Searched for: author%3A%22Andriessen%2C+S.%22
(1 - 20 of 83)

Pages

document
Andriessen, S. (author), van den Tooren, M. (author), Hazelzet, A. (author)
Mede door de coronacrisis is het niet voor alle bedrijven financieel en/of praktisch mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt1 een werkplek te geven in hun organisatie. Dit betekent echter niet dat zij geen verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een inclusieve samenleving (van den Tooren & Hazelzet, 2020). Ieder bedrijf...
report 2021
document
Andriessen, S. (author), Hazelzet, A.M. (author), van der Wal, J. (author)
Inclusief werkgeverschap betekent meer dan mensen met beperkingen aan het werk krijgen in het bedrijfsleven. Het vraagt ook om professionalisering van bedrijven om van die plaatsingen een succes te maken. Daarvoor hebben zij goede hulpmiddelen nodig, zoals de training Mentorwijs voor leidinggevenden. Gebruikers zeggen er baat bij te hebben. Het...
article 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), van de Ven, H.A. (author), de Wolff, M.S. (author), Eversen, F. (author), van der Wal, J. (author), Andriessen, S. (author)
Werk is voor bijna iedereen belangrijk. Werken betekent: je nuttig voelen, structuur in je leven, iets bijdragen, en onder de mensen komen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), psychisch kwetsbare mensen, mensen met...
report 2017
document
Dorenbosch, L. (author), Boneschansker, O. (author), Fermin, B. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author), Geuskens, G. (author)
Employees who hold multiple jobs are no exception on the Dutch labour market. However, little is known about the motives behind ‘multi-jobbing’. This study addresses a qualitative exploration among twenty multi-jobbers of 45 years and older who recently made a transition from one job in paid employment to multiple jobs – either with multiple...
article 2015
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
De Hanzehogeschool Groningen heeft vanaf 1 maart 2012 het project “Sociaal in het bestek” uitgevoerd. Het betreft een zogenaamd “RAAK-MKB-project”, een subsidieregeling voor innovatieve projecten van hogescholen in samenwerking met mkb-ondernemers. Met dit project wil de Hanzehogeschool Groningen regionale mkb’ers ondersteunen bij social return...
report 2014
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
Regels dwingen aannemer tot ontslaan eigen mensen, schreef de Volkskrant op 19 maart jl. De ongewenste effecten van de social returneisen die steeds meer gemeenten stellen bij aanbestedingen, krijgen de laatste tijd meer aandacht. TNO verkende het onderwerp verdringing. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal...
article 2014
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
public lecture 2014
document
Houtman, I. (author), Steenbeek, R. (author), van Zwieten, M. (author), Andriessen, S. (author)
De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Met name bij psychische klachten neemt men een werknemer liever niet of behoudt men hem niet. Het hebben van een goed CV (bij aannemen) of het goed functioneren van de werknemer (bij behoud)...
report 2013
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Liebregts, W. (author), Brouwer, P. (author), Blonk, R.W.B. (author), Luijters, K. (author), Andriessen, S. (author)
TNO heeft in het kader van het kennisinvesteringsprogramma en met medefinanciering vanuit Stichting Instituut Gak een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van re-integratie. Het doel van dit project was de voorspellers van een succesvolle uitstroom naar werk of scholing te onderzoeken bij mensen met een bijstandsuitkering. Hierbij is niet...
report 2013
document
Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van Wijk, E. (author)
MKB-Infra verbetert social return met gemeentenVeel gemeenten passen tegenwoordig bij aanbestedingen social-return toe. Dat helpt meer uitkeringsgerechtigden in bedrijven aan het werk. MKB-bedrijven in de Infra nemen hun maatschappelijke rol actief op en leiden jongeren en werklozen op tot vakmensen. TNO hielp MKB-Infrabedrijven bij het...
report 2012
document
van Genabeek, J. (author), van der Klauw, M. (author), Andriessen, S. (author), Zwinkels, W. (author)
report 2012
document
Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author)
Meer jongeren met bePerkingen moeten aan het werk. Dat is niet eenvoudig, zeker niet in tijden van crisis. Domeinen als (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en jeugd-ggz beinvloeden latere Wajonginstroom. Hoe kan deze keten latere arbeidsparticipatie bevorderen en instroom in de uitkering voorkomen? TNO onderzocht in 2011 hoe vso-scholen in cluster-3...
article 2012
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Blonk, R. (author)
Verschillende landen kennen een quotum voor werkgevers en/of overheden. ze zijn verplicht een bepaald percentage werknemers met beperkingen in dienst te hebben, PvdA en VVD stellen in het tegeerakkoord een quotum voor grotere bedrijven voor. ls dat verstandig? Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2002,nr...
article 2012
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
Deze handleiding is geschreven door TNO in opdracht van de Commissie Arbeidsmarktzaken van de CAO-partners in de bouw. Die CAO-partners zijn namens de werkgevers: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN), Vereniging van Waterbouwers en NVB Vereniging voor ontwikkelaars en...
book 2012
document
Brouwer, P. (author), Andriessen, S. (author), van Wijk, E. (author)
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van de Rijt, L. (author), Steendam, F. (author)
report 2011
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return, het maken van afspraken over arbeids- en stageplaatsen bij inkoop en aanbesteding, staat sterk in de belangstelling. In korte tijd is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Zo zijn er in de afgelopen maanden vier publicaties over de toepassing van social return door de overheid verschenen. TNO schreef er drie en voerde het...
article 2011
document
van Wijk, E. (author), Andriessen, S. (author), Smit, A. (author), Brouwer, P. (author)
Beso is een samenwerkingsverband van TNO en Wissenraet Van Spaendonck. Mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), Wevers, C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Akkerboom, G. (author), Besseling, J. (author), van der Zwaan, M. (author), Michel, F. (author)
report 2010
Searched for: author%3A%22Andriessen%2C+S.%22
(1 - 20 of 83)

Pages