Searched for: +
(61 - 80 of 724)

Pages

document
Weeda, M. (author), Gigler, J.K. (author)
Deze notitie behandelt vragen die zijn gesteld door de Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland: een visie voor 2030’ dat tevens adviezen bevat voor vervolgstappen gericht op nadere ontwikkeling van de visie en een plan voor realisatie
report 2019
document
van Delft, Y.C. (author), Wijnsma, P. (author)
In Peel en Maas zullen eind 2020 verschillende groene energieparken geïnstalleerd zijn, zoals een 20 MW windmolenpark met een opbrengst van 50.000 MWh/jaar en 20 MW aan zonnepanelen met een opbrengst van 20.000 MWh/jaar. Met deze capaciteit kunnen alle particuliere woningen in Peel en Maas worden voorzien van groene lokaal opgewekte energie. De...
report 2019
document
Grootjes, A.J. (author), van der Meijden, C.M. (author), van der Ham, D. (author)
Een belangrijke kostenpost voor een biomassa-gestookte installatie is de brandstof (meestal houtchips). Door het rendement van de installatie te verhogen kunnen de brandstofkosten per geproduceerde kWh omlaag. Een eenvoudige manier om het rendement te verhogen is het dieper koelen van de rookgassen. De doelstelling van het project is om met een...
report 2019
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Verhoef, J.P. (author), Wouters, D.A.J. (author), Zhang, L. (author)
As part of the North Sea offshore wind conditions Governmental measurement program a Leosphere Windcube LiDAR is installed at Lichteiland Goeree on 24 October 2019. In order to assure high quality measurements, the LiDAR unit (Leosphere Windcube, WLS7-258, firmware 1.1.15) was validated at the TNO LiDAR Calibration Facility (TLCF) for the period...
report 2020
document
Veltkamp, A.C. (author)
De doelstelling van het LoadWatch project is het uitontwikkelen en demonstreren van een innovatieve, competitieve sensortechnologie voor het langdurig nauwkeurig meten van mechanische belastingen op rotorbladen van windturbines Naast noodzakelijk voor certificeringsdoeleinden van de windturbine zijn belasting metingen van belang voor de...
report 2019
document
de Koning, N.M. (author), Kooger, R. (author), Hermans, L.M. (author), Tigchelaar, C. (author)
Aardgasvrij wonen en de rol van de bewoner Volgens de Rijksoverheid moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn in 2050 (Rijksoverheid, 2019). Het streven, zoals benoemd in het regeerakkoord, is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woningen aardgasvrij te maken (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017). Dit vraagt om veranderingen in het aanbod van...
report 2020
document
Stock-Williams, C.F.W. (author), Fritz, E.K. (author), Wagenaar, J.W. (author), Bergman, G. (author)
report 2019
document
Sijm, J.P.M. (author), Beurskens, H.J.M. (author), Marsidi, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Scheepers, M.J.J. (author), Smeekens, K.E.L. (author), van der Welle, A.J. (author), Wilde, H.P.J. (author)
Following the Climate Agreement of Paris 2015, the Netherlands has set ambitious greenhouse gas (GHG) emission reduction targets of at least 49% in 2030, compared to 1990 (Rijksoverheid, 2019), and 95% reduction by 2050 (EZK, 2019). This will require a transformation of the current, predominantly fossil-based energy system towards a sustainable,...
report 2020
document
Niessink, R.J.M. (author)
PEF staat voor ‘Primaire Energie Factor’. In deze notitie wordt daarmee de PEF van elektriciteitsopwekking bedoeld. Deze waarde betreft het gemiddelde voor Nederland en geeft de verhouding weer tussen de inzet van primaire energie uit fossiele bronnen en de totale elektriciteitsproductie (eenheid: MJprim/MJ). Bij een duurzamere productiemix...
report 2019
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Peuchen, R.A. (author)
Eind 2019 is een vragenlijstonderzoek gehouden onder 1.536 deelnemers. Deze steekproef was representatief voor Nederland. De meerderheid van de deelnemers maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dit aandeel is over de jaren heen redelijk stabiel. We hebben mensen 18 beleidsmaatregelen voorgelegd. Voor sommige maatregelen is veel draagvlak;...
report 2020
document
Tigchelaar, C. (author), Winters, E. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Huygen, A.E.H. (author), Brus, C.V. (author)
Om de Nederlandse ambities voor verduurzaming te bewerkstelligen zal volgens projecties in de komende 30 jaar een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving moeten worden ingevuld met behulp van warmtenetten (PBL, 2019). Gemeenten hebben in het vormgeven van de warmtetransitie een regierol gekregen (Rijksoverheid, 2019). In dit...
report 2019
document
Verhoef, J.P. (author), Zhang, L. (author), Wouters, D.A.J. (author)
As part of the North Sea offshore wind conditions measurement program a Leosphere LiDAR is installed at Lichteiland Goeree on 24 October 2019. In order to assure high quality measurements, the LiDAR unit (Leosphere Windcube, WLS7-258, firmware 1.1.15) was validated at the TNO LiDAR Calibration Facility (TLCF) for the period of 12 July 2019 until...
report 2020
document
Bot, E.T.G. (author)
The publicly available Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) has been created within the DOWA-project, that has been executed by the project partners KNMI, Whiffle and ‘ECN part of TNO’, with support from the Topsector Energy subsidy from the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (SDE+ Hernieuwbare Energie Call). The DOWA provides accurate...
report 2020
document
Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK hebben in mei 2017 een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 100 PJ besparingsdoelstelling voor 2020 uit het Energieakkoord van 2013. De ambitie van het convenant is om een...
report 2020
document
Gonzalez Aparicio, I. (author), Verhoef, J.P. (author), Bergman, G. (author), van der Werff, P.A. (author)
The North Sea plays a key role in the transformation to meet the European offshore wind plans of 75 GW by 2030. In the Netherlands, the national government aims to develop an offshore wind portfolio of 11.5 GW by 2030 from the current 0.9 GW, corresponding to the 40% of the current electricity consumption. The Dutch Ministry of Economic Affairs...
report 2020
document
van Delft, Y.C. (author)
Introductie Destillatie en absorptie zijn de twee meest toegepaste scheidingstechnologieën in de chemische industrie en verantwoordelijk voor meer dan 50% van het energie-gebruik. Verbetering van de huidig adiabatische kolommen voor absorptie en destillatie is echter mogelijk door gebruik van gestructureerde systemen waarmee het scheidings...
report 2020
document
Verhoef, J.P. (author), Bergman, G. (author), van der Werff, P.A. (author)
An import step to achieve the renewable energy targets of the Netherlands is working towards 60GW of offshore wind energy in 2050. The Offshore Wind Energy Act gives the government the option of issuing lots for the development of offshore wind farms. In line with these policy intentions to arrive at 3,500 MW from the first roadmap for offshore...
report 2020
document
Verhoef, J.P. (author), Werkhoven, E.J. (author), Bergman, G. (author), van der Werff, P.A. (author)
In order to better understand the wind conditions at the North Sea for future offshore wind farms a ZXLidars ZX300 LiDAR was installed at the Europlatform platform in 2016. This report describes the background of the measurement campaign, the Europlatform itself, the used LiDAR system, data sources and operational aspects. The measurement data...
report 2020
document
Bergman, G. (author), Verhoef, J.P. (author)
In order to better understand the wind conditions at the North Sea for future offshore wind farms a ZX Lidars ZX300M LiDAR was installed at the K13-a platform of Wintershall Noordzee B.V. in 2016. This report describes the background of the measurement campaign, the platform itself, the used LiDAR system, data sources and operational aspects....
report 2020
Searched for: +
(61 - 80 of 724)

Pages