Searched for: author%3A%22Besseling%2C+J.J.M.%22
(1 - 20 of 69)

Pages

document
Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Er is een roep om verdere professionalisering van klantmanagers. Als onderzoekers willen we bijdragen aan een betere uitvoeringspraktijk Maar hoe komt het toch dat onze kennis zo moeizaam landt in de praktijk. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2012,nr.4.
article 2012
document
Besseling, J.J.M. (author)
public lecture 2012
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2011
document
Schellart, A.J. (author), Steenbeek, R. (author), Mulders, H.P.G. (author), Anema, J.R. (author), Kroneman, H. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Very little is known about the attitudes and views that might underlie and explain the variation in occupational disability assessment behaviour between insurance physicians. In an earlier study we presented an adjusted ASE model (Attitude, Social norm, Self-efficacy) to identify the determinants of the disability assessment behaviour among...
article 2011
document
Besseling, J.J.M. (author)
Met medewerking van dr. M.L. van Emmerik
report 2011
document
Fermin, B.M.F. (author), Besseling, J.J.M. (author)
report 2011
document
Fermin, B.M.F. (author), Besseling, J.J.M. (author)
other 2011
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2010
document
Besseling, J.J.M. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit katern handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid. In talloze publicaties is gezocht naar oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geregeld worden er 'schuldigen' aangewezen. De politiek zou door interne tegenstellingen niet bij machte zijn dit probleem effectief aan te pakken. Deze...
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), Gouw, P.E. (author)
De regeling brugbanen herbeoordeelden, sinds 1-3-2008 van kracht, beoogt gesubsidieerde banen te creëren. De regeling liep vooruit op een bredere toepassing van het instrument loonkostensubsidie (LKS) in de regeling stimulering arbeidsparticipatie (STAP) met ingang van 1-1-2009. Doel van een TNO-onderzoek hieromtrent is het signaleren van...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), de Vroome, E. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), de Vroome, E. (author)
report 2009
document
Besseling, J.J.M. (author), Rijkenberg, A.M. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Young handicapped citizens in the Netherlands have increasingly been receiving social benefits or special services during the last five years. Dutch governmental departments have therefore commissioned an applied social policy research. We analyzed six benefits (for example special education, psychological healthcare, and Wajong benefits for...
article 2008
document
Andriessen, S. (author), Besseling, J.J.M. (author)
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sonneveld, H. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Changes in marital status may be linked with consecutive data on absenteeism from the occupational health services in the Netherlands. According to a recent study by TNO Work and Employment, it appears that divorce has an impact on absenteeism levels among employees. After a certain period following the divorce, absenteeism among employees in...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Besseling, J.J.M. (author), Klerkx, M. (author)
TNO Arbeid deed literatuuronderzoek naar de kenmerken van buitenlandse netto-effectiviteitsmetingen van instrumenten op het terrein van re-integratie. Het inzicht in deze ervaringen kan worden benut om de effectiviteit van het re-integratiebeleid voor arbeidsgehandicapten te verbeteren. In dit artikel komen enkele bevindingen aan de orde. Zo...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Onlangs heeft het kabinet de contouren van zijn plannen met de Wajong geschetst. In dit artikel bespreekt de auteur de aanleiding voor de plannen en de plannen zelf. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid of de praktijk, namelijk: (i) de uitbreiding van de huidige claimbeoordeling...
article 2008
document
de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author), Willems, J.H.B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
Searched for: author%3A%22Besseling%2C+J.J.M.%22
(1 - 20 of 69)

Pages