Searched for: +
(41 - 60 of 2,588)

Pages

document
PTT Telecommunicatie (author)
other 2000
document
Hekkenberg, M. (author), Cameron, L.R. (author)
IPPs (Independent Power Producers) will be a vital part of Indonesias energy system in the future. They provide an effective way to grow the electricity infrastructure using private investment, not public budgets, and are a central component of Indonesias power planning. This brief summarises the benefits of IPPs, their planned role for...
other 2014
document
Kaandorp, J.J. (author)
other 2011
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
other 2002
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
Zwart, R.W.R. (author), Quick, W. (author), Weatherstone, S. (author), Theobald, K. (author), Kollberg, K. (author), Hinderson, A. (author), Karlsson, G. (author), Padban, N. (author), Quak, R. (author), Khodayari, R. (author)
In this report the handling and storage facilities at several existing coal-fired power plants are described and critical logistic steps are identified when switching from coal to torrefied biomass. This information forms deliverable 6.1 of the project. For this deliverable input from EON, RWE and Vattenfall is mandatory.
other 2012
document
Slob, A. (author), Willemse, K. (author), van Bracht, M. (author)
Energie is een van onze primaire levensbehoeftes en een belangrijke motor van de economie. Vanaf de negentiende eeuw halen we onze energie vooral uit fossiele brandstoffen. Met deze vrijwel onuitputtelijke bronnen is voor velen de welvaart enorm gegroeid. De laatste decennia is het echter duidelijk geworden dat uitstoot van broeikasgassen,...
other 2016
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2006
document
Lensink, S.M. (author), van Zuijlen, C.L. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland\PLA Petten (author)
Deze notitie beschrijft de berekening van de definitieve correctiebedragen voor de SDE+ 2015. Zoals vastgelegd in het besluit SDE, worden deze bedragen bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen voor levering van gas en elektriciteit in 2015, waarop voor verschillende categorieën verrekeningsfactoren van toepassing zijn. Deze...
other 2016
document
Sinke, W.C. (author)
n.v.t.
other 2011
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2009
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2005
document
de Lange, G. (author), Gunnink, G. (author)
Deltares en TNO hebben in kaart gebracht hoe zettingsgevoelig de bodem overal in Nederland is. Deze zettingskaart is gemaakt door een hypothetische situatie door te rekenen: dat geheel Nederland wordt opgehoogd met een zandlaag van één meter. Met het geologisch 3D-model NL3D van TNO is voorspeld hoe groot de samendrukking op lange termijn is....
other 2014
document
Montalvo Corral, C. (author), Moghayer, S.M. (author), Boonman, H.J. (author)
The goal of the European Committee is to achieve 3% of the GDP by 2020, which could create 3.7 million jobs within the European Union. For achieving this target, the European Commission continued the track of the Lisbon Strategy into the 2020 Strategy enacting amongst other the initiative “Innovation Union”. Given the importance of innovation,...
other 2015
document
other 2014
document
Kodde, M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
other 2007
document
Nieuwenhout, F.D.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De kosten van de integratie van grote hoeveelheden zon-PV en wind in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening in 2020 en 2030 is in kaart gebracht. Er is aandacht besteed aan de extra kosten voor de netwerken, het reserve- en balanceringsvermogen en aan de effecten op de elektriciteitsprijzen. In een vergelijking van deze kostenposten blijkt het...
other 2013
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
other 1997
document
de Coninck, H.C. (author), Rivera Tinoco, R.A. (author)
A climate innovation centre is an institution aimed at enabling development through catalyzing climate technology research, development and market creation. What do technologies need to flourish and to contribute to sustainable economic development? Current research suggests that functioning markets, innovative capacities and the availability of...
other 2011
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
other 1996
Searched for: +
(41 - 60 of 2,588)

Pages