Searched for: +
(1 - 20 of 7,789)

Pages

Nota over 'De nationale organisatie van wetenschappelijk technisch werk' geschreven door Dr. C.J. van Nieuwenburg, in het Chemisch weekblad van 14 februari 1920
Nota over 'De nationale organisatie van wetenschappelijk technisch werk' geschreven door Dr. C.J. van Nieuwenburg, in het Chemisch weekblad van 14 februari 1920
Rapport der Commissie, ingesteld bij beschikking van Zijne Excellentie, den Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen en Zijne Excellentie den Minister van binnelandse zaken en landbouw, dd. 30 juni 1923, met de opdracht: Te onderzoeken, door welke
Rapport der Commissie, ingesteld bij beschikking van Zijne Excellentie, den Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen en Zijne Excellentie den Minister van binnelandse zaken en landbouw, dd. 30 juni 1923, met de opdracht: Te onderzoeken, door welke maatregelen en in welken vorm het toegepast-natuurwetenschappelijke onderzoek hier te lande in hooger mate dienstbaar kan worden gemaakt aan het algemeen belang
Een instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden
Een instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden
Quantitatieve bepaling van cotonine in mengsels van cotonine met kunstzijde of celvezel
Quantitatieve bepaling van cotonine in mengsels van cotonine met kunstzijde of celvezel
Beschrijving van proefnemingen op laboratorium-, semi-technische en technische schaal met een versneld vlasrootprocede
Beschrijving van proefnemingen op laboratorium-, semi-technische en technische schaal met een versneld vlasrootprocede
Het onderzoek naar de bodemfauna
Het onderzoek naar de bodemfauna: een onderzoek naar de samenstelling en beteekenis van de fauna van eikenstrooisel
Bepaling van het dispergerend vermogen ten opzichte van calciumzepen van een aantal Nederlandse en Duitse textielhulpmiddelen
Bepaling van het dispergerend vermogen ten opzichte van calciumzepen van een aantal Nederlandse en Duitse textielhulpmiddelen
De toepassing van droogstralers op het gebied van de textielindustrie; I. en II
De toepassing van droogstralers op het gebied van de textielindustrie; I. en II
Synthetische vezelstoffen: I. Bereiding, eigenschappen en toepassingen van polyamidevezels
Synthetische vezelstoffen: I. Bereiding, eigenschappen en toepassingen van polyamidevezels
Eenige ervaringen over het spinnen van celvezel in katoenspinnerijen in Amerika
Eenige ervaringen over het spinnen van celvezel in katoenspinnerijen in Amerika
Het herkennen van melkwol in zuiveren toestand en in vezelmengsels
Het herkennen van melkwol in zuiveren toestand en in vezelmengsels
Klimaatregeling in woningen en werkruimten. Rapport 1
Klimaatregeling in woningen en werkruimten. Rapport 1: bouwkundig deel
Klimaatregeling in woningen en werkruimten. Rapport 1
Klimaatregeling in woningen en werkruimten. Rapport 1
Verslag over het bezoek in 1946 aan eenige zweminrichtingen in Nederland in verband met algengroei
Verslag over het bezoek in 1946 aan eenige zweminrichtingen in Nederland in verband met algengroei
Verslag over de uitkomsten van het algenonderzoek in zwembaden in 1946
Verslag over de uitkomsten van het algenonderzoek in zwembaden in 1946
Overzicht over de resultaten van het algenonderzoek in zwembaden in 1943, 1944 en 1945
Overzicht over de resultaten van het algenonderzoek in zwembaden in 1943, 1944 en 1945
Een methode ter bepaling van het dagelijksch verloop van de breedte van de schaduw in verband met de tijd van het jaar en de orientatie van het beschaduwende object [ A method for determination the daily variation in width of hte shadow in connection with
Een methode ter bepaling van het dagelijksch verloop van de breedte van de schaduw in verband met de tijd van het jaar en de orientatie van het beschaduwende object [ A method for determination the daily variation in width of hte shadow in connection with the time of year and the orientations of the overshadowing object ]
Bepalingen der Stichtingsacte voor het instituut voor rijwielontwikkeling te 's-Gravenhage
Bepalingen der Stichtingsacte voor het instituut voor rijwielontwikkeling te 's-Gravenhage
Nagalm-metingen in vloeistoffen bij Ultra-sonore frequenties
Nagalm-metingen in vloeistoffen bij Ultra-sonore frequenties
Over het beschermen van textielmaterialen tegen aantasting door micro-organismen
Over het beschermen van textielmaterialen tegen aantasting door micro-organismen
Searched for: +
(1 - 20 of 7,789)

Pages