Searched for: +
(541 - 560 of 564)

Pages

document
Groen, K. (author), Brouwer, E.J. (author), Jansen, E.J. (author), Schijff, G. (author), Breimer, D.D. (author), van Bezooijen, C.F.A. (author), Instituut voor Verouderings- en Vaatziekten Onderzoek TNO (author)
bookPart 1991
document
te Koppele, J.M. (author), Groen, K. (author), Stijnen, A.M. (author), Horbach, G.J.M.J. (author), Horan, M.A. (author), Jansen, E.J. (author), Danhof, M. (author), Breimer, D.D. (author), van Bezooijen, C.F.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Jansen, J.C. (author), van der Kam, H.D.J. (author), Visscher, G. (author)
book 1991
document
Jansen, J.R.C. (author), Schreuder, J.J. (author), Settels, J.J. (author), Kloek, J.J. (author), Versprille, A. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
The application of the thermodilution method in conditions associated with variations in blood flow implies a misuse of the Stewart Hamilton equation. Therefore, we studied the reliability of the thermodilution method for the estimation of mean cardiac output (CO) during mechanical ventilation in patients (n = 9). Variation of the injection...
article 1990
document
Jansen, J.R.C. (author), Wesseling, K.H. (author), Settels, J.J. (author), Schreuder, J.J. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
Most pulse contour methods are unreliable under changing haemodynamic conditions, because no corrections are made for pressure-dependent compliance and reflections of pressure waves. The pulse contour method of Wesseling includes such corrections. Four thermodilution measurements equally spread over the ventilatory cycle were used to calibrate...
article 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen heeft de afdeling Industriele Veiligheid van de Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO het beslismodel vervoer brandbare vloeistoffen dat in 1986 is opgesteld aan de hand van recente gegevens geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden op grond van meer gedetailleerde...
report 1990
document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Verroen, E.J. (author), Jansen, G.R.M. (author), Jager, J.M. (author), ter Welle, F.H. (author)
Wat voor soort bedrijven zijn voor wat voor soort locaties geschikt, gelet op de mobiliteitskenmerken? In Verkeerskunde 5(1990) schreef drs. G.P. van Wee daar al een eerste artikel over, waarin het voorgenomen beleid rond de A-. B-, en C-locaties werd toegelicht. Voor een nadere uitwerking van dit beleid is door INRO-TNO een typologie opgesteld...
article 1990
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Blom, D.H.J. (author), Coert, R. (author), Jansen, P. (author), van der Poel, G. (author), Spijker, J. (author), van der Hofstede, J.W. (author), Pokorny, M.L.I. (author)
report 1989
document
Jansen, H.D. (author), van Lonkhuysen, H.J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Jansen, B. (author), Uit de Weerd, F. (author)
Dit onderzoeksrapport van het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam behandelt de effecten van ploegendiensten op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ten eerste wordt ingegaan op de achtergronden van de studie, waarbij wordt stilgestaan bij de vormgeving van ploegenroosters, differentiële effecten van...
book 1988
document
van Lonkhuysen, H.J. (author), Jansen, H.D. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1987
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author)
article 1986
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author)
Deze literatuurstudie biedt een overzicht van methoden, die nu reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn, om blootstelling aan DNA beschadigende stoffen bij werknemers op te kunnen sporen. De blootstelling aan mutagene of carcinogene stoffen wordt d.m.v. biological monitoring nagegaan. Development of methods for estimating exposure to mutagenic...
book 1985
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
document
Gevers Leuven, J.A. (author), Havekes, L. (author), van der Kooij-Pontier, H.A. (author), Starmans, R.J.H. (author), Jansen, H. (author), Bouwhuis-Hoogerwerf, M.L. (author), de Pagter, H.A.T. (author), Hessel, L.W. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
Changes in circulating lipoproteins, which may be related to the risk for atherosclerotic vascular disease, were studied in a control group and in two groups of 24 or 26 women using different preparations of low-dose oral contraceptives for 3 months. One preparation contained 150 μg levo-norgestrel and 30 μg ethinylestradiol (Stediril-d 150/30);...
article 1984
document
Pagano Mirano-Oostdijk, C. (author), Havekes, L. (author), van Gent, C.M. (author), Frölich, M. (author), Jansen, H. (author), Terpstra, J. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
Abstract.
article 1984
document
Fysisch Chemisch Instituut TNO (author), van Wijk, H.F. (author), Jansen, A.E. (author), Creusen, R.J.M. (author)
A continuous process is described in which a combination of low and high retention membrane modules is applied. Such a combination can give higher production rates and lower product losses than conventional hyperfiltration processes. Moreover it gives the possibility to concentrate solutions to osmotic values higher than the applied pressure....
article 1984
document
Kluft, C. (author), Haverkate, F. (author), Koopman, J. (author), Vellenga, E. (author), Nieuwenhuis, K.N. (author), Boschman, T.A.C. (author), Jansen, J.W.C.M. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
article 1983
document
Pagano Mirani-Oostdijk, C. (author), Havekes, L. (author), Terpstra, J. (author), van Gent, C.M. (author), Jansen, H. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
Abstract.
article 1983
Searched for: +
(541 - 560 of 564)

Pages