Searched for: +
(81 - 100 of 113)

Pages

document
Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), van den Heuvel, F.A.M. (author)
other 2015
document
Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author)
In deze memo zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar de impact van verschillende opties voor het vergroenen van de binnenvaart. In deze analyse zijn de volgende maatregelen opgenomen:  Vervroegd vervangen van de motor om in 2025 te voldoen aan CCRII;  Installeren van een On Board Monitoring (OBM) systeem;  Een OBM systeem in...
report 2015
document
Zomer, G.R. (author)
Het bundelen en delen van informatie binnen één loket met Extended Single Window bleek een uitdaging, maar heeft ook potentie. “Het nut is aangetoond, nieuwe concepten zijn ontwikkeld”, zegt Gerwin Zomer van TNO. Maar er zijn ook barrières
article 2015
document
Tietge, U. (author), Zacharov, N. (author), Mock, P. (author), Franco, V. (author), German, J. (author), Bandivadekar, A. (author), Ligterink, N.E. (author), Lambrecht, U. (author)
Official average carbon dioxide (CO 2) emissions of new passenger cars in the European Union declined from 170 grams per kilometer (g/km) in 2001 to 123 g/km in 2014. During the period 2001–2014, the rate of reduction in CO 2 emissions per kilometer increased from approximately one percent per year to approximately four percent per year. A...
report 2015
document
Tavasszy, L.A. (author), Ivanova, O. (author), Halim, R.A. (author)
The objective of this chapter is to discuss methods and techniques for a quantitative and descriptive analysis of future container transport demand at a global level. Information on future container transport flows is useful for various purposes. It is instrumental for the assessment of returns of investments in network infrastructure and fleets...
conference paper 2015
document
Davydenko, I. (author)
The research presented in this PhD thesis has been motivated by the fact that the Netherlands, and the Randstad region in particular, are affected by the large transport flows and extensive operations of the logistics sector. These operations create welfare for those people who work in the sector, who own the companies, and for the Dutch and...
doctoral thesis 2015
document
Ehrler, V. (author), van den Engel, A. (author), Davydenko, I. (author), Diekmann, D. (author), Kiel, J. (author), Lewis, A. (author), Seidel, S. (author)
The transport industry, consumers, shippers and political bodies are all pressing for a global standard for the calculation of emissions along supply chains. Comparability of the chains’ efficiency, reduction of energy consumption, transparency of the carbon footprint of products and identification of best practice are at the core of the need...
conference paper 2015
document
van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author)
In November 2013, a policy paper for clean shipping has been adopted by the City Council of Amsterdam. This policy prescribes that every commercial ship needs to be zero-emission in 2020 or 2025, depending on its size, on the canals of Amsterdam.
conference paper 2015
document
Kant, G. (author), Quak, H.J. (author), Peeters, R. (author), van Woensel, T. (author)
In this paper, we present the challenges, failures and successes on urban freight transportation. We first identify the various involved stakeholders with their interests. Then we evaluate a large number of urban freight transport initiatives and identify lessons learned, which are distinguished in policy, logistics and technology based views....
bookPart 2015
document
Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author)
Vanuit overheden wordt actief beleid gevoerd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door middel van bronbeleid (eis aan motoren) en regionale emissiebeperkende maatregelen. Doel van het beleid is de impact op gezondheidsschade te beperken. Voor de binnenvaart geldt sinds 2008 als richtlijn dat nieuwe motoren moeten voldoen aan de CCRII norm....
report 2015
document
Davydenko, I. (author)
Welke gevolgen hebben logistieke keuzes van bedrijven voor het goederenvervoer en de ruimtelijke ordening? Een essentiële vraag die nooit goed beantwoord kon worden. Tot nu
article 2015
document
Zhang, M. (author), Janic, M. (author), Tavasszy, L.A. (author)
This paper presents a freight transport optimization model that simultaneously incorporates multimodal infrastructure, hub-based service network structures, and the various design objectives of multiple actors. The model has been calibrated and validated using real-life data from the case study of hinterland container transport of the...
article 2015
document
van Merrienboer, S.A. (author)
public lecture 2015
document
De vrachtauto heeft de laatste jaren fors bijgedragen aan een schoner milieu. Dat kan van de personenauto niet worden volgehouden, zegt TNO
article 2015
document
Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author)
public lecture 2015
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Er is nog veel te winnen bij de logistieke processen in de bouw met zogenoemde proeftuin bouwprojecten willen diverse partijen samen ervaringen opdoen en vaststellen wat wel en niet werkt. Initiatiefnemers in Tno in Delft
article 2015
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Op basis van nieuwe informatietechnologie voor het delen van data heeft TNO de Smart Data Factory ontwikkeld. Dat is een concept voor het uitwisselen en analyseren van realtime data in transport en logistiek. Via living labs wordt deze innovatie de komende tijd in de praktijk getest. Ketenpartners die langs deze weg processen willen...
article 2015
document
Heijne, V.A.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
Het Nederlandse wagenpark is aan veranderingen onderhevig. Mede door de toename in import en export gaan deze veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Op basis van de mutatiegegevens zijn de laatste trends tot maart 2015 geanalyseerd...
report 2015
document
Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
report 2015
document
Kadijk, G. (author), Buskermolen, E.G. (author), Spreen, J.S. (author)
NOx emissions of diesel plug-in hybrid passenger car considerably higher than NOx emissions of petrol plug-in hybrids On behalf of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment TNO conducted a study on the real-world emission performance of a Euro 5 diesel plug-in hybrid diesel passenger car. The study reveals that NOx emissions of...
report 2015
Searched for: +
(81 - 100 of 113)

Pages