Searched for: author%3A%22Analistennetwerk+Nationale+Veiligheid%2C+%22
(1 - 4 of 4)
document
Analistennetwerk Nationale Veiligheid, (author)
Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en de nationale veiligheid. Binnen deze rapportage wordt in het bijzonder onderzocht via welke weg criminele activiteiten de...
book 2021
document
Analistennetwerk Nationale Veiligheid, (author)
Deze Leidraad bevat de wijze waarop het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) de risico’s voor de Nederlandse nationale veiligheid inzichtelijk maakt. De uitwerking zoals beschreven in deze Leidraad heeft het ANV toegepast bij de ‘Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid’. De Nationale Veiligheidsbelangen vormen het uitgangspunt...
book 2019
document
Analistennetwerk Nationale Veiligheid, (author)
Het kabinet heeft in 2018 besloten om een meerjarige Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) te ontwikkelen. Om deze strategie te kunnen opstellen, bestaat er behoefte aan inzicht in de belangrijkste risico’s voor de nationale veiligheid van Nederland in de komende jaren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft...
book 2019
document
Analistennetwerk Nationale Veiligheid (author)
Het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) geeft een overzicht van de risico’s van verschillende rampen, crises en dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op onze samenleving. Het NVP maakt deel uit van de Strategie Nationale Veiligheid waarmee de overheid onderzoekt welke rampen, crises of dreigingen onze nationale veiligheid in gevaar...
book 2016
Searched for: author%3A%22Analistennetwerk+Nationale+Veiligheid%2C+%22
(1 - 4 of 4)