Searched for: author%3A%22Bastein%2C+A.G.T.M.%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Breure, M.A.G. (author), Bonenkamp, N.E.J. (author), Wieclawska, S.M. (author)
De zorgen omtrent leveringszekerheid zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Eerder werk van TNO uit 2021 concludeerde al dat deze groeiende zorg nog niet heeft geleid tot structureel beleid en de gebeurtenissen in 2022 hebben dat beeld niet sterk veranderd. Ingrijpende beleidsbeslissingen en structureel beleid rond strategische autonomie in...
report 2023
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Bouma, G.M. (author), Heezen, M.J.M. (author)
In deze verkenning naar Circulariteit en Mobiliteit in Rotterdam staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van de mobiliteitstransitie voor materiaalstromen naar Rotterdam, de milieu-consequenties daarvan, de impact op de lokale economie en tot slot wat het gemeentelijk handelingsperspectief is met betrekking tot de gevolgen van deze...
report 2022
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Breure, M.A.G. (author), Bonenkamp, N.A.J. (author), Wieclawaska, S.M. (author)
Een van de drie hoofddoelstellingen van het Rijksbrede Programma CE is het verbeteren van de leveringszekerheid voor Nederland. Dit rapport gaat in op die hoofddoelstelling. De zorgen omtrent leveringszekerheid zijn de afgelopen jaren sterk oegenomen. Eerder werk van TNO uit 2021 concludeerde al dat deze groeiende zorg nog niet heeft geleid tot...
report 2022
document
Derks, M. (author), Alenga Amadi, E. (author), Mutubuki Makuyana, C. (author), Chinyepe, A. (author), Montenegro Navarro, N. (author), Obare Ombega, R. (author), van den Oosterkamp, P. (author), Kiplagat, D. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
This pilot business plan services as deliverable for activity 5.2 and focusses on defining the pilot concept, economic activities, position in the value chain, impact, rough budget calculations1 , identification of potential partners and assessment criteria to choose a location and partner, as well as performance indicators to measure success....
report 2022
document
Derks, M. (author), Alenga Amadi, E. (author), Mutubuki Makuyana, C. (author), Chinyepe, A. (author), Montenegro Navarro, N. (author), Obare Ombega, R. (author), van den Paul van den Oosterkamp, P. (author), Kiplagat, D. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
This pilot business plan serves as deliverable for activity 5.2 and focusses on defining the pilot concept, economic activities, position in the value chain, impact, rough budget calculations, identification of potential partners and performance indicators to choose a location and partner, as well as to measure success. The pilot business plan...
report 2022
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), van Leeuwen, T. (author), Wieclawska, S.M. (author), Bonenkamp, N.E.J. (author), Peck, D. (author), Klebba, M. (author), le Manuel, M. (author), Portier, N. (author)
This study assesses the needs and vulnerabilities of the EU in accessing products containing Critical Raw Materials (CRM) needed for the green and digital transitions in a changing geopolitical context. It provides an overview on the wider situation, as well as a policy context. The study sets out to identify at which stage of the supply chain,...
report 2022
document
Schepelmann, P. (author), Susanne Fischer, S. (author), Drews, M. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Kropp, J. (author), Krummenauer, L. (author), Augenstein, K. (author)
The article introduces and exemplifies the approach of evidence-based narratives (EBN). The methodology is a product of co-design between policy-making and science, generating robust intelligence for evidence-based policy making in the Directorate General for Research and Innovation of the European Commission (DG RTD) under the condition of high...
article 2021
document
Bastein, A.G.T.M. (author), van Harmelen, A.K. (author), Hauck, M. (author), Godoi Bizarro, D.E. (author), Wieclawaska, S.M. (author)
report 2021
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Rietveld, E. (author)
Leveringszekerheid van grondstoffen is één van de pijlers onder het CE-beleid in Nederland. In het kader daarvan geeft dit rapport een update van leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie (t.o.v. 2012) en gaat het rapport in op de eventuele achterliggende oorzaken van deze verschuivingen. Verder levert dit rapport een...
report 2021
document
Elzinga, R. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Level, J. (author), Hekkert, M. (author)
The manufacturing industry is one of the sectors on which the Dutch policy development regarding circular economy is focussing. In order to obtain more insight in the functioning of the sectors innovation system in its transition towards more circularity, the concept of Mission-oriented Innovation Systems (MIS) was used as the basis for an...
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Kaas, B.M. (author), Wieclawska, S.M. (author)
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2021
document
Donati, F. (author), Merciai, S. (author), Deetman, S. (author), Aguillar-Hernandez, G. (author), Rietveld, W. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Boonman, H.J. (author), Melo, F. (author), Hauck, M. (author)
report 2021
document
Bergsma, G. (author), Bachaus, A. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Mehta, R. (author), Imhof, P. (author)
Plastic wordt nog weinig gerecycled, wereldwijd, Europees en ook in Nederland. Overheden (nationaal en de EU) en bedrijven hebben de ambitie uitgesproken het aandeel plastic recycling te verdrievoudigen van circa 15% nu naar circa 45% in 2030. Om dit te bereiken is een stevige toename nodig van zowel mechanische als chemische recycling. De...
report 2021
document
Boonman, H.J. (author), Hauck, M. (author), Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat en TNO onder...
report 2020
document
Chahim, M. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), van Bree, M.W. (author), Rietveld, E. (author)
De provincie Zuid-Holland is bezig om tot een beleidskader voor een transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 te komen. Daartoe heeft TNO verzocht om een beleidsvoorbereidend onderzoek te doen naar de directe, aanwijsbare invloed van een transitie naar een (meer) circulaire economie op de aard en omvang van werkgelegenheid in Zuid...
report 2019
document
Rietveld, E. (author), Stegeman, H. (author), Tukker, A. (author), Keijser, E.E. (author), Hauck, M. (author), Poliakov, E.V. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2019
document
Bastein, A.G.T.M. (author), P.J. Willems, M. (author)
In juli 2017 kwamen vertegenwoordigers van provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel samen in Arnhem voor een discussie over de rol van de (smart) maakindustrie in en voor een circulaire economie. Ondergetekende (Bastein) was daarbij ook aanwezig. Als deel van de discussie spraken we over de bijna natuurlijke verbinding die de...
report 2019
document
Keijzer, E.E. (author), Kuindersma, P. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Mulder, G.G.C. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
De gebouwde omgeving levert in Nederland een belangrijke bijdrage aan de emissie van broeikasgassen. De emissie in 2015 bedroeg circa 30 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van een totale emissie van circa 200 Mton CO2 (eq.), oftewel bijna 15%. In het nastreven van nationale afspraken zoals het Akkoord van Parijs, probeert Nederland...
other 2018
document
de Vos-Effting, S.E. (author), Mulder, G.G.C. (author), Keijzer, E.E. (author), Bonte, H. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2017
Searched for: author%3A%22Bastein%2C+A.G.T.M.%22
(1 - 20 of 29)

Pages