Searched for: author%3A%22Abspoel%2C+M.%22
(1 - 6 of 6)
document
Spini, G. (author), Mancini, E. (author), Attema, T. (author), Abspoel, M. (author), de Gier, J. (author), Fehr, S. (author), Veugen, T. (author), van Heesch, M. (author), Worm, D. (author), de Luca, A. (author), Cramer, R. (author), Sloot, P.M.A. (author)
BackgroundHIV treatment prescription is a complex process. Clinical decision support systems (CDSS) are a category of health information technologies that can assist clinicians to choose optimal treatments based on clinical trials and expert knowledge. The usability of some CDSSs for HIV treatment would be significantly improved by using the...
article 2022
document
Abspoel, M. (author), Attema, T. (author), Rambaud, M. (author)
We consider consensus protocols in the model that is most commonly considered for use in state machine replication, as initiated by Dwork-Lynch-Stockmeyer, then by Castro-Liskov in 1999 with “PBFT”. Such protocols guarantee, assuming n players out of which t < n/3 are maliciously corrupted, that the honest players output the same valid value...
conference paper 2021
document
Abspoel, M. (author), Michel, F.P. (author)
De geïnterviewden Marien Abspoel en Fenny Michel zijn beiden adviseur/onderzoeken bij TNO in Hoofddorp. De oude arbowet was onderwerp van veel kritiek omdat de regels die erin stonden niet aansloten bij de praktijk. De vernieuwde arbowet biedt op dat gebied wel kansen. bedrijven kunnen binnen hun branche maatregelen aandragen die passen bij hun...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Zwinkels, W.S. (author), Mossink, J.C.M. (author), Thie, X.M. (author), Abspoel, M. (author)
In 1997 is door TNO Arbeid een raming gemaakt van de maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden over 1995, waarbij ook een rekenmodel in de vorm van een spreadsheet is opgeleverd. In het in dit rapport beschreven project is een berekening over 2001 gemaakt, rekening houdend met nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe vormen van arbobeleid....
book 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Dijk, F. (author), Reinders, G. (author), Schaafsma, F. (author), Spreeuwers, D. (author), Hulshof, C. (author), Abspoel, M. (author), Vlek, F. (author), Verbeek, J. (author)
De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices,...
article 2003
Searched for: author%3A%22Abspoel%2C+M.%22
(1 - 6 of 6)