Searched for: author%3A%22Andries%2C+F.%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Andries, F. (author), Kremer, A.M. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author)
The Work and Handicap Questionnaire (WHQ) was developed to improve the vocational perspectives of patients with a chronic disorder. The WHQ differs from similar instruments in its explicit linkage between disabilities in daily life and job demands. This is an important feature, which allows for the development of specific strategies to counter...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author)
doctoral thesis 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
Dit artikel gaat in op de verbreiding van ICT onder werkenden in Nederland en de invloed ervan op de kwaliteit van het werk. In antwoord op de roep om concretisering en specificering van wat ICT betekent voor werk, gezondheid en welbevinden, wordt het begrip vertaald in concrete toepassingen. Zo wordt behalve aan beeldschermwerk ook aandacht...
article 2003
document
Andries, F. (author), Smulders, P.G.W. (author), Dhondt, S. (author), TNO Arbeid (author)
For many people today it is impossible to imagine working life without a computer. The object of the study is to show recent developments (1992-2000) in the use of computers among the working population in the European Union and its impact on the quality of working life. Data used for these analyses were collected on a five year basis by means...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Andries, F. (author), van den Berg, R. (author), Dhondt, S. (author)
This report looks at trends in working conditions across different sectors Over the period 1995-2000. Basing its findings on the Third European Survey on Working Conditions (2000) in the 15 EU Member States and Norway, it examines the quality of working life in eighteen different sectors. It analyses the impact of aspects such as physical risks,...
book 2002
document
Goudswaard, A. (author), Andries, F. (author)
In the 1990s an increasing number of employees were engaged in non-permanent contract work in the European Union. This can, to a large extent, be explained by an active labour market policy where job creation was the focus, and this type of employment provided a way of meeting the increased demand from employers for flexible work arrangements....
book 2002
document
Otten, F.W.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
In 2000 kampte ongeveer 15% van de Nederlandse beroepsbevolking met burn-outklachten. Meer vrouwen dan mannen verzuimden het werk vanwege ziekte. Bovendien waren meer vrouwen dan mannen blootgesteld aan psychische werkbelasting in de vorm van een hoge werkdruk en weinig controlemogelijkheden. De analyses die in dit artikel besproken worden laten...
article 2002
document
Baanders, A.N. (author), Andries, F. (author), Rijken, P.M. (author), Dekker, J. (author)
To restore the work capacity of persons with a chronic disease work(place) adjustments can help. This study aims to quantify the presence of work adjustments among chronically ill workers in the Netherlands. Also it aims to investigate the extent to which the presence of work adjustments are related to the experience of work-interfering problems...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author), Otten, F.W.J. (author)
Overheid, brancheorganisaties en andere beleidsmakers hebben regelmatig behoefte aan inzicht in recente ontwikkelingen in de werksituatie van Nederlanders. Stijgt de werkdruk nog steeds? In welke beroepen komt RSI het meest voor? Hetzelfde type vragen is te stellen rondom onder meer deeltijdwerken, overwerk, arbeidsethos, opleidings- en...
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Westerveld, M. (author), Kremer, A.M. (author), Aerts, M. (author), Andries, F. (author)
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht geworden. Deze wet beoogt de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de keurling te beschermen en de rechtspositie van de keurling te beschermen. Verder is de wet bedoeld om ongewenste risicoselectie door middel van een aanstellingskeuring of een...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Otten, F.W.J. (author), Andries, F. (author)
Loontevredenheid wordt slechts ten dele verklaard door loonhoogte. Zowel op bedrijfsniveau als op bedrijfstakniveau blijken zaken als werkdruk, emotionele belasting en gebrek aan ondersteuning werkenden ontevreden te maken. Duidelijk is dat die arbeidsontevredenheid omgezet wordt in ontevredenheid over inkomens. Goede werkomstandigheden zijn dus...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Andries, F. (author), Kremer, A.M. (author), Westerveld, M. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het eerste deelonderzoek naar de uitvoering van het onderdeel aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (WMK). Dat betekent dat hier met name de wetstechnische aspecten van de WMK en de uitvoering daarvan worden besproken in relatie tot een sollicitatie naar en aanstelling in arbeid. De rechten...
report 2001
document
Sprangers, M.A.G. (author), de Regt, E.B. (author), Andries, F. (author), van Agt, H.M.E. (author), Bijl, R.V. (author), de Boer, J.B. (author), Foets, M. (author), Hoeymans, N. (author), Jacobs, A.E. (author), Kempen, G.I.J.M. (author), Miedema, H.S. (author), Tijhuis, M.A.R. (author), de Haes, H.C.J.M. (author), NIA TNO (author)
The objective of the present study is to compare the QL of a wide range of chronic disease patients. Secondary analysis of eight existing data sets, including over 15,000 patients, was performed. The studies were conducted between 1993 and 1996 and included population-based samples, referred samples, consecutive samples, and/or consecutive...
article 2000
document
Andries, F. (author), van Rijckevorsel, J.L.A. (author), Bijleveld, C.C.J.H. (author)
In information technology, the confrontation of commercial demands with recently introduced techniques and methods creates working conditions characterized by stress and strain. The present paper re-analyses data gathered in a research project dating from 1989 among Dutch information technology personnel. Working from Karasek's job stress model,...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author)
In 1999 is - na een eerdere meting in 1994 - onderzoek verricht onder 469 patiënten met een neuromusculaire aandoening (NMA). Het centrale thema van het onderzoek is de rol die arbeid in hun leven speelt. Het gaat om patiënten met Dystrofia Myotonica (DM), Myasthenia Gravis (MG), Spinale Spieratrofie (SMA) en Hereditaire Motorische en...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author)
Dit boek gaat over mensen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte) en hun ervaringen met arbeid. Het blijkt dat vijf jaar na een eerste onderzoek de meeste patiënten die in 1994 werk hadden, ook in 1999 nog aan de slag zijn. Werken met deze ernstige aandoening kan dus, maar niet zo maar. Het vergt meestal veel van de patiënten en als ze...
book 2000
document
Andries, F. (author), de Haan, H.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit onderzoek naar de arbeidssituatie van werknemers die een uitkering ontvangen en voor wie een voorziening in het werk is getroffen, werd in opdracht van de Gehandicaptenraad door het NIA TNO verricht en gefinancieerd door de arbeidsongeschiktheidsfondsen. In een apart hoodfstuk worden conclusies en aanbevelingen gegeven. Conclusies worden...
report 1998
document
Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), Andries, F. (author)
Dit boek is de tweede publicatie in een reeks over werken met een chronische aandoening. Het onderzoek handelt om de arbeid en de arbeidsmarktpositie van mensen met multiple sclerose (MS). Het doel van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats het bieden van inzicht in de arbeidservaringen en -problemen die mensen met MS ondervinden en de...
report 1997
document
Andries, F. (author), Kompier, M.A.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
A secondary analysis was performed on a large scale cross-sectional survey (n = 12,500) by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. The analysis investigates (1) 'strain', i.e. whether or not employees in 12 European Union (EU) member states considered their health or safety to be at risk because of their...
article 1996
Searched for: author%3A%22Andries%2C+F.%22
(1 - 20 of 42)

Pages