Searched for: author%3A%22Bakker%2C+J.W.%22
(1 - 4 of 4)
document
Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Lenzmann, F.O. (author), Engbers, L.H. (author), Bakker, J.W. (author), Kooger, R. (author)
TKI Urban Energy (UE) wil graag een beter beeld krijgen van de ontwikkelingen in de energietransitie om te weten of Nederland op koers ligt om de ambities in het Klimaatakkoord te halen. TNO heeft daarom trendrapporten gemaakt voor verschillende deelprogramma’s van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) van TKI UE. Deze...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author)
Naar aanleiding van het TNO-rapport ‘Update effect afbouw salderingsregeling’ heeft het Ministerie van EZK gevraagd een alternatief voorstel vanuit marktpartijen voor de afbouw van de salderingsregeling door te rekenen. In deze notitie worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Ten eerste wordt het voorstel zelf en de methode besproken....
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Verheij, F.J. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O.A. (author)
Aanleiding. De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen dat investeert in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van zonnepanelen van de laatste jaren is er minder overheidsstimulering nodig om dezelfde terugverdientijd te behouden. Het kabinet heeft in april...
report 2022
Searched for: author%3A%22Bakker%2C+J.W.%22
(1 - 4 of 4)