Searched for: author%3A%22Anonymous%2C+%22
(1 - 20 of 74)

Pages

document
Anonymous, (author)
other 2021
document
Anonymous, (author)
Interne ongewenste omgangsvormen zijn ongewenste omgangsvormen die plaats vinden op het werk door collega’s of leidinggevenden.
other 2020
document
Anonymous, (author)
Innovaties voor een toekomstigbestendige arbeidsmarkt. De wereld van werk verandert snel. Digitalisering en demografische verschuivingen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Banen veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe voor in de plaats. Dit biedt kansen, maar confronteert ons ook met nieuwe gezondheids- en inzetbaarheidsrisico’s. Maar hoe...
other 2019
document
Anonymous, (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er in de NEA 2017 te vinden zijn.
other 2018
document
Anonymous, (author)
Investeren in werkplezier kan Nederland 2.5 miljard opleveren. De vijfde Week van de Werkstress staat daarom in het teken van werkplezier. Werkstress als reden voor verzuim is gestegen van zestien procent in 2015 naar inmiddels twintig procent van het totale verzuim. Zestien procent van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot...
other 2018
document
Anonymous, (author)
other 2018
document
Anonymous, (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er in de NEA 2016 te vinden zijn. Deze cijfers worden onderverdeeld in de thema's "Arbeidsomstandigheden", "Arbeid en Gezondheid" en "Inzetbaarheid". Bij het publiceren van de cijfers van de NEA 2016 kwam ook het nieuwsbericht uit met het thema "Zorgen om baanbehoud".
other 2017
document
Anonymous, (author)
Achtergrond en doelstellingen. Duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken start vanaf de eerste baan. Om die reden heeft TNO een grootschalig vragenlijst­ onderzoek opgezet waarbij mensen vanaf 15 jaar over een langere periode zullen worden gevolgd. Het doel is om te onderzoeken onder welke omstandigheden personen duurzaam inzetbaar zijn en...
other 2017
document
Anonymous, (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er in de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 te vinden zijn.
other 2017
document
Anonymous, (author)
other 2017
document
Anonymous, (author)
In deze factsheet vindt u de belangrijkste cijfers die in de Arbobalans 2016 te vinden zijn.
other 2017
document
Anonymous, (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens met betrekking tot beroepsziekten die er in de Arbobalans 2016 te vinden zijn.
other 2017
document
Anonymous, (author)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belastZelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder...
report 2016
document
Anonymous, (author)
Een groeiend aantal ouderen behoudt tot op hoge leeftijd geheel of gedeeltelijk de eigen tanden en kiezen. Deze gebitselementen zijn vaak wel broos, en aangevuld met gebitsprothesen vragen ze om extra aandacht en zorg. Daarom komt het KNMT met een actieplan voor deze kwetsbare groep. Het plan richt zich zowel op voorlichting als op hulp bij de...
other 2015
document
Anonymous, (author)
report 2014
document
Anonymous, (author)
report 2014
document
Anonymous, (author)
In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het...
article 2014
document
Anonymous, (author)
Wat is de Hand Arm Risicobeoordelings Methode? De Hand Arm Risicobeoordelings Methode* is een methode om het risico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken. De methode helpt u: inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gezondheidsrisico's in het werk; vast te stellen wat de belangrijkste risicofactoren zijn; na te gaan of...
other 2014
document
Anonymous, (author)
Wat is het WHI? Het Werkhoudingeninstrument (WHI)* is een methode om te bepalen of er sprake is van een risico op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) door de aanwezigheid van ongunstige werkhoudingen. De methode helpt u om: te weten of er gezondheidsrisico’s door werkhoudingen zijn; vast te stellen...
other 2014
document
Anonymous, (author)
Smart Industries are industries that have a high degree of flexability in production, in terms of products needs (specifications, quality, design), volume (what is needed), timing (when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine)tune to customer needs and make us of the entire supply chain for value...
report 2014
Searched for: author%3A%22Anonymous%2C+%22
(1 - 20 of 74)

Pages