Searched for: +
(81 - 100 of 272)

Pages

document
Bekdemir, C. (author), Harmsen, J. (author), Veldhuis, C. (author)
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author)
Dit rapport bevat twee opeenvolgende studies (fase 1 en fase 2) waarin benzine en ethanol monsters geanalyseerd zijn. Deze onderzoeken volgen op een eerder onderzoek uit 2016, waarin er mogelijke zorgen omtrent de aanwezigheid van water in benzine en de verbrandingswaarde van benzine naar voren zijn gekomen. Het doel van deze onderzoeken is het...
report 2020
document
Harmsen, J. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. In het onderdeel Mobiliteit is opgenomen dat een normstellende regelgeving voor bedrijven en organisaties wordt ingevoerd om CO2-uitstoot van werkgerelateerd verkeer terug te dringen. Onder deze normering valt werkgebonden personenverkeer,...
report 2020
document
Verbeek, R.P. (author), Karaasian, S. (author), Quispel, M. (author), Tachi, K. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat op dit moment na of op Europees of nationaal niveau de binnenvaart toegevoegd kan worden aan de aandeelverplichting in het kader van de REDII. Los daarvan kan de toepassing van biobrandstof (blends) in de binnenvaart toenemen, omdat de brandstof leveranciers op zoek zijn naar extra...
report 2020
document
Zomer, G.R. (author), Finner, S.P. (author), Harmsen, J. (author), Vredeveldt, A.W. (author), van Lieshout, P.S. (author)
Increasing pressure on shipping to contribute to reduce GHG emissions is changing the landscape for marine fuels. In the quest for sustainable alternative fuels, methanol is one of the fuels that has a special interest in the Green Maritime Methanol project. This report focuses on the operational aspects of using methanol, in terms of...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Verbeek, R.P. (author), Vonk, W.A. (author)
Wegvoertuigen, schepen, mobiele werktuigen, en andere bronnen binnen de sector Verkeer en Vervoer, zoals vliegtuigen en treinen, leveren schadelijke emissies. TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op dit gebied. Deze worden onder meer verkregen door het doen van metingen van praktijkemissies en via internationale...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author)
TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste stand van de kennis omtrent de emissies van Verkeer en Vervoer en het beschikbaar maken van emissiefactoren voor rapportages en prognoses. Deze cijfers worden op verschillende manieren gebruikt, maar centraal staat het gebruik in nationale luchtkwaliteitsmodellen
report 2020
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Paalvast, M. (author), Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport over het brandstofverbruik in de praktijk van lichte wegvoertuigen is er één uit een serie rapporten die door de jaren heen door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De analyse is gebaseerd op tankdata verkregen van Travelcard Nederland BV, en het geeft inzicht in praktijkverbruik en CO2-emissies...
report 2020
document
Kadijk, G. (author), Elstgeest, M. (author), Vroom, G.Q. (author), Paalvast, M. (author), Ligterink, N.E. (author), van der Mark, P.J. (author)
Dit onderzoek is een vervolg op het door TNO in 2018 gerapporteerde onderzoek waarin twaalf oudere benzinevoertuigen op een rollenbank zijn getest op hun NOx emissie. Twee van de twaalf geteste voertuigen werden toen aangemerkt als ‘high-emitter’ (zij lieten een zeer hoog NOx emissieniveau zien) en enkele andere voertuigen vertoonden ‘enigszins...
report 2020
document
Beemster, F.I. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Agricola, N. (author), Hoseini, P. (author), Kruijssen, G. (author)
In dit paper worden aan de hand van vier hoofdopgaven van de provincie Noord-Holland uit het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” de kansen en bedreigingen van Smart Mobility verkend. Deze opgaven zijn: klimaat- en energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, economie en leefbaarheid, en een vitaal landelijk gebied. Zo kan...
report 2020
document
van Ommeren, C.R. (author), Oudenes, L. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Bes, J. (author)
Dit rapport omschrijft een poging van het identificeren en kwalificeren van de waarde van (nieuwe) data voor logistieke processen. Specifiek is er gekeken naar het containertransport dat Van Berkel Logistics organiseert en faciliteert tussen de zeeterminals in Rotterdam en Antwerpen en de eigen achterlandterminals in Veghel en Cuijk. De planners...
report 2020
document
Holmes, G.C. (author), Kin, B.D.W. (author), Fransen, R.W. (author), Rondaij, A. (author), Quak, H.J. (author), van der Tuin, M.S. (author)
In het Nederlandse klimaatakkoord zijn zero-emissiezones (ZE) voor stadslogistiek één van de belangrijke en meest concrete maatregelen in de logistieke paragraaf als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot. Dit betekent dat stadskernen in de toekomst alleen nog emissievrij beleverd mogen worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt voor alle bestel-...
report 2020
document
Rondaij, A. (author), Harmsen, J. (author), Spreen, J.S. (author)
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050...
report 2020
document
Davydenko, I.Y. (author), Hopman, M. (author), Smokers, R.T.M. (author)
If CO2 emissions are taken into account in planning air freight logistics, the IATA RP 1678 method for CO2 emission computations will give preference to using a dedicated freighter over the belly of a passenger aircraft for transporting cargo in an aviation network. This report quantitatively illustrates that this can lead to unnecessary...
report 2020
document
de Ruiter, J.M. (author), Kadijk, G. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), van de Mark, P.J. (author)
In de afgelopen jaren zijn de eisen aan voertuigemissies en brandstofverbruik steeds verder aangescherpt. Hierdoor zijn de voertuigtechnologieën steeds complexer worden. De emissieprestaties van een voertuig zijn sterk afhankelijk van de werking van deze technologieën. Mede in het licht van dieselgate, zijn er in de loop der tijd nieuwe methoden...
report 2020
document
van de Lande, P.J. (author), Kin, B.D.W. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is facilitaire logistiek als segment in steden bestudeerd. De facilitaire logistiek (functie) van een bedrijf of instelling omvat ‘alle vervoerstromen die ondersteunend zijn aan het primaire proces’. Dit betreft dan zowel de aanvoer van goederen, de afvoer van afval- en reststromen, het vervoer van onderdelen en onderhouds- en...
report 2020
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Hopman, M. (author), Nesterova, N. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment ‘Pakketmarkt en thuisleveringen’ in 2030 bestudeerd. In dit segment staat er veel te gebeuren. De levering van pakketten (aan huishoudens en bedrijven), en recenter, thuisbezorgde boodschappen, groeit sterk en dit is versneld als gevolg van de COVID-19 crisis waarbij consumenten tijdens ...
report 2020
document
van Kempen, E.A. (author), van den Bergh, R.E.C. (author), Verhoef, H.F.C. (author), Geuskens, G.A. (author)
Digitalisering en automatisering hebben steeds meer impact op het werk van vrachtwagenchauffeurs. Dit document beschrijft de specifieke impact van Connected and Automated Transport technologieën op: Taken en skills van vrachtwagenchauffeurs in de komende 5-10 jaar. Met skills bedoelen we vaardigheden (bijv. bediening en controle van apparatuur),...
report 2020
document
van Eijk, E. (author)
Significance B.V. en Demis hebben van Rijkswaterstaat en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) de opdracht gekregen om een nieuw voertuigbezitsmodel voor Nederland te ontwikkelen. Het doel van deze opdracht is om een stabiel en transparant model te ontwikkelen, dat de invloed op omvang en samenstelling van het personenautopark in Nederland...
report 2020
document
Charoniti, E. (author), Klunder, G. (author), Schackmann, P.P. (author), Schreuder, M.H. (author), de Souza Schwartz, R. (author), Spruijtenburg, D. (author), Stelwagen, U. (author), Wilmink, I. (author)
There is increased interest in the potential environmental benefits of C-V2X, given that substantial transport emissions reductions are required to help mitigate climate change, and the upcoming EC Strategy on Sustainable and Smart Mobility which intends to propose matching measures to the “unprecedented ambition to achieve 90% reduction in...
report 2020
Searched for: +
(81 - 100 of 272)

Pages