Searched for: +
(81 - 100 of 2,579)

Pages

document
Boersma, A. (author), Wang, Y. (author), Bäumer, S.M.B. (author), Lucas, P. (author), Willekers, R.W. (author), Halpin, A. (author), Gomez Rivas, J. (author), Hendriks, N. (author), den Toonder, J. (author)
Stimulated Emission Depletion (STED)lithography is generally recognized as a very promising tool to overcome the Abbe diffraction limit and manufacture 3D submicron features using a mask-less lithography step. It has been shown to be able to create 100 nm resolution, 10 nm feature size features in a polymer resin. However, STED is not widely...
other 2019
document
Boonekamp, P.G.M. (author)
The ODYSSEE database on energy efficiency indicators (www.odyssee-indicators.org) has been set up to enable the monitoring and evaluation of realised energy efficiency improvements and related energy savings. The database covers the 27 EU countries as well as Norway and Croatia and data are available from 1990 on. This work contributes to the...
other 2013
document
Saurwalt, J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Blootstelling aan fijnstof in de lucht is een hardnekkig milieuprobleem. Inademing van fi jnstofdeeltjes heeft negatieve effecten op de gezondheid en levensverwachting. Verwaaiend materiaal is een van de bronnen van het fi jnstof. Een voorbeeld is stof dat door activiteit op industriële sites als op- en overslagterminals in de lucht...
other 2013
document
Saurwalt, J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Infographic Materials
other 2016
document
Romijn, I.G. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Leaflet Prediction of the annual energy yield of a bifacial solar farm
other 2016
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Significance of top-down policy energy transition Implications & complications EU targets
other 2015
document
Lensink, S.M. (author), Kraan, C.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Deze notitie beschrijft de basisprijzen en basisprijspremies voor hernieuwbare energieproductie in de SDE+ 2017. De notitie geeft een update van de eerdere notities over basisprijzen en basisprijspremies voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking in de SDE+ 2015 en SDE+ 2016 (Kraan & Lensink, december 2014; Kraan & Lensink,...
other 2016
document
Silvis, H. (author), Verhoog, D. (author)
Deze studie is bedoeld om kansen en knelpunten voor het bereiken van energieneutrale agrosectoren in 2025 inzichtelijk te maken. Getoond wordt hoe de primaire agrosectoren de situatie van netto energieneutraliteit kunnen benaderen. Naast energiebesparende maatregelen worden de belangrijkste bijdragen daaraan geleverd door de productie van...
other 2016
document
Comans, R.N.J. (author), Lijzen, J.P.A. (author), Claessens, J.W. (author), Griffioen, J. (author), de Lange, W.J. (author), Spijker, J. (author), Vink, J.P.M. (author), Zijp, M.C. (author)
other 2011
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2006
document
van der Drift, D.W. (author), Moonen, C.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Dit boekje is bedoeld voor zorginstellingen als draaiboek om tot een optimale samenwerking met hun arbodienst te komen. Daarvoor zijn vier essentiële stappen nodig: (1) het formuleren van de eigen ambities en de behoeften aan ondersteuning; (2) het selecteren van de arbodienst die de gewenste ondersteuning kan leveren; (3) het contracteren van...
other 2001
document
Douwes, M. (author), Venema, A. (author), van den Bossche, S. (author)
The employment situation of the Dutch workforce is changing constantly. TNO investigates these changes and their impact on productivity, innovation, health and sustainable employment within the Monitoring Work & Employment Programma. The programme is financially supported by the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. The programme...
other 2015
document
Drupsteen, L. (author), van Kampen, J. (author)
There are many different definitions for what constitutes an incident or an accident, however the focus is always on unintended and often unforeseen events that cause unintended consequences. This article is focused on the process of learning from incidents and accidents. The focus is on making sure that the lessons learned from incident...
other 2014
document
Gallis, R. (author)
Bedrijfshulpverlening in de algemene en categorale ziekenhuizen arbocatalogus http://www.betermetarbo.nl.
other 2013
document
TNO Telecom (author)
other 2004
document
Builtjes, P.J.H. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
II - Description of the chemical reactive plume model III - Wind tunnel experiments V - Evaluation of two chemical reactive plume models
other 1987
document
van Bree, B. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Kansen in kringlopen Afvalstromen kunnen vaak hoogwaardiger worden ingezet dan storten of verbranden. Wij helpen u uit te zoeken welke opties voor verwaarding van uw stromen mogelijk zijn met een sluitende business case. Tevens ondersteunen wij het ontwikkelen van het proces om van reststroom tot hoogwaardig product te komen.
other 2015
document
Saurwalt, J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Brochure technology
other 2013
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
other 1997
Searched for: +
(81 - 100 of 2,579)

Pages