Searched for: +
(81 - 100 of 708)

Pages

document
van den Berg-Kroon, E.C.M. (author)
report 2017
document
Stel, M. (author), Ketelaar, G. (author), Gutteling, J. (author), Giebels, E. (author), Kerstholt, J.H. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoekstraject waarin een groot aantal personen een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van instellingen en mensen die geholpen hebben om de kwetsbare groepen te bereiken.
report 2017
document
de Koning, N.M. (author), Vos, P.M. (author)
report 2017
document
Vermeulen, R.J. (author), van Heessen, D. (author), van Gijlswijk, R.N. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt emissietesten aan voor vlootbeheerders of concessieverleners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI voertuigen aan te schaffen. Het Ministerie beoogt op deze manier de ontwikkeling en aanschaf van voertuigvloten te bevorderen die in de dagelijkse inzet daadwerkelijk schoon zijn. In het...
report 2017
document
Vermeulen, R.J. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt emissietesten aan voor vlootbeheerders of concessieverleners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI voertuigen aan te schaffen. Het Ministerie beoogt op deze manier de ontwikkeling en aanschaf van daadwerkelijk schone voertuigvloten te bevorderen. In het kader van dit aanbod heeft de...
report 2017
document
Pannebakker, N.M. (author), van Harten, L.V. (author), Pannebaker, F.D. (author)
De GIZ-methodiek is een taxatiemethodiek waarmee de professional op motiverende wijze de aard en de ernst van de zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart brengt. In 2014 is in de regio Haaglanden afgesproken de GIZ in alle gemeentelijke jeugdteams te gebruiken. De regio heeft TNO, als partner van de Academische Werkplaats Samen, gevraagd...
report 2017
document
Goudswaard, A. (author), van Twuijver, M.W. (author), van Wijk, E. (author)
De Provincie Flevoland heeft zich de taak gesteld om samen met de relevante stakeholders een Human Capital Agenda (HCA) te formuleren voor de provincie. Deze HCA moet een heldere visie omvatten ten aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie. De HCA voor de provincie dient tegelijkertijd aandacht te besteden aan het versterken van het...
report 2017
document
van Drongelen, A. (author), van Twuijver, M.W. (author), Goudswaard, A. (author)
Om tot dit inzicht te komen dienen onder andere de volgende vragen beantwoord te worden. Waar hebben technische ondernemers in regio behoefte aan? Van welke uitdagingen op het gebied van menselijk kapitaal liggen ondernemers wakker? En waar liggen mogelijkheden om samen actie te ondernemen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben RTF,...
report 2017
document
Buist, H. (author), Oosterwijk, T. (author)
report 2017
document
van der Klauw, M. (author), van der Zwaan, L. (author), Smit, C. (author), Steenbeek, R. (author)
Vergrijzing, ontgroening, flexibilisering en veranderingen in wetgeving maken duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Om pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden worden werkenden (medewerkers en zelfstandigen) geacht langer door te werken (1-5). Onder invloed van een stijgende AOW-leeftijd en afgebouwde pre-pensioenregelingen neemt de...
report 2017
document
van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Ligterink, N.E. (author)
With RDE (Real Driving Emissions) legislation a new chapter in emission testing has started for light-duty vehicles. RDE legislation poses new and more complex engineering targets for manufacturers. The expectation is that RDE will bring major improvements in the emission performance of LD vehicles for a large part of vehicle usage on European...
report 2017
document
Schinkel, J. (author)
report 2017
document
Heijne, V.A.M. (author), Ligterink, N.E. (author), cuelenaere, R.F.A. (author)
Het Nederlandse wagenpark is aan verandering onderhevig. De nieuwverkoop, import, de export, en de sloop zorgen allen voor veranderingen van het wagenpark. Deze verandering is over het algemeen een vernieuwing van het wagenpark. Maar door import van gebruikte auto’s kunnen ook weer oudere, meer vervuilende voertuigen op de weg komen. Het...
report 2017
document
Korteling, J.E. (author), Voogd, J.M. (author)
Effectiviteitsfactoren zijn kenmerken, factoren of aspecten van simulatiemiddelen die toepassing meer of minder effectief kunnen maken. Bij het gebruik van simulatoren voor opleiding en training (O&T) moet zoveel mogelijk worden geprofiteerd van de potentiele voordelen en moeten de mogelijke nadelen zoveel mogelijk worden beperkt. Een deel van...
report 2017
document
Gallis, R. (author), de Jong, T. (author)
report 2017
document
Verbiest, S. (author), van Wijk, E.B. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het doel van het project ‘Ontwikkel(loop)banen voor laagopgeleide uitzendkrachten’ was het ontwikkelen van een instrumentarium voor uitzendorganisaties, zodat zij ontwikkel(loop)banen kunnen aanbieden aan laagopgeleide uitzendkrachten zonder startkwalificatie die langdurig in fase A/1-2 verblijven. Daarmee dient ontwikkeling van de...
report 2017
document
de Vos-Effting, S.E. (author), Mulder, G.G.C. (author), Keijzer, E.E. (author), Bonte, H. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2017
document
Harmsen, J. (author), Fransen, R.W. (author), Smit, T. (author)
report 2017
document
Schuller, A.A. (author), Verlinden, D.A. (author)
Het Ministerie van VWS heeft TNO gevraagd een beschrijving te geven van de achtergrond, opzet en bereikte resultaten van het project GigaGaaf! en om een overzicht te geven van de in Nederland lopende initiatieven met betrekking tot de mondzorg voor kinderen en jeugdigen.
report 2017
document
van Vliet, P.J. (author), Bonte, H. (author), de Vries, A. (author)
report 2017
Searched for: +
(81 - 100 of 708)

Pages