Searched for: +
(11,561 - 11,580 of 11,755)

Pages

document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Peters, R.J.B. (author)
De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor het milieu, en in het bijzonder voor de vervuiling van bodem, water en lucht met milieu-schadelijke stoffen. De meest bekende en beruchtste vervuilers zijn een aantal groepen van gechloreerde componenten, waarbij de dioxines waarschijnlijk wel de kroon spannen. Deze en andere gechloreerde com...
conference paper 1994
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO TNO Milieuwetenschappen (author), Hao, Xiaodi (author), Doddema, H.J. (author), van Groenestijn, J. (author)
An investigation concerning simultaneous denitrification and nitrification in a Pasveer oxidation ditch was conducted at TNO in the Netherlands between June 1993 and March 1994. The purpose was to evaluate the performance of nitrification and denitrification of the conventional oxidation ditch and to establish possible approaches to optimizing...
conference paper 1994
document
Mulder, E. (author), Blaakmeer, J. (author), Nijland, T.G. (author), Tamboer, L. (author)
conference paper 2001
document
Bijlaard, F.S.K. (author), Kool, H.D.M. (author), van der Knaap, L.P.M. (author)
Greenhouses are from a constructional point of view an assembly of structural components, which are connected to each other by several types of structural joints. Many of these joints can be designed in a traditional way using design codes such as Eurocode 3 Steel Structures, Part 1-8 Joints or Eurocode 9 Aluminium Structures. Two special types...
conference paper 2001
document
Landbouworganisatie TNO (author), Harmsen, G.W. (author), van Schreven, D.A. (author)
conference paper 1955
document
Rijkers, R. (author), Hack, R. (author)
A geomechanical analysis of a shallow small scale landslide in the harbour of Saba was carried out to calculate the risk of new landslides and in order to advise local authorities on practical measures to improve safety. Geotechnical investigations and geological mapping were carried out to study the failure mechanism and slope stability....
conference paper 2000
document
Both, C. (author), Stark, J.W.B. (author), Twilt, L. (author)
Composite steel/concrete slabs are used as load-bearing elements in buildings. They consist of a cold-formed profiled steel decking, with (reinforced) concrete placed on top. For the assessment of the fire resistance of composite slabs, designers have to use simple calculation rules, which in most cases lead to conservative solutions, as the...
conference paper 1995
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
The basic principles of probability based methods for the design and operation of offshore structures are presented. Basic formulae of the Load and Resistance Factor Design method, as well as the calibration principles are given and discussed. Design procedures in present day codes of practice are reviewed in the light of recent developments....
conference paper 1995
document
Both, C. (author), Stark, J.W.B. (author), Twilt, L. (author)
Composite steel-concrete construction allows designers to take advantage of the most favourable mechanica! material properties of both steel and concrete, to produce economical struc tures. In order to provide more fundamental insight into the behaviour of fire-exposed composite structures, a joint research project was conducted, in which France...
conference paper 1995
document
van Staalduinen, P.C. (author), de Ruiter, B. (author), Brassinga, H.E. (author)
De spoorlijnen Antwerpen-Roosendaal-Rotterdam en Breda-Rotterdam kruisen in Rotterdam de Nieuwe Maas. De hefbrug die in deze spoorlijn was opgenomen vormde een belangrijk obstakel voor de scheepvaart. Het spoor liep vanaf de brug over een circa 1 km lang viaduct dwars door de stad naar het Centraal Station. Het viaduct was uitgevoerd met stalen...
conference paper 1995
document
Both, C. (author), Twilt, L. (author), Stark, J.W.B. (author)
Existing calculation rules for the assessment ofthe fire resistance of composite steel/concrete slabs are based on fairly limited and dated experimentally evidence [ECCS 1983: Twilt et al, 1991]. At the time when the rules were developed, numerical models were not suitable to perform parameter studies in order to obtain -besides experimental...
conference paper 1995
document
Brekelmans, J.W.P.M. (author), van Hove, B.W.E.M. (author), Twilt, L. (author)
Geïntegreerde stalen liggers zijn liggers die in de vloerdikte worden opgenomen. Samen met de vloer vormen ze een vlakke vloerconstructie. Verschillende typen geïntegreerde stalen liggers zijn in de handel verkrijgbaar (fig. 1). De liggers, aangegeven in de figuren lh t/m j, vormen met de betonvloer een samenwerkende staal-beton ligger (SB...
conference paper 1995
document
Twilt, L. (author), van de Leur, P.H.E. (author)
From a fire engineering point of view, the large height of tall buildings constitutes two specific fire risks. One of these is that - depending on the available fire brigade equipment - beyond a certain height, external attack by the fire brigade is not possible. Ample attention is therefore needed in order to avoid exterior fire spread. This...
conference paper 1995
document
van der Klugt, L.J.A.R. (author)
Clay brick has been used in The Netherlands ever since the end of the twelveth century. Tooling the laying mortar was the normal method offinishing masonry up to about 1750. Toen, maybe in an attempt to minimize the need ofrepair in an early stage, pointing was developed. Apparently, the new technique was successful since pointing became the...
conference paper 1997
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Most present day building codes are based on the Limit State Approach and the Partial Factor Method. The partial factors are, to some extend, based on a probabilistic background. For this reason these documents are referred to as "Probability Based Codes". However, when estimating the reliability of structures designed according to those codes,...
conference paper 2001
document
van der Linden, M.L.R. (author)
Nagenoeg iedere betonconstructie wordt gebaard vanuit een houtconstructie, zijnde de bekisting. Reeds vele ingenieuze betonconstructies zijn in het verleden gerealiseerd door een even zo ingenieuze bekistingsconstructie. Helaas is deze laatstgenoemde constructie van tijdelijke aard en verdwijnt uit ieders geheugen als de betonconstructie eenmaal...
conference paper 1995
document
Lourenco, P.B. (author), Rots, J.G. (author)
A novel yield criterion capable of mode!ling the softening behaviour of anisotropic materiais under piane stress conditions is presented. Individual yieid criteria are considered for tension and compression, according to two different failure mechanisms. The forer is associated with a localised fracture process, denoted by cracking of the...
conference paper 1996
document
Twilt, L. (author)
Een geïntegreerde brandveiligheidsbenadering plaatst het brandveiligheidsontwerp in een breed perspectief. De volgende opties zijn te onderscheiden: het traditionele bouwkundige concept, waar het Bouwbesluit vanuit gaat, en alternatieve concepten, zoals het bewakingsconcept en het blusconcept. Het te kiezen concept is afhankelijk van de aard en...
conference paper 1995
document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Snelder, M. (author), Immers, L.H. (author), Wilmink, I.R. (author)
Betrouwbaarheid van reistijd wordt steeds belangrijker geacht. Dit blijkt onder andere uit het feit dat vanuit de politiek eisen worden gesteld aan deze betrouwbaarheid. In de literatuur zijn voor betrouwbaarheid meerdere definities en indicatoren te vinden. Deze zijn echter vaak niet eenduidig gedefinieerd en daardoor niet direct toepasbaar. In...
conference paper 2004
document
Snelder, M. (author)
Onlangs heeft de Nederlandse media veel aandacht besteed aan een herontwerp van het Nederlandse wegennetwerk. Dit herontwerp is gemaakt om de behoefte aan infrastruc tuur te scheten. Bovendien kan een vergelijking met het bestaande netwerk inzichten geven in de punten waarop het netwerk verbeterd kan worden. Verschillende kranten en...
conference paper 2007
Searched for: +
(11,561 - 11,580 of 11,755)

Pages