Searched for: +
(941 - 944 of 944)

Pages

document
Bakker, M. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Erich, S.J.F. (author), Barthelemy, V. (author)
Het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen is van cruciaal belang met het oog op de schaarste aan fossiele brandstoffen en de ecologische impact van energieverbruik. Snelle en grootschalige renovatie van het bestaande woningbestand is daarvoor essentieel. In de EU-28 is voor opwekking van duurzame energie in totaal zo’n 60 miljard...
report 2022
document
Hagenbeek, M. (author), van den Boom, S.J. (author), Werter, N.P.M. (author), Talagani, F. (author), van Roermund, M. (author), Bulder, B.H. (author)
Expecting a 27MW Horizontal-Axis Wind Turbines (HAWT) platform to be the norm for wind turbines in 2040, the blades will have to be around 145m long. This will require a robust blade design, taking into account all inherent uncertainties of the design, production, testing, and operation to accurately predict lifetime and obtain reliable...
report 2022
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), van Voorneburg, F. (author), ten Have, P.J.W. (author), Zeevalkink, J.A. (author), Hulkens, W.A. (author)
De ontwikkeling van processen voor grootschalige mestverwerking in de af gelopen jaren heeft inmiddels tot de bouw van enkele mestverwerkingsinstallaties c.q. fabrieken geleid. Hierbij wordt dierlijke mest verwerkt tot organische mestkorrels die voornamelijk op de buitenlandse markt moeten worden afgezet. Mestverwerking is echter tot op heden...
report 1993
document
Belfroid, S.P.C. (author)
This report forms part of the deliverables for project 060.25718, which is a TNO assignment by RWS. The goal of the project is to review currently used screening methodologies and input as used by RWS and Deltares for screening purposes of designs of gates and valves. The first main deliverable was a workshop as held at TNO (Delft) on 24 Jan...
report 2017
Searched for: +
(941 - 944 of 944)

Pages