Searched for: +
(61 - 80 of 707)

Pages

document
Houtman, I.L.D. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die in de brief van Minister Opstelten van 6 november 2014 zijn opgenomen ten aanzien van verzuim? Deze toezeg-gingen zijn: (evaluatie van) oprichting en activiteiten van de taskforce; implementatie van het verzuimvolgsysteem; › coachen van leidinggevenden door arbeidsdeskundigen;...
report 2018
document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author)
A large-scale international project ‘SI DRIVE: Social innovation, driving force of social change 2014-2017” collected 1,005 cases of social innovation across the globe in seven policy fields: Education, Employment, Energy, Transport , Poverty, Health and Environment (Howaldt et al., 2016). From those 1,005 cases 82 were selected for in-depth...
report 2018
document
Oeij, P.R.A. (author), Knijnenburg, H. (author), Dhondt, S. (author), van der Meulen, F. (author), Verbiest, S. (author)
Today’s work faces both disruptive and incremental innovations regards new technology - such as dig-itisation, robotics, nanotechnology, Internet-of-Things, Big Data, and Blockchain, just to mention a few -, and new organisational forms like platforms, networks, project based organisations, and web-based/virtual organisations. These developments...
report 2018
document
Hooftman, W.E. (author), Mars, G.M.J. (author), Janssen, B. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Ramaekers, M.M.M.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Dit rapport is bedoeld als methodologische verantwoording van de NEA 2017. Tevens presenteren we de globale resultaten. In hoofdstuk twee beschrijven we de herkomst van de verschillende vragen. In hoofdstuk drie wordt verslag gedaan van de dataverzameling en verwerking. Hoofdstuk vier gaat in op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de NEA 2017...
report 2018
document
van den Heuvel, S. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Eekhout, I. (author), Venema, A. (author)
This report examines barriers to and drivers of workplace psychosocial risk management, and how this is influenced by different national and organisational contexts. The exposure of workers to psychosocial risks is increasing. However, the level of risk and the effectiveness of management vary across sectors and countries. Based on the findings...
report 2018
document
Dusseldorp, E. (author), Hofstetter, H. (author), Sonke, C. (author)
Eind 2015 is de eerste versie van de Werkverkenner landelijk in gebruik genomen. Dit meetinstrument brengt, aan de hand van een online vragenlijst en registratiegegevens van UWV, de persoons- en situatiekenmerken van recent ingestroomde werklozen met een WWuitkering in kaart. Op basis hiervan kan UWV de kans op werkhervatting van individuele...
report 2018
document
van der Ploeg, K. (author), Wins, S. (author), Olthof, R. (author), Eekhout, I. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2018
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Oomen, P. (author), Vos, K. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2016 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2016. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap gedaan. Vervolgstappen later in de...
report 2018
document
Goede, H.A. (author), Ploeg, D. (author), Schinkel, J.M. (author)
The development of a dermal exposure model is a challenge because of the complexity of dermal exposure processes on one hand, and the scarcity of good quality and contextually-rich dermal exposure measurements. Dermal exposure modelling is further complicated by the difficulty of measuring dermal exposure due to the lack of standardised methods ...
report 2018
document
Ahsmann, B. (author), van Beek, R. (author), van Dord, M. (author), Elias, S. (author), van Golen, B. (author), van Haastrecht, B. (author), Kerssen, M. (author), Lahiri, S. (author), van de Pol, M. (author), Rietveld, E. (author), Spiegeler, H. (author), Steens, R. (author), Sueters, M. (author), Tepper, H. (author), Vlak, J. (author), de Vries, M. (author), Wilhelmus, J. (author), Wittekoek, A. (author), Wyfker, G. (author)
Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de...
report 2018
document
Houtman, I.L.D. (author), Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2018
document
Hazelzet, A.M. (author), Knuijsting, M. (author), Besseling, J. (author)
TNO heeft samen met bedrijven en Stichting PSO-Nederland de Prestatieladder Socialer On-dernemen (PSO) ontwikkeld: een meetinstrument en erkenning om de bijdragen van organi-saties aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te meten en zichtbaar te maken. In deze handleiding worden de criteria, normen en eisen voor...
report 2018
document
Oudenhuijzen, A.J.K. (author), Erich, S.J.F. (author), Gjaltema, C. (author), Bakkers, E. (author)
The objective of the National Technology project ReSpire is to develop a personal cooling system for soldiers. The aim is to enhance the soldiers sweat efficiency using a stream of air ventilating around the soldier’s torso. This document describes the design of the cooling system. Several attempts to develop cooling systems are discussed first....
report 2017
document
Willemsen, D.M.C. (author), Hueting, T.F. (author), Joosten, B. (author), Uittenbogaard, J. (author), Martens, M.H. (author)
This document reports the advances made in 2016 for the Early Research Program (ERP) Human Enhancement: Adaptive Automation, sub-project Adaptive Virtual Tow Bar. The ambition of the large scale TNO Early Research Program (ERP) Human Enhancement is to develop a transparent (human-in-the-loop) adaptive automation platform that substantially...
report 2017
document
Schokker, J. (author), Sandersen, P. (author), de Beer, H. (author), Eriksson, I. (author), Kallio, H. (author), Kearsey, T. (author), Pfleiderer, S. (author), Seither, A. (author)
This report is the result of COST Action TU1206 Working Group 2, Work package 2.3, and focusses on 3D urban subsurface modelling and visualisation. The major aims of this report are: 1) evaluating current techniques and identify good practices / best efforts in 3D geological modelling and visualisation of the urban subsurface, based on case...
report 2017
document
Schokker, J. (author)
This report describes the results of STSM TU1206-36204. During a visit to GEUS (DK) between 23 and 27 January 2017, Jeroen Schokker (TNO-GSN, NL) has focussed on the modelling of man-made ground as a linking pin between the above- and below-ground urban domains. Key results include: • Man-made ground is all-inclusive and its definition and...
report 2017
document
van Essen, H. (author), Verbeek, M. (author), Aarnink, S. (author), Smokers, R. (author)
report 2017
document
Klaver, M.H.A. (author), Luiijf, H.A.M. (author), Rome, R. (author)
report 2017
document
van den Berg-Kroon, E.C.M. (author), Martens, M.H. (author), Toet, A. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2017
document
van der Kleij, R. (author), van den Brink, P.E. (author)
Een keten kan worden omschreven als een samenwerkingsverband van een aantal autonome maar onderling afhankelijke actoren rond een ketenprobleem gericht op een gezamenlijk doel. Een ketenprobleem in het veiligheidsdomein is veelal een maatschappelijk probleem dat alleen door meerdere partijen samen kan worden opgelost. Het project Integrale...
report 2017
Searched for: +
(61 - 80 of 707)

Pages