Searched for: +
(11,581 - 11,600 of 11,736)

Pages

document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Snelder, M. (author), Immers, L.H. (author), Wilmink, I.R. (author)
Betrouwbaarheid van reistijd wordt steeds belangrijker geacht. Dit blijkt onder andere uit het feit dat vanuit de politiek eisen worden gesteld aan deze betrouwbaarheid. In de literatuur zijn voor betrouwbaarheid meerdere definities en indicatoren te vinden. Deze zijn echter vaak niet eenduidig gedefinieerd en daardoor niet direct toepasbaar. In...
conference paper 2004
document
Snelder, M. (author)
Onlangs heeft de Nederlandse media veel aandacht besteed aan een herontwerp van het Nederlandse wegennetwerk. Dit herontwerp is gemaakt om de behoefte aan infrastruc tuur te scheten. Bovendien kan een vergelijking met het bestaande netwerk inzichten geven in de punten waarop het netwerk verbeterd kan worden. Verschillende kranten en...
conference paper 2007
document
Snelder, M. (author), Schrijver, J. (author), Immer, L.H. (author)
Verkeersnetwerken in verstedelijkte gebieden zijn kwetsbaar voor onvoorspelbare ge beurtenissen zoals incidenten. Het komt nu bijvoorbeeld al regelmatig voor dat een klein incident tot file op meerdere wegen leidt en dat het uren duurt voordat deze file weer is opgelost. In de nabije toekomst zal naar verwachting de gemiddelde impact van inciden...
conference paper 2009
document
Immers, L.H. (author), Snelder, M. (author), Ruijgrok, C.J. (author)
The road network in the Netherlands and in many other countries is becoming more and more vulnerable. Small disturbances can cause major disruptions on large parts of the network. The costs of this vulnerability can add up to several billions of Euros in the future. In this paper we present a new network design methodology (architecture) which...
conference paper 2010
document
Snelder, M. (author), Schrijver, J. (author)
Maatregelen die effect hebben op het verkeer zijn vaak ingrijpend, of hebben het doel ingrijpend te zijn. Daarnaast kennen dergelijke maatregelen vaak hoge kosten. Het kunnen inschatten van de verkeerseffecten van een maatregel is daarom erg belangrijk, en wereldwijd is er inmiddels een jarenlange ontwikkeling gaande in voorspellingsmethoden...
conference paper 2008
document
Scholten, N.P.M. (author)
A lot of developments have been occurred since Building Decree (1992) and the three amendments Energy Performance and Lifts. As they announced, the Ministry of Housing has worked out the second phase of the Building Decree. Furthermore, inquiries have been hold concerning the evaluation of the Housing Act and the Building Decree. International...
conference paper 1996
document
Egeter, B. (author), Hendriks, T. (author), Snelder, M. (author)
In 2008 hebben TNO en Bart Egeter Advies samen met de ANWB een visie op een robuust wegennet ontwikkeld. Deze visie P+R gaat in op de verknoping van het robuuste wegennet met het openbaar vervoer. De visie is uitgewerkt voor de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. P+R is niets nieuws. Enerzijds zijn er veel relatief kleinschalige P+R...
conference paper 2010
document
Yperman, I. (author), Snelder, M. (author)
This paper considers three different traffic models that are used for dynamic network loading within a fixed DTA framework: Vertical Queuing Model (VQM), Horizontal Queuing Model (HQM) and Link Transmission Model (LTM). The properties of these different traffic models are discussed, compared and illustrated in two case studies. These...
conference paper 2010
document
Calvert, S. (author), Taale, H. (author), Snelder, M. (author), Hoogendoorn, S. (author)
In this contribution the Core Probability Framework (CPF) is introduced with the application of the Discrete-Element Core Probability Model (DE-CPM) as a new DNL for dynamic macroscopic modelling of stochastic traffic flow. The model is demonstrated for validation in a test case and for computational efficiency on two simple networks. The CPF...
conference paper 2014
document
Djukic, T. (author), Wilmink, I.R. (author), Jonkers, E. (author), Snelder, M. (author), van Arem, B. (author)
This paper focuses on the exploratory analysis of the traveller’s compliance with real-time personal route advice provided by the Superroute app. Data collection from Superroute app is superior alternative to traditional, small-sized revealed and preference surveys and provides more detailed and rich data for empirical research of travellers...
conference paper 2015
document
van den Haak, P. (author), Bakri, T. (author), van Katwijk, R. (author), Emde, M. (author), Agricola, N. (author), Snelder, M. (author)
Accurate and reliable traffic state estimations are extremely important for road operators and service providers, because they are the basis for decision making. Traffic movements are generally measured by different types of sensors that are placed in or along the road infrastructure. In this paper, aggregated and anonymized data from Google,...
conference paper 2017
document
Snelder, M. (author), Bergveld, H.J. (author), de Veer, C. (author)
Vaak wordt gewezen op de positieve effecten die we verwachten van de komst van zelfrijdende voertuigen zoals meer verkeersveiligheid en betere doorstroming. Uit de Impactstudie die Arcadis/TNO in opdracht van provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam hebben uitgevoerd, blijkt dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Voor elk...
conference paper 2018
document
Snelder, M. (author), Tavasszy, L.A. (author)
Assessing travel time reliability and the robustness of networks (especially road networks in major urban areas) is becoming more important as networks become more vulnerable. Especially in the Netherlands, the interconnectivity of networks of different scale is low and the level of usage is high, which leads to low spare capacities for...
conference paper 2010
document
Smit, R. (author), van Mourik, H. (author), Verroen, E. (author), Pieters, M. (author), Bakker, D. (author), Snelder, M. (author)
The Netherlands have a long history of strategic planning for the national infrastructure. The current National Infrastructure Fund1 has budgets for a total amount of 81 Billion Euro’s allocated for large national investments (both maintenance and new projects) up to 2030. The policy document “structuurvisie infrastructuur en Ruimte” sets out...
conference paper 2017
document
Lu, X. (author), Madadi, B. (author), Farah, H. (author), Snelder, M. (author), Annema, J.A. (author), van Arem, B. (author)
Current road infrastructure is designed for human drivers, and may be unable to deal with the integration of highly automated vehicles. The aim of this paper is to explore potential infrastructure requirements for automated driving SAE Level 4. To cope with the wide range of uncertainties involved, a scenario-based approach was used to define...
conference paper 2018
document
Wang, B. (author), Snelder, M. (author), Tavasszy, L.A. (author)
Understanding of freight truck travel behavior in urban transportation network is essential for regional economy, and choice set generation is the basis for the analysis. This paper uses the planned trip data and realized GPS trajectory data of trucks to evaluate the performance of choice set generation algorithms. The difference between planned...
conference paper 2018
document
Wilmink, I.R. (author), Beemster, F.I. (author), Snelder, M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
This paper presents a model specifically developed to explore the mobility impacts of innovative mobility concepts, based on connected and automated driving and shared mobility. It is an explorative model for destination choice and mode choice, with a network fundamental diagram to assess impacts on mileage, delays and vehicle numbers in a city...
conference paper 2019
document
Snelder, M. (author)
Road networks are becoming more and more vulnerable for incidents as a result of an increasing level of congestion. In the Netherlands, incidents are for instance responsible for 20–25% of the total travel time delay (Snelder et al. 2013) and roadworks are responsible for 4% of the total travel time delay. A link or road section is vulnerable...
conference paper 2018
document
van Mourik, H. (author), Snelder, M. (author), Mulder, M. (author)
Incidentele files vinden we nog vervelender dan het dagelijkse woon-werk geworstel. Als de reistijd onverwacht lang wordt, zogenoemd extreem reistijdverlies, is er waarschijnlijk iets gebeurd dat zich als een olievlek over het netwerk verspreidt. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is ongeveer 8% van het totale reistijdverlies van...
conference paper 2016
document
Puylaert, S. (author), Snelder, M. (author), van Nes, R. (author)
Nieuwe auto’s worden steeds meer uitgerust met automatische functies. De eerste automodellen (level 1 en 2 volgens de indeling van SAE) zijn reeds in de winkel verkrijgbaar. Verdergaande vormen van automatisering (level 3 en verder) worden nu ontwikkeld. Om investeringsbeslissingen te maken is het voor overheden van belang inzicht te verkrijgen...
conference paper 2016
Searched for: +
(11,581 - 11,600 of 11,736)

Pages