Searched for: +
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Goudswaard, A. (author), Houtman, I. (author), Dhondt, S. (author), Kompier, M. (author), Hildebrandt, V. (author), van Grinten, M. (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft een instrument ontwikkeld voor het monitoren van stress en lichamelijke belasting en het hierop gerichte ondernemingsbeleid. De reden voor het ontwikkelen van één instrument voor zowel stress als lichamelijke belasting is dat beide als belangrijke oorzaken worden gezien voor het ontstaan van respectievelijk...
article 1995
document
Goudswaard, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Heuvel, S.G. (author)
Werkgevers zijn over het algemeen goed op de hoogte van de nieuwe verplichtingen uit de Arbowet en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Het meest bekend zijn de verplichtingen die veel discussie hebben opgeroepen: het eigen risico van bedrijven in de eerste ziekteweken en de verplichte aansluiting bij een arbodienst. Dit zijn de conclusies uit...
article 1995
document
Houtman, I.L.D. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van der Poel, E.G.T. (author)
Objectives - Due to recent changes in legislation on occupational health and safety, a national monitor on stress and physical load was developed in The Netherlands to monitor (a) risks and consequences of stress and physical load at work, (b) preventive actions in companies to reduce these risks, and (c) organisational and environmental...
article 1998
document
Goudswaard, A. (author)
Zowel vanuit de vraag- als de aanbodzijde van de arbeid geven diverse ontwikkelingen een impuls aan verdere flexibilisering. Maar die ontwikkelingen roepen tevens vraagtekens op over de wijze waarop die flexibiliteit te realiseren is. Bedrijven kunnen verschillende strategieën hanteren. Het accent lijkt vooral te liggen op een brede...
article 2000
document
Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author)
Vanwege schommelingen in vraag en aanbod van producten en diensten kan in sommige organisaties een sterk wisselende personeelsbehoefte optreden. Eén van de strategieën om deze situatie het hoofd te bieden is het invoeren van functionele flexibiliteit, waarbij door het creëren van brede functies, door taak- en functieroulatie getracht wordt...
article 2002
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het bedrijfsleven vraagt steeds meer om de mogelijkheid in drukke periodes personeel langer aan het werk te zetten, tegenover minder te laten werken in de wat stillere tijden. De nieuwe plannen voor de Arbeidstijdenwet spelen hierop in: de twee belangrijkste veranderingen betreffen de regels over de lengte van de werkweek/werkdag en over de...
article 2005
document
Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), Nauta, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het is te verwachten dat met de voortschrijdende individualisering steeds meer medewerkers en leidinggevende samen individuele afspraken maken over de arbeidsrelatie. Recent vragenlijstonderzoek doet vermoeden dat deze zelfregulering meer voorkomt dan voorheen. Maar uit twee casestudies blijkt dat de invloed van medewerkers zich beperkt tot...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Rhijn, G. (author), van Schie, J. (author)
The pressure on working longer hours per week, per year and over life time is increasing. Do we indeed need to work longer, and harder and at what costs? At the level of the organisation, we need to balance productivity with flexibility and innovation, but also with the employee's need to stay healthy and employable over the life course ...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Bouw en Ondergrond (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, E. (author)
In het licht van de plannen van rond het afslanken van de Arbeidstijdenwet en het advies van de Sociaal Economische Raad (SER), worden de resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken naar de invloeden van nachtarbeid op de gezondheid besproken. Onderzoek toont aan dat werknemers in ploegendiensten meer gezondheidsklachten hebben dan werknemers...
article 2005
document
Oeij, P.R.A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author), Nauta, A. (author), Huiskamp, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Arbeidsorganisaties moeten zich herbezinnen op hun HR-strategie. Dit concluderen onderzoekers van TNO naar aanleiding van een studie naar maatwerk in huidige arbeidsverhoudingen en de consequenties daarvan voor HR. Het op elkaar afstemmen van organisatie-eisen en medewerkerswensen is complex. Dit komt mede door veranderingen in de functie van...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author), Nauta, A. (author), Huiskamp, R. (author)
Het op elkaar afstemmen van organisatie-eisen en medewerkerswensen is niet eenvoudig. De ingewikkeldheid aan de organisatiekant is voor een deel te verklaren door veranderingen in de functie van arbeid en arbeidsvraag. In de loop van de 20e eeuw is hierin een verschuiving te zien. Het was eerst voldoende als een arbeidskracht uitwisselbaar en...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Een groeiende diversiteit op de internationale markt en een structurele krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt bedrijven de komende jaren de arbeidsproductiviteit en de flexibiliteit te verhogen om concurrentie aan te kunnen. In het najaar van 2005 voerden Vedior en TNO een arbeidsproductiviteitsmonitor uit onder 500 leidinggevenden van bedrijven...
article 2006
document
de Leede, J. (author), Huiskamp, R. (author), Oeij, P. (author), Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Uit de zgn. Flexibiliteitsmonitor 2006 van Vedior en TNO blijkt dat flexibiliteit van groot belang is voor het succes van organisaties. Daarbij is het met name belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de menselijke kanten van flexibiliteit en wat dat betreft lijkt het de goede kant op te gaan. Vergeleken met 2005 schenken organisaties in...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
Klein Hesselink, J. (author), de Leede, J. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
This article reports a field study of a shift roster change in a large steel producer. The changes in the roster are threefold: (1) from backward rotating to forward rotating; (2) from rather slow (three) to fast rotating (two consecutive shifts); (3) the number of days off after the night shifts was changed from two to three. Company data cover...
article 2010
document
Balen, J.A.M. (author), Kremer, A.M. (author), Buijs, P.C. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Goudswaard, A.N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Goudswaard, A. (author)
article 2010
document
de Looze, M. (author), Blok, M. (author), Goudswaard, A. (author), van der Klink, J. (author)
article 2012
Searched for: +
(1 - 20 of 29)

Pages