Searched for: +
(461 - 480 of 493)

Pages

document
Hooftman, N. (author), de Ruiter, J.M. (author)
Emission legislation for motorised vehicles typically focuses on new models, who’s effect on air quality only slowly takes form due to the existing fleet’s inertia to change. Tampering with, or illegally modifying, emission control devices can substantially distort a fleet’s impact as only a few high emitting vehicles with improperly working...
report 2019
document
Tilanus, P.A.J. (author)
In this deliverable the approach to the data generated by the project is described. A distinction is made on deliverables and publications of the project and the other data generated by the project. For the deliverables and publications the data management strategy is straightforward open access publishing. In particular for the data generated...
report 2019
document
Ligterink, N.E. (author)
Evaluation of a large dataset with real-world emissions of Euro VI heavy-duty vehicles showed that, despite the progress made in controlling average NOx emissions, these vehicles have much higher NOx emissions when operating in urban environment. A direction is suggested to address the problem of high NOx emissions of driving on urban roads....
report 2021
document
Snelder, M. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author), Charoniti, E. (author), Klunder, G.A. (author), Sterkenburg, R.P. (author), van der Tuin, M.S. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Kochan, B. (author), Bellemans, T. (author), de Romph, E. (author)
De grote steden en regio’s in Nederland gebruiken verkeersmodellen om inzicht te krijgen in het effect van diverse ontwikkelingen en interventies. Met name voor de onderbouwing van grotere investeringen spelen deze modellen een zeer belangrijke rol. De huidige geaggregeerde modellen krijgen echter steeds meer moeite met de veranderingen die we...
report 2021
document
Snelder, M. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author), Charoniti, E. (author), Klunder, G.A. (author), Sterkenburg, R.P. (author), van der Tuin, M.S. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Kochan, B. (author), Bellemans, T. (author), de Romph, E. (author)
report 2021
document
van Kempen, E.A. (author), Gerritse, E. (author), van Meijeren, J.C. (author)
In dit rapport blikken we terug op het Living Lab CATALYST dat in 2019 is opgericht om Connected Automated Transport (CAT) innovaties te ontwikkelen en versnellen voor duurzamer, veiliger en efficiënter zwaar wegtransport. Terugkijkend op het CATALYST Living Lab zie ik een aantal mooie ontwikkelingen. Het consortium is in de loop van de tijd...
report 2022
document
Snelder, M. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author), Charoniti, E. (author), Klunder, G.A. (author), Sterkenburg, R.P. (author), van der Tuin, M.S. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Zhou, H. (author), Kochan, B. (author), Bellemans, T. (author), de Romph, E. (author)
report 2021
document
Harmsen, J. (author), Nesterova, N. (author), Bekdemir, C. (author), van Kranenburg, K.J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing global economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris climate agreement (UNCC 2016) and the subsequent agreement in International Maritime Organization (IMO 2018) require a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by...
report 2020
document
Harmsen, J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris Climate Agreement and the subsequent agreement of the IMO requires a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by 2050 compared to the level of 2008. Several stakeholders ...
report 2021
document
The objective of Work Package 5 - System design for short sea shipping is to apply the theoretical findings from the previous work packages into practical ship designs and to evaluate these designs with regard to safety, technical and economic feasibility in view of future pilot projects. The market-segment of shipping that is known as “short...
report 2021
document
de Ruiter, J.M. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author)
When purchasing a new passenger vehicle, there are several reasons why a consumer may be inclined to choose a fuel-efficient model. These reasons could include running costs, tax benefits, environmental impact, or resale value. Although vehicle manufacturers are obliged to supply official fuel consumption data, legislation dictates that the...
report 2021
document
van Gijlswijk, R.N. (author), de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A.P. (author), Stelwagen, U. (author), Ligterink, N.E. (author)
Within the LIFE+ MILE21 project, three models are being developed that allow estimation of real-world fuel consumption and CO2 emissions of vehicles. This document describes the details of model M2. Table 1-1 shows the position of model M2 among the three models.
report 2021
document
van Rijn, J.A.M. (author), van Kempen, E.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Rondaij, A. (author)
Het Living Lab CILOLAB draagt bij aan de overgang naar een zero-emissie (ZE) stadslogistiek systeem in 2025 door het onderzoeken, ontwikkelen en mogelijk maken van efficiëntere alternatieven voor de verschillende stadslogistieke segmenten. De vraag is hoe andere logistieke concepten of een andere (op de stad gerichte) logistieke organisatie...
report 2020
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Rondaij, A. (author), de Vries, J.W. (author), van Rijn, J. (author)
Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het perspectief van de stad Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel-...
report 2022
document
de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author)
The Green NCAP consortium is working on the development and implementation of a methodology to rate the sustainability performance of relatively new vehicles. The Horizon 2020 ‘Green Vehicle Index’ (GVI)1,2 project has been set up to accelerate and improve the Green NCAP consumer programme 3 . Within the GVI project, that started in June 2019 ...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author)
Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes in de uitlaat en in de buitenlucht. De deeltjes in de buitenlucht zijn van verschillende bronnen en met verschillende chemische samenstellingen en grootteverdelingen. De buitenlucht is de vergaarbak en de mengbak van fijnstof, voordat het de longen bereikt. Het rapport van de Gezondheidsraad “Risico’s...
report 2022
document
Vermeulen, R.J. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Paschinger, P. (author), de Ruiter, J.M. (author)
In het Nederlandse emissiemeet- en monitoringsprogramma voor zware bedrijfswagens wordt de schadelijke uitstoot bepaald van representatieve voertuigen uit de Nederlandse vloot. Het doel hiervan is om de ontwikkeling van de uitstoot te volgen en het niveau van de uitstoot van deze voertuigen vast te leggen. Het meet- en monitoringprogramma in het...
report 2022
document
van Mensch, P. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A.P. (author), van der Mark, P.J. (author)
Sinds 1992 dragen opeenvolgende Euro standaarden bij aan het terugdringen van voertuigemissies. Op dit moment is in dit kader de zogenaamde ‘Euro 6 standaard’ van kracht waaraan alle nieuwe wegvoertuigen moeten voldoen. Fabrikanten moeten aantonen dat dit het geval is door hun voertuigen een ‘real driving emissions’ (RDE) test te laten ondergaan...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Elstgeest, M. (author), Frateur, T. (author), de Ruiter, J.M. (author), Paschinger, P. (author)
Uit praktijktesten in een eerdere TNO-studie blijkt dat een kleine groep (6%) benzinevoertuigen, met een niet goed werkende driewegkatalysator, in het verkeer zorgt voor een groot aandeel (36%) van de NOx-emissies. De huidige testen in de algemene periodieke keuring (APK) slagen er niet in om defecten in het emissienabehandelingssysteem van...
report 2022
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport is de 2021-editie uit een serie rapporten over praktijkverbruik van lichte voertuigen die de afgelopen jaren door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voor dit rapport uitgevoerde analyse van verbruikswaarden is gebaseerd op de data van tankpassen en laadpassen die verkregen is van Travelcard...
report 2022
Searched for: +
(461 - 480 of 493)

Pages