarom is een...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Blatter, B. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Thé, K.H. (author), Groenesteijn, L. (author), Vink, P. (author), Logtenberg, H. (author), van Dijk, R. (author)
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
In 1995 heeft de Arbeidsinspectie de sociale partners in de thuiszorg aanbevolen om een op de specifieke situatie binnen de thuiszorg afgestemd normenstelsel tot stand te brengen. Het OAT heeft NIA TNO opdracht verleend om in samenwerking met de sector tot uitwerking van voor de thuiszorg hanteerbare normen voor fysieke belasting te komen. De...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
Meijers, L.P. (author), Knibbe, N.E. (author), Beune, H.A.T. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In opdracht van de Stichting AWOB werd onderzoek verricht naar de in de literatuur en in de praktijk gehanteerde "ruimtelijke" maten voor de belangrijkste functionele werkruimtes in verzorgingshuizen, zoals de slaap- en woonkamer en natte cel voor bewoners, de keukens en de gangen. Het betreft de werkruimtes van zowel de verzorgende en...
book 1998
document
Meijers, L.P. (author), Knibbe, N.E. (author), Beune, H.A.T. (author), Breuer, G. (author)
Dit werkboek is voortgekomen uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van Stichting AWOB. Het onderzoek richtte zich op de - in de literatuur en in de praktijk - gehanteerde "ruimtelijke" maten voor de belangrijkste functionele werkruimtes in verzorgingshuizen, zoals de slaap- en woonkamer en natte cel voor bewoners, de keukens en...
book 1998
document
NIA TNO (author), Osinga, D.S.C. (author), Simons, J.G. (author), Beune, H.A.T. (author), Luykx, P. (author), Bruning, M. (author)
Inclusief vragenlijst lesgevende taken.
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Friele, R.D. (author), Knibbe, J.J. (author), Beune, H.A.T. (author)
Rugklachten en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat vormen een belangrijke reden voor ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Daarom is het initiatief genomen een plan van aanpak op te stellen om deze aandoeningen te voorkomen en de fysieke belasting door het werk te beperken. Het gaat hierbij om het verplegend en verzorgend personeel,...
book 1996
Searched for: author%3A%22Beune%2C+H.A.T.%22
(1 - 16 of 16)