Searched for:
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Kluft, C. (author), Haverkate, F. (author), Koopman, J. (author), Vellenga, E. (author), Nieuwenhuis, K.N. (author), Boschman, T.A.C. (author), Jansen, J.W.C.M. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
article 1983
document
Kluft, C. (author), Nieuwenhuis, H.K. (author), Rijken, D.C. (author), Groeneveld, E. (author), Wijngaards, G. (author), van Berkel, W. (author), Dooijewaard, G. (author), Sixma, J.J. (author), Gaubius instituut TNO (author)
??2-Antiplasmin (??2-AP) is a major fibrinolysis inhibitor, whose complete, congenital absence has been found to be associated with a distinct hemorrhagic diathesis. We studied a 15-yr-old male with a hemorrhagic diathesis after trauma from early childhood on. This bleeding tendency was associated with a minimal ??2-AP level recorded...
article 1987
document
Gaubius Instituut TNO (author), Rijken, D.C. (author), Groeneveld, E. (author), Kluft, C. (author), Nieuwenhuis, H.K. (author)
α2-Antiplasmin Enschede is a variant of α2-antiplasmin which has lost its ability to inhibit plasmin irreversibly and which is associated with haemorrhagic disorder [Kluft et al. (1987) J. Clin. Invest. 80, 1391-1400]. The abnormal protein was purified from the plasma of a homozygous patient and subjected to one-dimensional peptide mapping using...
article 1988
document
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (author), van den Assem, S. (author), Bastiaanssen, W.G.M. (author), Claassen, T.H.L. (author), Feddes, R.A. (author), Menenti, M. (author), Minderhoud, P. (author), Nieuwenhuis, G.J.A. (author), van Nieuwkoop, J. (author), van Stokkom, H.T.C. (author), Stokman, N.G.M. (author), Thunnissen, H.A.M. (author), Visser, T.N.M. (author)
In modern water management detailed information is required on processes that occur and on the state of water systems, including the way they are influenced by human activities. Remote sensing can contribute significantly to these information. For example, areal patterns of water quality parameters such as suspended solids and algae, and...
report 1990
document
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (author), Barendregt, A. (author), Claessen, F.A.M. (author), Garritsen, A.C. (author), Groen, C.L.G. (author), Latour, J.B. (author), van der Meijden, R. (author), Nienhuis, J.G. (author), Nieuwenhuis, J.W. (author), Reiling, R. (author), Wiertz, J. (author), Witte, J.P.M. (author)
On 25 May 1993 the Technical Meeting 51 of the TNO Committee on Hydrological Research (CHO-TNO) was held in Ede, the Netherlands, on the theme: "The use of hydro-ecological models in the Netherlands". This meeting, organized in cooperation with the Dutch Association for Landscape Ecology (WLO), was a follow-up of the WLO-meeting "Hydro...
report 1993
document
Nieuwenhuis, E.F.M. (author), Dullemond, A.T. (author), Ozinga, D.J. (author)
Ruimte wordt in Nederland, zeker in de Randstad, langzamerhand schaars. We zullen daarom de beschikbare ruimte intensiever moeten gebruiken. Eén van de mogelijk-heden daarvoor is ondergronds bouwen. In de praktijk doen steeds meer voorbeelden zich gelden, zoals bijvoor-beeld ondergrondse archieven, parkeergarages, een enkel museum en opslag van...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Meijers, J.C.M. (author), Oudijk, E.J.D. (author), Mosnier, L.O. (author), Bos, R. (author), Bouma, B.N. (author), Nieuwenhuis, H.K. (author), Fijnheer, R. (author)
Acute promyelocytic leukaemia (APL) is a disease that is distinguished from other leukaemias by the high potential for early haemorrhagic death. Several processes are involved, such as disseminated intravascular coagulation and hyperfibrinolysis. Recently, TAFI (thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor) was identified as a link between...
article 2000
document
Brouwer, M.P.A. (author), Rietveld, E. (author), van Brussel, J. (author), Reijs, Th.A.M. (author), van der Eijk, D. (author), Goosen, H. (author), Nieuwenhuis, R. (author), Peen, M. (author), van Pelt, F. (author), Schrieks, C. (author), van Steekelenburg, M. (author), Westera, H. (author), TNO Bouw (author)
report 2008
document
Le, M.V. (author), Rumph, F.J. (author), Huitema, G.B. (author), Beijnum, B.J.V. (author), Nieuwenhuis, L.J.M. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
In order to manage financial risks online charging of composite services is becoming increasingly important for service providers to support service delivery in inter-domain environments. The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has developed a framework for off-line and online charging of IMS-based services. At service level, delivery of...
bookPart 2009
document
van Le, M. (author), Huitema, G.B. (author), Rumph, F.J. (author), Nieuwenhuis, L.J.M. (author), van Beijnum, B.J.F. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
For service providers online charging of composite services is necessary in order to manage financial risks of service delivery in multi-domain environments. At service level, inter-domain composite services consist of one or more service components, e.g. access service, IMS communication service or content service, delivered by different...
conference paper 2009
document
Leurdijk, A. (author), Nieuwenhuis, O. (author), Bachet, T. (author), Nooren, P. (author), TNO (author)
Een belangrijke doelstelling van het mediabeleid is het garanderen van toegang tot een betaalbaar en pluriform audiovisueel media-aanbod voor alle burgers in Nederland. Veranderingen in de markt voor distributie van (digitale) televisie en audiovisuele content roepen de vraag op welke obstakels zich daar nu en in de nabije toekomst kunnen...
report 2011
document
Esmeijer, J. (author), Nieuwenhuis, O. (author), Mijs, C. (author), van den Broek, E. (author), Versloot, C. (author), Helberger, N. (author), van der Sloot, B. (author), McGonagle, T. (author), Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Instituut voor informatierecht (author)
Voor de pers bieden user generated content (UGC) en gebruikersparticipatie kansen in een tijd waarin ze ‘meer met minder’ moeten doen omdat zowel reclameals abonnementsinkomsten dalen en redacties krimpen. Alle vijftien Nederlandse nieuwsaanbieders die in het kader van deze studie zijn geanalyseerd bleken dan ook lage tot middelmatige...
report 2012
document
Leurdijk, A.G.D. (author), Slot, M. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Joint Research Centre (EUR) European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (author)
This report offers an in-depth analysis of the major economic developments in the music industry. It looks at music companies, and covers the production and distribution of recorded music, including online distribution, and the competition which these companies face from other online music providers. It also looks at the organisation of live...
report 2012
document
Koops, R. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Rutten, P. (author)
book 2012
document
Leurdijk, A.G.D. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Joint Research Centre (EUR) European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (author)
This report offers an in-depth analysis of the major economic developments in the music industry. It looks at music companies, and covers the production and distribution of recorded music, including online distribution, and the competition which these companies face from other online music providers. It also looks at the organisation of live...
report 2012
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author)
Kranten en tijdschriften bieden tegenwoordig vaak, naast de papieren edities, digitale abonnementen aan. De content wordt in dat geval via een app gelezen op een mobiele device, zoals een smartphone of tablet. Om abonnementen in deze vorm aan te kunnen bieden is het bouwen van een app noodzakelijk. Deze app wordt vervolgens aangeboden in een app...
other 2013
document
Leurdijk, A. (author), Nieuwenhuis, O. (author), Poel, M. (author)
bookPart 2014
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Ooms, M. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author)
Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technologie, invloed & controle en awareness. Een...
report 2015
document
Bakker, T.P. (author), Huijboom, N.M. (author), Koops, R. (author), Kotterink, B. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Seiffert, L. (author), Siem, R. (author), van der Zee, F.A. (author)
Kruisbestuiving tussen de creatieve en high-tech sector biedt enorme kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Industry. Desondanks blijven deze kansen in de praktijk vaak onderbenut. In het project 'CONCRETE' heeft TNO op basis van een aantal case studies onderzocht welke succesfactoren tot een vruchtbaar creative-tech ecosysteem leiden. Het...
report 2015
document
van der Giessen, A.M. (author), Koops, R. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), van Nunen, A.M. (author)
Op het gebied van de creatieve industrie wordt veel gemonitord en geëvalueerd. Voorbeelden hiervan zijn de Cross Media Monitor, sinds dit jaar bekend onder de naam Monitor Creatieve Industrie (Immovator, 2014), Monitor topsectoren (CBS, 2014), diverse regionale monitors (o.a. Amsterdam (van der Groep, van Oosteren, & de Jong, 2010), Gamesmonitor...
report 2015
Searched for:
(1 - 20 of 21)

Pages