Searched for: +
(681 - 700 of 707)

Pages

document
van der Pal, S. (author), Pols, M.A. (author)
De richtlijn voorziet alle professionals in de JGZ 0-4 jaar van de juiste kennis over de nazorg van pre- en dysmaturen, zodat ouders beter kunnen worden voorgelicht over de verzorging en toekomstige ontwikkeling van hun kind. De richtlijn geeft eveneens aan op welke manier afstemming, samenwerking en continuïteit in zorg voor ouder en kind het...
report 2014
document
Korteling, J.E. (author), Oprins, E.A.P.B. (author), Venrooij, W. (author)
De moderne militair moet zich kunnen handhaven in een dynamische en complexe (internationale) omgeving waarin veelal in coalitie-verband moet worden opgetreden (joint, interagency) en waarbij de teamsamenstelling niet vooraf vaststaat. De voorbereiding van de militair op het werken in dynamische teams als onderdeel van geïntegreerde eenheden is...
report 2014
document
van Vliet, P.J. (author), Mennen, M.G. (author)
In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is uitgevoerd in het kader van de Strategie...
report 2014
document
Laverman, M. (author), Neerincx, M.A. (author), Alpay, L.L. (author), Rövekamp, T.A.J.M. (author), Schonk, B.J.H.M. (author)
report 2014
document
Gutteling, J.M. (author), Kerstholt, J.H. (author), Terpstra, T. (author), van As, N.K. (author)
report 2014
document
Smit, S.K. (author), van der Vecht, B. (author), Lebesque, L.H.E.M. (author)
report 2013
document
Neef, R.M. (author), Tilanus, P.A.J. (author)
This document describes the structure of the COBACORE project website.
report 2013
document
Essens, P.J.M.D. (author), Thompson, M.T. (author), Halpin, S. (author)
Today’s stability and peacebuilding operations are more likely to be successful if they address all aspects of the multi-faceted problem, include all concerned actors and parties of society, and recognize that effective cooperation is at the heart of mission success. NATO Human Factors and Medicine Panel organised a workshop (HFM-204 RWS) to...
report 2013
document
van den Bosch, K. (author), de Hoogh, I.M. (author), Janssen, J.B. (author), Cremers, A.H.M. (author)
The first phase of the ‘ePartner that cares’ project has shown that it is possible to design ePartners in the health care domain, for various users, health problems and health areas. However, the future of the ePartner framework is not limited to health care only. Actors in other domains could also benefit from tailored support, to contribute to...
report 2013
document
van Dongen, C.J.G. (author), streefkerk, J.W. (author)
The objective of Work Package 5 is to organise experiments and evaluate the COBACORE system and its parts, to:
report 2013
document
The collation, effective management and timely transfer of robust and credible data impact all activities and transcend all phases of the disaster cycle. All actors involved in recovery and reconstruction are dependent upon specific datasets in order to inform decision making, prioritise and mobilise resources as well as to measure the impact of...
report 2013
document
Paradies, G.L. (author), Wijn, R. (author), Attema-van Waas, A.R. (author)
Het verstrekken van energie is lange tijd een taak van de overheid, en later energie van bedrijven geweest. Sommige mensen zijn recentelijk begonnen om deze status quo te veranderen door het starten van, of zich aansluiten bij, een lokale energie coöperatie. Wanneer we weten waarom mensen dit doen kunnen we beter begrijpen waarom het...
report 2013
document
Lanting, C.I. (author), Heerdink-Oberhuijsen, N. (author), Schuit-van Raamsdonl, H.L.L. (author), Hofman-van den Hoogen, E.M.M. (author), Leeuwenburg-Grijseels, E.H. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author), Smeets, A.J.P.G. (author), van Drongelen, K.I. (author)
Ouders, kinderen en jongeren stellen in de JGZ vaak vragen over voeding. Bij jongere kinderen bijvoorbeeld over borstvoeding, kunstvoeding, overgang naar vast voedsel, moeilijke eters en problemen zoals spugen, diarree en obstipatie. Later komen onderwerpen als (voorkomen van) overgewicht en eetstoornissen aan de orde. In de praktijk werden...
report 2013
document
van de Walle, B. (author), Brugghemans, B. (author), Meesters, K. (author), van den Homberg, M.J.C. (author)
report 2013
document
van de Walle, B. (author), Brugghemans, B. (author), Comes, T. (author), Chan, J. (author), Meesters, K. (author), van den Homberg, M.J.C. (author)
report 2013
document
van de Walle, B. (author), Brugghemans, B. (author), Comes, T. (author), Chan, J. (author), Meesters, K. (author), van den Homberg, M.J.C. (author)
report 2013
document
van de Walle, B. (author), Brugghemans, B. (author), Comes, T. (author), Chan, J. (author), Meesters, K. (author), van den Homberg, M.J.C. (author)
report 2013
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Hirschberg, H. (author)
In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten beschreven van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2012 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een bloedafnamedatum van het eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2012. Dit eerste onderzoek wordt voor of in zwangerschapsweek 12 gedaan. Vervolgstappen...
report 2013
document
Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in Het Nieuwe Werken (HNW) met de bedoeling niet alleen de arbeidsproductiviteit te vergroten, aantrekkelijker te worden als werkgever en de interne kennisdeling te bevorderen, maar vaak ook kosten te besparen door minder benodigde kantoorruimte. Het Nieuwe Werken is een visie op de manier...
report 2013
document
Ligterink, N.E. (author)
report 2013
Searched for: +
(681 - 700 of 707)

Pages