Searched for: author%3A%22Bayens%2C+G.%22
(1 - 18 of 18)
document
Bayens, G. (author)
article 1995
document
Zwetsloot, G. (author), Bayens, G. (author)
De toepassing van de systeembenadering op het gebied van arbobeleid staat in toenemende mate in de belangstelling. In dit artikel worden de algemene principes van de systeembenadering toegepast op de arbozorg binnen bedrijven en instellingen. Het systematisch werken van het management van bedrijven aan het verbeteren van de kwaliteit van de...
article 1992
document
Bayens, G. (author), Zwetsloot, G. (author)
Eén van de elementen van een arbozorgsysteem is het ontwerpen van nieuwe werkplekken of werkmethoden en het verbeteren van bestaande situaties. De realisatie van voorgestelde ontwikkelingen, respectievelijk verbeteringen kan gezien worden als een regelkring, die binnen het arbozorgsysteem de optimalisatiecyclus wordt genoemd. Dit artikel gaat in...
article 1992
document
Bayens, G. (author)
De op handen zijnde wijziging van de Arbowet zal leiden tot een sterke groei in aantal en omvang van de arbodiensten. De deskundige diensten moeten een belangrijke rol gaan spelen bij onder meer het uitvoeren van risico-inventarisaties en het begeleiden van zieke werknemers. Alle bedrijven en instellingen in Nederland met tien of meer werknemers...
article 1992
document
Bayens, G. (author)
article 1990
document
Bayens, G. (author), Prins, R. (author)
This publication aims to be en introduction to the current state of affairs regarding legislation and organization of working conditions policy in the Netherlands. Subjects covered : major aspects of social and economic life in the Netherlands; elementary data on the population, economic situation, labour market, social security, and industrial...
book 1990
document
Bayens, G. (author)
Grote industriële en stuwadoorsbedrijven krijgen vanaf 1 januari 1990 te maken met nieuwe regels voor bedijfsveiligheid. De nieuwe regels zijn aangekondigd in Staatsblad van 25 juli 1989 (nrs 304 en 305). Bedrijven krijgen tot 1 januari 1990 de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.
article 1989
document
Bayens, G. (author)
article 1988
document
Bayens, G. (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author), Sluis, W. (author)
report 1988
document
Bayens, G. (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author)
article 1987
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bayens, G. (author)
article 1986
Searched for: author%3A%22Bayens%2C+G.%22
(1 - 18 of 18)