Searched for: author%3A%22Anema%2C+H.%22
(1 - 8 of 8)
document
Havermans, B. (author), Boot, C.R.L. (author), Hoekstra, T. (author), Houtman, I.L.D. (author), Anema, H. (author), van der Beek, A.J. (author)
public lecture 2016
document
Buijs, P.C. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Evers, M. (author), van de Klink, J.J.L. (author), Anema, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Increasingly, workers have psychological work-related complaints, endangering their work ability and causing considerable economic losses. Many employees consult their general practitioner (GP). He, however, often pays insufficient attention to work-relatedness or to coordination with occupational physicians (OPs). Appropriate guidelines are...
article 2007
document
Buijs, P. (author), Anema, H. (author), Evers, M. (author), van Dijk, F. (author), van der Klink, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Verheijden, M. (author), Anema, H. (author), Blatter, B. (author)
Wie serieuse klachten krijgt aan zijn bewegingsapparaat meldt zich meestal bij de huisarts. Die zal hem waarschijnlijk doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Een grote verzekeringsmaatschappij vond dat dit beter kon. De arbeidsongeschikte zelfstandigen in haar bestand kunnen voortaan terecht in de fitnesszaal, waar zij hun kwalen met fysieke...
article 2005
document
Venema, A. (author), Sturm, A. (author), Anema, H. (author)
Als werknemers met psychische klachten thuis zitten, kan het juist helpen om weer aan het werk te gaan. Misschien niet gelijk hetzelfde werk als daarvoor, maar aangepast werk kan voorkomen dat hun klachten erger worden. In de praktijk wordt werkaanpassing nauwelijks gebruikt. Veel werkgevers denken blijkbaar dat de werknemer eerst maar beter...
article 2004
document
van Putten, D. (author), van Amstel, R. (author), Anema, H. (author)
De positie en functie van de bedrijfsarts staan ter discussie. Zelfs binnen de beroepsgroep worden deze ter discussie gesteld, getuige het positioneringsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de serie praktijkdilemma's in het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Vakmedia
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, H. (author), Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Deze leidraad geeft aanwijzingen voor het handelen van de huisarts en bedrijfsarts bij (samenwerking bij) de sociaal medische begeleiding. Altijd geldt echter dat de patiënt mede de inhoud van die samenwerking bepaalt en daarbij een centrale, actieve rol heeft. Tevens is de patiënt de voornaamste bron van informatie over zijn gezondheidsklachten...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Anema, H. (author), Steenstra, I. (author), van Mechelen, W. (author)
report 2000
Searched for: author%3A%22Anema%2C+H.%22
(1 - 8 of 8)