Searched for: +
(1 - 18 of 18)
document
Becklert, B. (author), Friedewald, M. (author), Schaper-Rinkel, P. (author), Weber, M. (author), van Lieshout, M.J. (author), van der Giessen, A.M. (author), Leis, M.J.S. (author)
The study “Boosting the exploratory power of Open Research in Future and Emerging Technologies (FET)” is designed to support the activities of the European Commission to strengthen Open Collaborative Research and to establish it as a new mode of funding and doing research in Europe. It describes the opportunities ahead, sketches a scenario and...
report 2012
document
van Lieshout, M.J. (author), Kool, L. (author), Bodea, G. (author), Schlechter, J. (author), van Schoonhoven, B.H.A. (author)
Privacy by Design speelt een belangrijke rol in Europese beleid- en regelgeving rond privacy. Het is echter de vraag of bedrijven voldoende positieve prikkels ervaren voor invoering van Privacy by Design of dat de remmende factoren op dit moment groter zijn. TNO heeft dit bij een aantal Nederlandse bedrijven onderzocht. Bedrijven onderschrijven...
report 2012
document
van Duivenboden, H.P.M. (author), Frissen, V.A.J. (author), van Lieshout, M.J. (author), Mooren, P.A.M. (author), TNO (author)
Om een internationale vergelijking te doen, is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) en TNO de volgende drieledige onderzoeksvraag gesteld: - In hoeverre en op welke wijze wordt in verschillende landen de relatie tussen ICTontwikkelingen en de democratische rechtsstaat...
report 2002
document
Remotti, L. (author), Veenstra, A.F.E. (author), van Lieshout, M. (author), Kool, L. (author), Rumpf, G. (author), Ipektsidis, b. (author), Damvakeraki, T. (author)
A recent study shows that Europe is the largest eCommerce market in the world, overtaking North America in 2011. The total value of the European market was estimated at €246bn, and online retail sales account for around 5.1% of the total value of the retail market in Europe. Still, cross-border eCommerce falls behind its targets (20% in 2020)...
report 2012
document
van Lieshout, M.J. (author), Chen, T.M. (author), Karanikolova, K. (author), Timan, T. (author), Bolchi, M. (author), Costenco, P. (author), Suardi, S. (author), Kiriova, M. (author), Bertolini, A. (author), Episcopo, F. (author), Alberti, S. (author)
The main objective of the study is a fact finding mission on safety incidents with health, lifestyle and wellbeing apps and the legal framework that covers these incidents. Based on desk research, confirmed via stakeholder consultation and a workshop, it is concluded that presently it is unclear whether and what European legislation covers the...
report 2019
document
van Lieshout, M.J. (author), Timan, T. (author), Karanikolova, K. (author), Chen, T.M. (author), Jansen, S.T.H. (author), Snijders, R. (author), Brouwer, R. (author), Tejada Ruiz, A. (author), van Montfort, S. (author), Bolchi, M. (author), Suardi, S. (author), Kirova, M. (author), Castenco, P. (author), Bertolini, A. (author), Episcopo, F. (author), Alberti, S. (author), Palmerini, E. (author)
As part of the ‘Study on Safety of non-embedded software’ TNO, VVA, and SSSA analysed the legal and business landscape and the challenges and opportunities related to new advanced technologies associated with digitisation and AI. The team studied: The safety of non-embedded software by gathering evidence and analysing the key risks, focusing on...
report 2019
document
van Ette, F.T.A. (author), Bastiaansen, H.J.M. (author), Veugen, P.J.M. (author), Veenman, C.J. (author), Bomhof, F.W. (author), Langley, D. (author), Djafari, S. (author), van der Aarssen, L.G. (author), van Lieshout, M.J. (author)
Idealiter is data vrij toegankelijk, maar de realiteit is vaak anders. De data houdt zich vaak op bij verschillende organisaties die zelfstandig keuzes maken over wie de data mag gebruiken en waarvoor. Data heeft waarde, en mag daarom soms niet of beperkt gedeeld worden. Er kunnen kosten mee gemoeid zijn met het beschikbaar stellen van de data....
report 2020
document
Zomer, G.R. (author), Finner, S.P. (author), Harmsen, J. (author), Vredeveldt, A.W. (author), van Lieshout, P.S. (author)
Increasing pressure on shipping to contribute to reduce GHG emissions is changing the landscape for marine fuels. In the quest for sustainable alternative fuels, methanol is one of the fuels that has a special interest in the Green Maritime Methanol project. This report focuses on the operational aspects of using methanol, in terms of...
report 2020
document
Roosendaal, A.P.C. (author), van Lieshout, M.J. (author), van Veenstra, A.F.E. (author)
report 2014
document
van Lieshout, M.J. (author), Djafari, S. (author), Vermeulen, P.P.M. (author)
report 2017
document
Cave, J. (author), Bodea, G. (author), Kool, K. (author), van Lieshout, M. (author)
This study investigates the interplay between Internet innovation and privacy. We propose working definitions of innovation and privacy and review the literature about their interaction. We interpret the possible tensions and problems in terms of market and system failures and analyse the relevant legal and policy aspects in relation to examples...
report 2011
document
van Lieshout, M. (author), Ellen, G.J. (author), van Reekum, R. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Kool, L. (author), van Lieshout, M.J. (author), Huveneers, S.G. (author), Poel, M.A. (author)
Aan de hand van het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT heeft TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de praktijk rond opschaling verkend. Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van het Actieprogramma (onderwijs, zorg, maatschappelijke veiligheid, jeugd en wijken), en geeft...
report 2010
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), van Lieshout, M.J. (author), Ellen, G.J. (author), van Reekum, R. (author), van Dael, R. (author), Ligthart, P. (author)
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), van Lieshout, G. (author), van Hespen, A. (author), van Soest, K. (author), Sillen, I. (author), Visser, M. (author)
JGZ
report 2000
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Bodea, G. (author), van Lieshout, M.J. (author)
The paper examines some of the privacy issues related to forms of federated authentication and identity management (FAIM) employed in the delivery of electronic services (mainly of the government). The paper should be read as a merely exploratory exercise. It starts by defining briefly the context in which current forms of federated...
report 2007
document
Deul, M.L. (author), van Lieshout, P.S. (author)
Binnen het MIIP Hydrogen for Dredging is in samenwerking met een consortium (zie hieronder) gewerkt aan het identificeren van barrières met betrekking tot het varen op waterstof voor een bagger schip. Het doel van de MIIP is het opzetten van een roadmap voor de ontwikkeling van een waterstof systeem aan boord van bagger schepen voor de periode...
report 2021
document
van Lieshout, P.S. (author), de Jonge, V. (author), Vredeveldt, A.W. (author), Finner, S. (author)
Introducing alternative fuels on board has many far stretching implications for ship operators, authorities, fuel suppliers, equipment suppliers, engine manufacturers, ship builders and naval architects. In most cases such parties are not familiar with these new fuels. Hence a need exists for them for a means to quickly familiarize oneself with...
report 2020
Searched for: +
(1 - 18 of 18)