Searched for: +
(1 - 20 of 1,013)

Pages

document
Lubelli, B.A. (author), de Bouvrie, E. (author), Nijland, T.G. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek samen uitgevoerd door TU Delft en TNO aan het retabel van de familie van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. Het retabel dateert uit de jaren veertig van de zestiende eeuw [Berends, 1984; Brink, 2010;]. Zowel het grafmonument als het retabel worden toegeschreven aan Colijn de Nole, een...
report 2019
document
Arkenbout, G.J. (author), de Goede, R. (author), Nienoord, M. (author), Verdoes, D. (author), van den Berg, E.P.G. (author), Geertman, R. (author), Bennema, P. (author), Neumann, M. (author), Ulrich, J. (author), Wellinghoff, G. (author), Kind, M. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
A research project was carried out by the University of Nijmegen, the University of Bremen, BASF and TNO to improve melt crystallization's efficienry in industrial applications. Both process options of growing crystal layers on the cooled wall of a heat exchanger and of growing crystals in suspension were studied.
report 1994
document
van Etten, B.D. (author), van de Kuilen, J.W.G. (author), den Nijs, P.J.M. (author), TNO Bouw (author)
report 2000
document
den Herder, J.P. (author), Vezelinsituut TNO (author)
report 1943
document
Visser, J.H.M. (author)
On January 1st 2012, the European project SUS-CON has been started: “SUStainable, innovative and energy efficient CONcrete, based on the integration of all waste materials” (grant agreement no: 285463). The SUS-CON project aims at developing new technology routes to integrate waste materials in the production cycle of concrete. It should result...
report 2015
document
Bos, B. (author), Dortmans, L.J.M.G. (author), Piers, A.J. (author), Technisch Physische Dienst TNO-TH (author)
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van samenwerking in glasplaten als functie van temperatuur en tijd onder condities die relevant zijn voor gebruik. Hiertoe zijn doorbuigingsmetingen gedaan aan glasplaten onder verschillende oplegcondities en temperaturen. Daarnaast is een mathematisch model opgesteld voor de...
report 2003
document
Ghijsen, J.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1943
document
Vuik, J. (author), van Wortel, J. (author), TNO Metaalinstituut (author)
In this summary, the items that have been investigated and the main results of the research contract 7210/KA/607-F1.3/88, 'Application of FeE460, a comparative investigation towards normalized, quenched and tempered, and thermomechanically treated steel types' are described. The steels mentioned before have been investigated (in plate...
report 1996
document
Logtenberg, T. (author), de Groot, J.L.B. (author), Rink, T. (author), Kunstoffen en Rubber Instituut TNO (author)
This report presents the results of a TNO study of the present situation in Europe with regard to PET-bottle recycling. The overview concentrates on the main PET-bottles consuming countries in Europe i.e.: France, Italy, Spain and the UK. In addition the system in Belgium is presented. Applying a statistical forecasting model to existing data...
report 1996
document
van Battum, C.M. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1945
document
Bloem, J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1945
document
Polder, R.B. (author), de Vries, J. (author)
report 2000
document
Centraal instituut voor materiaalonderzoek, Afdeling Corrosie (author)
report 1949
document
Biersteker, R. (author)
Kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en waterleidingen vormt een bedreiging voor de levensduur ervan. Door gebruik van onthard water is deze bedreiging op de levensduur van waterleiding en apparaten te voorkomen. Door toepassing van een waterontharder kan in waterleidingnetwerken met kalkrijk water een oplossing worden gevonden voor het...
report 2012
document
Meeuse, A.D.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1947
document
Arkenbout, G.J. (author), de Goede, R. (author), Nienoord, M. (author), Verdoes, D. (author), van den Berg, E.P.G. (author), Geertman, R. (author), Bennema, P. (author), Neumann, M. (author), Ulrich, J. (author), Wellinghoff, G. (author), Kind, M. (author), Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author)
Crystal growth can be divided in three regimes: spiral growth, macrosteps and dendritic growth. Dependent on the crystal morphology with which the crystals grow in these regimes (faceted or roughened) an amount of impurity will built in. The morphology will also determine the degree of purification possible. Very pure crystals can be grown (k <...
report 1994
document
Lindqvist, J.E. (author), Nijland, T.G. (author), von Konow, T. (author), Plesser, T.S.W. (author), Nyman, P. (author), Larbi, J. (author), van Hees, R.P.J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
report 2006
document
Meeuse, A.D.J. (author), Vezelinstituut TNO (author)
report 1945
document
TNO Bouw (author), Steenhuis, C.M. (author)
Binnen de commissie SGTClOa zijn ontwerp aanbevelingen tot stand gekomen voor het ontwerp en de toets van dwarskracht verbindingen en normaalkracht verbindingen. In deze ontwerpaanbevelingen zijn ontwerptabellen opgenomen en uitwerkingen van de rekenregels van de TGB-staal (NEN 6770, 6771 en 6772). In een enkel geval zijn vereenvoudigde aannamen...
report 1997
document
Gavrilova, A. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Ten aanzien van technologieën voor groene waterstof is er nader onderzoek nodig om de afhankelijkheid van essentiële grondstoffen te verminderen, en is er nationaal en Europees beleid nodig om de beschikbaarheid van deze grondstoffen veilig te stellen. Om met de thans beschikbare elektrolysetechnologieën (zoals PEM en AEL) aan de toekomstige...
report 2021
Searched for: +
(1 - 20 of 1,013)

Pages