Searched for: +
(1 - 20 of 260)

Pages

document
Tietge, U. (author), Diaz, S. (author), Mock, P. (author), German, J. (author), Bandivadekar, A. (author), Ligterink, N.E. (author)
Official average carbon dioxide (CO2) emission values of new passenger cars in the European Union declined from 170 grams per kilometer (g/km) in 2001 to 120 g/km in 2015. The rate of reduction in CO2 emission values increased from roughly 1% per year to almost 4% per year after CO2 standards were introduced in 2009. Today, car manufacturers are...
report 2016
document
Immers, B. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author), van Katwijk, R.T. (author), Schuurman, H. (author), Yuan, Y. (author), Knoop, V. (author)
In The Netherlands traffic management is being considered a serious policy option to deal with
report 2015
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk
report 2013
document
Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author)
In deze memo zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar de impact van verschillende opties voor het vergroenen van de binnenvaart. In deze analyse zijn de volgende maatregelen opgenomen:  Vervroegd vervangen van de motor om in 2025 te voldoen aan CCRII;  Installeren van een On Board Monitoring (OBM) systeem;  Een OBM systeem in...
report 2015
document
Royo, B. (author), Cipres, C. (author), Val, S. (author), Denous, W. (author), Stamos, I. (author), Ilie, R. (author)
Within the EU co-funded project LEARN (Logistics Emissions Accounting and Reduction Network) Deliverable 5.1 aims to analyse and give an overview on the current status of training and education needs of industry with focus on measuring, reporting and verifying carbon emissions due to logistics and transport activities. Furthermore, a...
report 2018
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S. (author), van Katwijk, R.T. (author), Knoop, V. (author), Schuurman, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
De stad staat weer volop in de belangstelling. In de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw leek
report 2014
document
Royo, B. (author), Cipres, C. (author), Val, S. (author), Denous, W. (author), Smith, C. (author), van der Jagt, N. (author), Ilie, R. (author)
Deliverable D5.1 identified logistics industry GHG knowledge gaps and educational needs with a survey and a market research analysis. This information helped in designing the preliminary curriculum and defining the most suitable delivery formats and features to develop GHG emission education programmes. Deliverable D5.2 reports the validation...
report 2018
document
Royo, B. (author), Cipres, C. (author), Val, S. (author), Denous, W. (author), Ilie, R. (author)
This document and the D5.4 are the latest deliverables of the Learn Project WP5 Training and Education. Previous WP5 deliverables have reported the work developed from M11 until M24: during the first phase of this period, we identified the knowledge gaps, training needs, market trends and the current educational offer. The information compiled...
report 2019
document
van den Haak, W.P. (author), Emde, M.F. (author)
report 2016
document
Tietge, U. (author), Zacharov, N. (author), Mock, P. (author), Franco, V. (author), German, J. (author), Bandivadekar, A. (author), Ligterink, N.E. (author), Lambrecht, U. (author)
Official average carbon dioxide (CO 2) emissions of new passenger cars in the European Union declined from 170 grams per kilometer (g/km) in 2001 to 123 g/km in 2014. During the period 2001–2014, the rate of reduction in CO 2 emissions per kilometer increased from approximately one percent per year to approximately four percent per year. A...
report 2015
document
Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Kadijk, G. (author)
Upon request of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water management, TNO has reviewed all its previously performed laboratory and on-road emission measurements on passenger cars and vans from Mercedes Benz to check for possible indications of two types of defeat devices: - one that switches off emission reduction systems after 26 km of...
report 2018
document
The testing and validation activity (WP4) is at the core of the LEARN project. The main goal is to test, validate and evaluate the practical applicability of the agreed framework for harmonized greenhouse gas (GHG) emission calculation (i.e. Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework v1.0) as far as measuring emissions, reporting...
report 2019
document
van Katwijk, R.T. (author), Taate, H. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2012
document
Punte, S. (author), Huang, J. (author)
Businesses that measure their emissions have the opportunity to make informed decisions that lead to improved efficiency and reduced emissions. The Logistics Emissions Accounting and Reduction Network project (LEARN) mobilizes business to reduce their carbon footprint across their global logistics supply chains through improved emissions...
report 2019
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author)
Er is een continue behoefte aan transport, maar de capaciteit van het wegennet is beperkt en
report 2013
document
Wilmink, I.R. (author), Malone, K.M. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement
report 2014
document
Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author)
Vanuit overheden wordt actief beleid gevoerd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door middel van bronbeleid (eis aan motoren) en regionale emissiebeperkende maatregelen. Doel van het beleid is de impact op gezondheidsschade te beperken. Voor de binnenvaart geldt sinds 2008 als richtlijn dat nieuwe motoren moeten voldoen aan de CCRII norm....
report 2015
document
Immers, B. (author), Hemelrijk, C. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van den Heuvel, M.J.R. (author), Kooij, R. (author), van Voorden, A. (author), van Dooren, E. (author), Schuurman, W. (author), van der Mei, R. (author), Brazier, F. (author), Stam, K. (author)
TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk”. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te...
report 2015
document
Hoogendoorn, S. (author), Immers, B. (author), van Katwijk, R.T. (author), Knoop, V.L. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
De taak die we onszelf als TrafficQuest hebben gesteld, laat zich
report 2015
document
Verbeek, R.P. (author), Ligterink, N.E. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO gevraagd in hoeverre extra emissie-eisen aan dieselpersonenauto’s de NOx-uitstoot in Nederland kunnen beperken. Hierbij gaat het om het gelijktrekken van normen voor diesel- en benzine auto’s en het invoeren van Noord-Amerikaanse normen. En dit dan in vergelijking tot de reeds geplande...
report 2016
Searched for: +
(1 - 20 of 260)

Pages