Searched for: +
(81 - 100 of 8,089)

Pages

document
Terwoert, J. (author), Jongen, M. (author), ter Hark, T. (author)
report 2011
document
van Zomeren, A. (author), Tosti, L. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In this study, a first attempt was made to quantify effects of recycling on the long term supply of raw materials. The research question was: how important is the role of recycling for a sustainable use of materials in a production chain? Important variables in this production and recycling chain are the growth rate in the production of goods,...
report 2017
document
Kanev, S.K. (author), van den Hoek, D.C. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
With the growth of wind energy worldwide, an increased interest in wind farm control has also become visible, with Active Power Control (APC) and Active Wake Control (AWC) being two primary examples. Both these methods rely on the down-regulation (i.e., operation using sub-optimal power settings) of wind turbines in order to provide such...
report 2017
document
Wiersma, T. (author), Martens, M.H. (author), TNO Bouw en ondergrond (author)
De gemeente Deventer en Wooncorporatie Rentree zijn bezig met de herstructurering van de Rivierenwijk. Dwars door de Rivierenwijk loopt een stedelijke hoofdweg, de Amstellaan. Om de barrièrewerking van de Amstellaan te minimaliseren is een ‘Ponte vecchio model’ ontwikkeld. Dit komt er op neer dat het maaiveld van de Rivierenwijk wordt verhoogd...
report 2007
document
Haije, W.G. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Waterstofopslag in vaste stoffen, metalen en keramiek is een key enabling technology voor de introductie van een economie die op waterstof als energiedrager is gebaseerd. Dit geldt zowel voor de mobiele als de kleinschalige stationaire brandstofcel aangedreven applicaties. Om verschillende redenen voldoen huidige opties niet aan de eisen die...
report 2011
document
Immers, B. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author), van Katwijk, R.T. (author), Schuurman, H. (author), Yuan, Y. (author), Knoop, V. (author)
In The Netherlands traffic management is being considered a serious policy option to deal with
report 2015
document
Trofimenko, E. (author), Rijckevorsel, J.L.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 1995
document
van den Bosch, A. (author), Hendriksen, P. (author), van Arkel, W.G. (author), Elst, D.A.M.M. (author), Scheepers, M.J.J. (author), Volkers, C.H. (author), TNO wegtransportmiddelen (author)
Gezamenlijk met ECN is dit rapport samengesteld. Dit rapport is bijdrage 2. Om de milieuprestaties van de Audi Duo in kaart te brengen is in het onderzoek voor de volgende emissies gekozen: koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), deeltjes (PM), koolstofdioxide (CO2). De opwekking van elektrische...
report 2000
document
Asgarpour, M. (author), Marina, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The first work package of the LAWINE project is allocated to the application of LiDARs in wind resource assessments. In this report, energy production of a prototype 2.5 MW wind turbine at ECN Wind turbine Test site Wieringermeer߿ݠor EWTW are estimated using a meteorological mast, as well as a ground-based LiDAR and these are compared to the...
report 2016
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author)
In het kader van TC-project: ‘Duurzaam gezond werken in de kleinmetaal industrie’
report 2011
document
Rodrigues Pereira, R. (author), Rijpstra, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
van der Linden, N.H. (author), Cameron, L.R. (author), Bhasin, S. (author), Mikunda, T. (author), Altamirano, M. (author), van Bodego, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
To tackle climate change, developing countries must have access to climate technologies and services that enable low carbon development. Achieving this will require a massive ramp-up in climate finance flows to facilitate the necessary investment. Multilateral climate funds are a major channel for climate finance flows from national donors to...
report 2015
document
Simons, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
B&G, PZ.
report 2007
document
Vogels, T. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 1999
document
van Buuren, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
0-19 jaar, PZ.
report 2007
document
Detmar, S. (author), van Buuren, S. (author), Schuren, F. (author), de Wolff, M. (author), Clabbers, N. (author), Herschderfer, K. (author)
Investments in child health and wellbeing are necessary to ensure a healthy and productive adulthood, and robust communities and societies. In this paper, we will discuss the latest insights into child health and summarize how TNO contributes to a healthy start to life through a collaborative effort involving various sectors and disciplines.
report 2016
document
van Etten, B.D. (author), van de Kuilen, J.W.G. (author), den Nijs, P.J.M. (author), TNO Bouw (author)
report 2000
document
Heijnen, S. (author), Schneider, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 1999
document
Lensink, S.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Not available.
report 2013
document
Broers, H.P. (author)
report 2014
Searched for: +
(81 - 100 of 8,089)

Pages