Searched for: author%3A%22Bakhuys+Roozeboom%2C+M.M.C.%22
(41 - 60 of 64)

Pages

document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Weerd, M. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Venema, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Weerd, M. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Venema, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), González, R. (author), Cockburn, W. (author), Irastorza, X. (author), Houtman, I. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
public lecture 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Hooftman, W. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Nijman, S. (author), Ybema, J.F. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, L.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
The present study was designed to map the causal relationships between nonstandard working hours and work-home interference (WHI) and home-work interference (HWI). To this purpose, a longitudinal full-panel design was employed. Using such a design, we examined both the causal effects of non-standard working hours on WHI /HWI and the causal...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Koningsveld, E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Schneider, E. (author), Irastorza, X. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Houtman, I.L.D. (author)
book 2010
document
Venema, A. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn in 2005 en 2006 aan werknemers vragen gesteld over het veiligheidsklimaat in hun bedrijf. De uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd naar persoonskenmerken en de betrokken sector. Daarnaast zijn de relaties onderzocht tussen arbeidsomstandigheden, de behoefte van werknemers aan arbomaatregelen en...
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
De Monitor Arbeidsongevallen 2007 bevat gegevens over arbeidsongevallen met dodelijke afloop of met letsel en verzuim in Nederland. In Nederland vonden in 2007 219.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim. 4.500 arbeidsongevallen leidden tot ziekenhuisopname na SEH-bezoek. In Nederland overleden in 2007 103 werkenden na een...
report 2009
document
Ybema, J.F. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
In een longitudinaal onderzoek onder 1.013 werknemers met drie jaarlijkse metingen is nagegaan of het gezondheidsbeleid van werkgevers invloed heeft op de toewijding van werknemers. Bovendien is nagegaan of gezondheidsbeleid bijdraagt aan autonomie, sociale steun (van leiding- gevende, van collega’s) en rechtvaardigheid in de organisatie ...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Venema, A. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Venema, A. (author)
report 2009
document
Houtman, I.L.D. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Zwetsloot, G. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Zolnierczyk-Zreda, D. (author), Leka, S. (author), Jain, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Leka, S. (author), Cox, T. (author), Jain, A. (author), Hassard, J. (author), Ertel, M. (author), Stilijanow, U. (author), Cvitkovic, J. (author), Lenhardt, U. (author), Lavicoli, S. (author), Deitinger, P. (author), Petyx, C. (author), Natali, E. (author), Houtman, I.L.D. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), van den Bossche, S.M.J. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Zolmierczyk-Zreda, D. (author), Vartia, M. (author), Pahkin, K. (author), Lindstrom, K. (author), Sutela, S. (author)
The overarching aim of this document is the promotion of the translation of policy and knowledge into practice. As such, guidance is provided in relation to key issues including risk assessment, social dialogue and employee participation, key indicators, best practice interventions and corporate social responsibility in the factsheets listed on...
book 2008
document
Houtman, I.L.D. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), van den Bossche, S.J. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Venema, A. (author)
Work-related accidents occur more than twice as often among workers in transport occupations (7.7%) compared with the average (2.9%). Bus drivers as well as truck drivers are among the top 10 high risk occupations concerning dangerous work and occupational accidents. Recent findings from the National Survey on Working Conditions enable a closer...
report 2008
Searched for: author%3A%22Bakhuys+Roozeboom%2C+M.M.C.%22
(41 - 60 of 64)

Pages