Searched for: +
(61 - 80 of 1,044)

Pages

document
van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author)
Peaks in workload while driving might have immediate safety implications. The Peripheral Detection Task (PDT) has shown to be a sensitive objective workload measure. Drivers have to respond to the onset of a peripherally presented simple visual stimulus (red square or LED) by pressing a finger switch, on average, once every 4 seconds. The more...
bookPart 2010
document
Arendsen, J. (author), Janssen, J.B. (author), Begeer, S. (author), Stekelenburg, F.C. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Children with Autism Spectrum Disorders (ASD) may benefit from 'self care' solutions which use social robotics principles. Specifically, the authors propose to use robots in various ways to help such children with the acquisition and training of important pragmatic social behaviors, for example greetings. In order to create such a learning...
conference paper 2010
document
Brouwer, A.M. (author), van Erp, J.B.F. (author), Aloise, F. (author), Cincotti, F. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
The P300 is a positive peak in EEG occurring after presentation of a target stimulus. For brain-computer interfaces (BCIs), eliciting P300s by tactile stimuli would have specific advantages; the display can be hidden under clothes and keeps the user’s gaze free. In addition, robust classification is especially important for BCIs. This motivated...
article 2010
document
Manisera, M. (author), van der Kooij, A.J. (author), Dusseldorp, E. (author)
The component structure of 14 Likert-type items measuring different aspects of job satisfaction was investigated using nonlinear Principal Components Analysis (NLPCA). NLPCA allows for analyzing these items at an ordinal or interval level. The participants were 2066 workers from five types of social service organizations. Our results suggest...
article 2010
document
Engbers, L.H. (author), Hendriksen, I.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: Daily cycling to work has been shown to improve physical performance and health in men and women. It is very common in the Netherlands: the most recent data show that one quarter of commuting journeys are by bicycle. However, despite the effort going into campaigns to promote commuter cycling, about 30% of commuter journeys up to 5...
article 2010
document
van Erp, J.B.F. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
New techniques based on brain signals aim to make navigation through virtual worlds more intuitive. GATE - Overview of activities 2007-2010 - Looking at the future of games
article 2010
document
Harbers, M. (author), van den Bosch, K. (author), Meyer, J.J.C. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Several strategies are used to explain emergent interaction patterns in agent-based simulations. A distinction can be made between simulations in which the agents just behave in a reactive way, and simulations involving agents with also pro-active (goal-directed) behavior. Pro-active behavior is more variable and harder to predict than reactive...
article 2010
document
Korteling, J.E. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
How to optimize, measure and validate true learning effects of educational serious games. GATE - Overview of activities 2007-2010 - Looking at the future of games
article 2010
document
Fleuren, M.A.H. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Koense, Y. (author), Swinkels, J. (author)
Richtlijnen in de gezondheidszorg bestaan er in overvloed. Maar om ze ook toe te passen, is een strakke en daadkrachtige aanpak nodig, zo blijkt uit recent onderzoek van onder meer TNO. De Regieraad kan hier de stuurkracht voor leveren.
article 2010
document
Kerstholt, J.H. (author), Kolen, B. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
public lecture 2010
document
Valente Pais, A.R. (author), van Paassen, M.M. (author), Mulder, M. (author), Wentink, M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
The development and tuning of flight simulator motion filters relies on understanding human motion perception and its limitations. Of particular interest to flight simulation is the study of visual-inertial coherence zones. Coherence zones refer to combinations of visual and inertial cues that, although not being physically coherent, still...
conference paper 2010
document
Anonymous, (author)
Nu de gemiddelde werknemer steeds dikker wordt, is het belangrijk om een adequaat beleid op te zetten binnen het bedrijf om te voorkomen dat dit probleem tot productiviteitsverlies gaat leiden en wellicht dure investeringen nodig worden om werkplekken aan te passen aan de veranderende maten van werknemers. TNO kan bedrijven helpen met deze...
other 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blanson Henkeman, O. (author), Alpay, L.L. (author), Duamy, A. (author)
bookPart 2010
document
Looije, R. (author), Arendsen, J. (author), Saldien, J. (author), Vanderborght, B. (author), Broekens, J. (author), Neerincx, M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Many countries face pressure on their health care systems. To alleviate this pressure, 'self care' and 'self monitoring' are often stimulated with the use of new assistive technologies. Social robotics is a research area where robotic technology is optimized for various social functions. One of these functions is self care assistance. To foster...
conference paper 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koopmans, L. (author), Engbers, L. (author), Gelinck, R. (author), Hildebrandt, V. (author)
Nederland vergrijst in snel tempo en daarom wordt het steeds belangrijker om oudere werknemers zo lang mogelijk vitaal en actief te houden. Leefstijlbeleid kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. TNO onderzocht samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hoe het hier binnen Nederlandse organsiaties mee gesteld is. Vakmedia
article 2010
document
Fleuren, M.A.H. (author), Wiefferink, K. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
In 2006 we published an article on 50 determinants of innovations in health care organizations. A brief description of all determinants and their influence was given. Implementation researchers and implementation consultants or advisors have asked us repeatedly to publish a full description of the determinants. The full description of the...
article 2010
document
Coenen-van Vroonhoven, E.J.C. (author), Lantau, V.K. (author), van Velzen-Mol, H.W.M. (author)
In 2010 is de herziene JGZ-Richtlijn 'Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar' verschenen. De richtlijn bevat aanbevelingen voor de opsporing van visuele stoornissen in de Jeugdgezondheids­ zorg (JGZ). In dit artikel bespreken we op welke punten de oorspronkelijke richtlijn is aangepast, wat het aanbevolen standaardprogramma is en welke...
article 2010
document
Boere-Boonekamp, M.M. (author), Klein Ikkink, A.J. (author)
De samenvattingskaart opgenomen van de ‘Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Visuele Stoornissen bij kinderen en jongeren’. De LESA is ontwikkeld door de Algemene Jeugdgezondheidszorg (AJN) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Voor de volledige tekst van de LESA verwijzen wij naar Huisarts en Wetenschap (Huisarts wet....
article 2010
document
van der Pal, S. (author), Otten, W. (author), Detmar, S. (author)
De hielprik is per januari 2007 uitgebreid van drie naar zeventien ziektes. Tevens kunnen ouders kiezen of zij een dragerschapuitslag op sikkelcelziekte willen ontvangen. Via vragenlijstonderzoek is nagegaan in hoeverre ouders een geïnformeerde beslissing nemen over deelname aan de hielprikscreening en over het ontvangen van een...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Alpay, L.L. (author), van Bekkum, M. (author), Blanson Henkeman, O. (author), Kalisvaart, S. (author), Laverman, M. (author), Rietkerk, O. (author), Rövekamp, T. (author), Verhoosel, J. (author), Hilgersom, M. (author)
report 2010
Searched for: +
(61 - 80 of 1,044)

Pages