Searched for: +
(161 - 180 of 1,813)

Pages

document
van Egmond, M. (author), Hummel, L. (author), van der Klauw, M. (author), van Dam, L. (author)
Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uit-voerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoorde-lijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zoge-naamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan complexe bouwprojecten of aan...
report 2019
document
Visser, M. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Smit, C. (author), Hukkelhoven, C.W.P.M. (author), Abbink, F. (author), van Benthem, B.H.B. (author), Op de Coul, E.L.M. (author)
Background. In 2014 the World Health Organisation (WHO) established validation criteria for elimination of mother-to-child transmission (EMTCT) of HIV and syphilis. Additionally, the WHO set targets to eliminate hepatitis, including hepatitis B (HBV). We evaluated to what extent the Netherlands has achieved the combined WHO criteria for EMTCT of...
article 2019
document
van Egmond, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
Bij de preventie van arbeidsongeschiktheid richt het beleid zich veelal op de fysieke of mentale belasting van het werk. Maar beïnvloedt de bedrijfscultuur, sociale sfeer en het bieden van perspectieven niet ook de kans de kans dat iemand wel of niet langdurig uitgeschakeld wordt? Een analyse van de rol van kwaliteit van arbeid in brede zin....
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Werkgevers met personeel in dienst moeten een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak maken. In de praktijk heeft maar 48 procent van de bedrijven een RI&E. Vakmedianet
article 2019
document
Pot, F. (author), Smulders, P. (author)
Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indicatoren voor arbeidskwaliteit...
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author)
De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Op basis van 10 jaar data uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden....
other 2019
document
de Kraker, H. (author), Douwes, M. (author)
Veel werknemers in Nederland doen fysiek belastend werk. Bijna een derde van de werkgerelateerde ver­zuimdagen in ons land gaan over klachten aan het bewegingsapparaat. De app BewustBelast helpt bij het maken van gezonde keuzes. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
In 2018 hadden ruim 2,1 miljoen werknemers last van informatie-overload. Zij kregen op een werkdag zoveel informatie dat zij moeite hadden om die te verwerken. Vakmedianet
article 2019
document
van der Mark-Reeuwijk, K.G. (author), Wegemans, R.M. (author), Bültmann, U. (author), Burdorf, A. (author), Deeg, D.J.H. (author), Geuskens, G.A. (author), Henkens, K.C.J.I.M. (author), Kant, I. (author), Lange, A. (author), Lindeboom, M. (author), van Rhenen, W. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objective This opinion paper summarizes the main findings and recommendations of an advisory report on health and prolonging working life, which was requested by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment. Methods The advisory report was compiled by a multidisciplinary committee of ten scientists appointed by the Health Council of The...
article 2019
document
Verbiest, S. (author), van den Tooren, M. (author), van der Torre, W. (author), van de Ven, H.A. (author)
Dit rapport biedt een beschrijving van drie studies waarin onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van arbeid van platformwerkers. Het betreft: 1. een verkennend onderzoek door middel van een literatuurstudie en interviews met experts, 2. een casestudie naar Werkspot, en 3. een kwantitatief onderzoek op basis van data uit de Zelfstandigen Enquête...
report 2019
document
Lanting, C.I. (author), de Wolff, M. (author), van Zoonen, R. (author), Schönbeck, Y. (author)
Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (dit zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten , 1 jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en beoogt richtinggevend te zijn bij het handelen tijdens contacten met individuele 0-18 jarigen en hun ouders/verzorgers. De richtlijn ‘Ondergewicht’ beschrijft het normale gewichtsverloop en de...
book 2019
document
Toxiri, S. (author), Koopmans, A.S. (author), Lazzaroni, M. (author), Ortiz, J. (author), Power, V. (author), de Looze, M.P. (author), O'Sullivan, L. (author), Caldwell, D.G. (author)
The potential versatility of active exoskeletons is achieved by appropriately modulating their actuation forces. This is done by assistive strategies that interpret user’s movements and assistance needs during operation. This article shows how different strategies determine the effectiveness of an active back-support exoskeleton designed to...
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In onderstaande tabellen wordt de NEA 2018 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden...
report 2019
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In onderstaande tabellen wordt de NEA 2018 uitgesplitst voor het primair onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden...
report 2019
document
Kruisdijk, F. (author), Hopman-Rock, M. (author), Beekman, A.J. (author), Hendriksen, I. (author)
Results of a randomised controlled trial testing the EFFect Of Running Therapy on Depression. Background. This randomised controlled trial explored the anti-depressive and health effects of add-on exercise (running therapy or Nordic walking) in patients with Major Depressive Disorder (MDD). Methods. Patients were recruited at three specialised...
article 2019
document
He, M. (author), Harms, A.C. (author), van Wijk, E. (author), Wang, M. (author), Berger, R. (author), Koval. S., (author), Hankemeier, T. (author), van der Greef, J. (author)
Background. Rheumatoid arthritis (RA) is a complex, chronic autoimmune disease characterized by various inflammatory symptoms, including joint swelling, joint pain, and both structural and functional joint damage. The most commonly used animal model for studying RA is mice with collagen‐induced arthritis (CIA); the wide use of this model is due...
article 2019
document
Smulders, P. (author), Oeij, P. (author)
Automatisering en robotisering worden vaak in één adem genoemd, maar spelen deze ontwikkelingen wel bij dezelfde bedrijven? En hebben ze dezelfde werkgelegenheidseffecten? Van de Nederlandse bedrijven en instellingen past 24 procent gespecialiseerde automatisering toe en 4 procent robotisering. De overheid en de zakelijke dienstverlening kennen...
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het werken via platforms ‒ zo noemt men het online matchen van vraag en aanbod ‒ is een snel opkomend verschijnsel dat gepaard gaat met een relatief hoge werkonzekerheid. Vakmedianet
article 2019
document
Rogers, H.J. (author), Rodd, H.D. (author), Vermaire, E.J.H. (author), Stevens, K. (author), Knapp, R. (author), Yousfi, S.El. (author), Marshman, Z. (author)
Background Economic evaluations provide policy makers with information to facilitate efficient resource allocation. To date, the quality and scope of economic evaluations in the field of child oral health has not been evaluated. Furthermore, whilst the involvement of children in research has been actively encouraged in recent years, the success...
article 2019
document
Semenzina, E. (author), Subramanian, V. (author), Pizzo, L. (author), Zabeo, A. (author), Fransman, W. (author), Oksel, C. (author), Hristozov, D. (author), Marcomini, A. (author)
The widespread use of engineered nanomaterials (ENMs) in consumer products and the overwhelming uncertainties in their ecological and human health risks have raised concerns regarding their safety among industries and regulators. There has been an ongoing debate over the past few decades on ways to overcome the challenges in assessing and...
article 2019
Searched for: +
(161 - 180 of 1,813)

Pages