Searched for: author%3A%22Bennenbroek%2C+F.%22
(1 - 6 of 6)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Giesen, F. (author)
Voor het vergroten van participatie en re-integratie van WWB'ers uit het zgn. granieten bestand is meer kennis nodig over hun gezondheid. Een slechte gezondheid is immers één van de belemmerende factoren hierbij. In dit artikel staat een onderzoek centraal over hoe het met de fysieke en psychische gezondheid van bijstandscliënten is gesteld....
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lagerveld, S.E. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Ory, F. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Giesen, F. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 zijn gemeenten hard aan de slag met het re-integreren van hun cliënten. Mede vanwege de financiële prikkels die de WWB met zich meebrengt, hebben gemeenten hun pijlen gericht op de activering en re-integratie van kansrijke doelgroepen. Te weten cliënten uit de "nieuwe instroom" of...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bennenbroek, F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Groenestege, M. (author)
Hoewel het aantal (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering sinds de invoering van de Wet werk en bijstand is gedaald, ontvangen volgens CBS-cijfers in 2006 nog steeds bijna 90.000 alleenstaande ouders een uitkering. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat het hebben van werk belangrijk is voor het welzijn van ouders en hun...
article 2007
document
Hazelzet, A. (author), Pennings, M. (author), Bennenbroek, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Door de nieuwe accenten die worden gelegd in de sociale zekerheid hebben gemeenten de volledige verantwoordelijkheid voor het voeren van een actief reïntegratiebeleid. Om gemeenten te ondersteunen bij het aan het werk helpen en houden van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, heeft TNO Arbeid in samenwerking met de gemeente Hengelo...
article 2005
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author), Cremer, R. (author)
In dit artikel worden de effecten van twee begeleidingsvormen (gecombineerde aanpak en cognitieve gedragstherapie) voor zelfstandig ondernemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten vergeleken met elkaar en met een controlegroep. Bij alle deelnemers namen de klachten in de loop van de tijd af, maar bij de mensen die begeleiding kregen...
article 2004
Searched for: author%3A%22Bennenbroek%2C+F.%22
(1 - 6 of 6)