Searched for: +
(8,081 - 8,100 of 8,159)

Pages

document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
TRESSPASS, (author)
Risk-based border management is about using border crossing points (BCPs) as a risk management measure that supports flow-, border- and national security. As such, border management is an essential element in a toolbox for mitigating a wide range of risks. Risk-based approaches are typically used to select risk measures that are more...
report 2023
document
Dijkstra, J.J. (author)
Bentoniet is een natuurlijke zwelklei die wordt gebruikt om boorgaten af te dichten. Sommige bentonietproducten bevatten van nature verhoogde gehalten van metalen. De vraag die voorligt is of er terecht mag worden aangenomen dat er geen risico’s zijn voor de grondwaterkwaliteit wanneer bentoniet wordt gebruikt met gehalten van chroom (Cr) en...
report 2023
document
van der Klauw, T. (author), Bulut, Y. (author), Kornaat, W. (author), Borsboom, W. (author), Driessen, B. (author)
This deliverable describes the workflow for calibrating Energy Models and Indoor Environmental Quality models using monitoring data. It is the result of task 5.4 “Self learning BIMBOTS” of WP5 “Operational Tools Implementation” of the Sphere project.
report 2023
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
Including financial statements 2016, 2017 2018 2019 2020 2021 2022
report 2021
document
van Bree, M.W. (author), Gijsbers, G.W. (author), Otto, D.P. (author), Janssen, V. (author), Winkels, E. (author), Goes, M. (author), Gielgens, L. (author), van den Horst, T. (author)
report 2023
document
Minaye Hashemi, F.S. (author)
: Excellent passivating contacts can be made based on doped silicon and silicon alloys, either a-Si:H or poly Si. However, the limited transparency of these contacts induces absorption losses at the front side, or restricts their use to the rear side of the cell. This limitation has initiated many investigations on more advanced, often...
report 2022
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Kremer, A. (author), Smulders, P.G.W. (author), de Winter, C.R. (author)
Onderzoek naar de problemen bij de diagnosestelling en de gevalsbehandeling bij ziekteverzuimgevallen in het algemeen en die bij een arbeidsconflict in het bijzonder. Met name gaat het om de vraag op welke wijze de uitvoerende functionarissen van de uitvoeringsorganen (verzekeringsartsen en rapporteurs) uitvoering geven aan het beleid van de...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Duivenbooden, J.C. (author)
De meeste cao's in de bouwnijverheid voorzien in een verplichte medische intredekeuring. Deze kan opgevat worden als een aanstellingskeuring. Op grond van de Wet op de medische keuringen van 1998 mag een dergelijke keuring alleen nog plaatsvinden als er beroepsrisico's zijn. Deze gelden bij uitvoerende werkzaamheden in de bouw. Voorwaarde voor...
report 1997
document
TNO Arbeid (author), Alders, B. (author)
In het onderzoeksprogramma van de OSA wordt aandacht geschonken aan het thema globalisering en arbeidsmarkt. Centraal daarin staat de veranderende structuur van de werkgelegenheid onder invloed van globalisering. Onder invloed van internationale concurrentieverhoudingen zal de economische structuur veranderingen ondergaan, hetgeen naast de...
report 1998
Searched for: +
(8,081 - 8,100 of 8,159)

Pages