Searched for: +
(41 - 60 of 272)

Pages

document
The maritime sector is facing a major challenge. While a globally growing economy leads to more demand for transport of goods, the goals from the Paris climate agreement and the subsequent agreement in IMO require a 50% reduction of CO2- emissions from maritime transport by 2050. Several parties are working on the development of new fuel types...
report 2021
document
Dellaert, S.N.C. (author), van Mensch, P. (author), Bhoraskar, A. (author), van der Mark, P.J. (author)
In 2020 heeft TNO van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Dit rapport geeft de resultaten van dat onderzoek.
report 2021
document
Davydenko, I. (author), Smokers, R.T.M. (author), Hopman, W.M.M. (author), Wagter, H. (author)
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Holmes, G.C. (author)
In de loop van de tijd zijn voertuigen zuiniger geworden door technologische ontwikkelingen en innovaties. Tegelijkertijd zijn er andere veranderingen geweest, die deze CO2 reducties deels teniet doen. Een goede vergelijking van brandstofefficiëntie van vergelijkbare voertuigen van verschillende leeftijden zal gecorrigeerd moeten worden voor de...
report 2021
document
Zomer, G.R. (author), Hoesen, M. (author), Zuidwijk, R. (author)
This report addresses the key question of what is the impact of (booking) platforms on the freight forwarding industry. To answer this question, the research has explored the rise of platforms in logistics, the types of platforms that are relevant to the sector, the importance of added value services and the extent to which service providers can...
report 2021
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
van Zyl, P.S. (author), Holmes, G.C. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
report 2021
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden de wijzigingen van de emissiefactoren ten behoeve van AERIUS Calculator voor de Zeevaart beschreven. De jaarlijkse update is nodig om de nieuwste inzichten vanuit de Emissieregistratie in AERIUS Calculator te implementeren. De thans geleverde factoren geven op nationaal niveau goeddeels dezelfde resultaten als de...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Dellaert, S.N.C. (author), van Mensch, P. (author)
RIVM heeft TNO gevraagd om een door TNO gebruikte methodiek uit te werken die het bepalen van de NOx en NH3 emissies van mobiele werktuigen vereenvoudigd in AERIUS. De huidige methodiek in AERIUS is gebaseerd op de aanpak die in de Emissieregistratie werd toegepast. Met nieuwe inzichten uit nieuwe metingen is deze aanpak in de Emissieregistratie...
report 2021
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden de wijzigingen van de emissiefactoren ten behoeve van AERIUS Calculator voor de binnenvaart beschreven. De jaarlijkse update is nodig om de nieuwste inzichten vanuit de Emissieregistratie in AERIUS Calculator te implementeren. De thans geleverde factoren geven op nationaal niveau goeddeels dezelfde resultaten als de...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Eijk, E. (author), de Ruiter, J.M. (author)
TNO en PBL publiceren periodiek verschillende sets aan generieke emissiefactoren voor verschillende toepassingen. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende sets emissiefactoren voor wegverkeer in Nederland die in 2021 zijn gepubliceerd door TNO en PBL. Daarnaast wordt toegelicht hoe de emissiefactoren tot stand komen en waarom de...
report 2021
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Curaçao wil voor haar energievoorziening de afhankelijkheid van de import van fossiele energiedragers verminderen door diversificatie en energiedragers en door het realiseren en verder benutten van lokaal beschikbare hernieuwbare energiebronnen. Dit geeft bovendien mogelijkheden voor nieuwe (hoogwaardige) bedrijvigheid. De analyse die in dit...
report 2021
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), van Rijn, J. (author)
Deze deliverable gaat in op ontwikkelingen en initiatieven die relevant zijn met betrekking tot (de groei in) extramurale zorg. Hierbij wordt ingegaan op technieken waardoor de cliënt enerzijds meer regie heeft en tegelijkertijd beter wordt bediend, afhankelijk van de specifieke (zorg)behoefte. Dergelijke technieken kunnen transportbewegingen...
report 2021
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), van Rijn, J. (author)
Deze deliverable gaat in op de mogelijkheden die predictive (voorspelbare) analyses bieden om op basis van ontsloten data tot betere inzichten te komen voor o.a. processen, diensten of producten. Dit is niet alleen ‘real time’, maar juist ook voorspellend en dus ‘in de toekomst kijkend’. Hiermee kan er beter worden ingeschat welke onderdelen ...
report 2021
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), van Rijn, J. (author)
Deze deliverable gaat in op ontwikkelingen en initiatieven die relevant zijn met betrekking tot (de groei in) extramurale zorg. Hierbij wordt ingegaan op de logistieke ontwikkelingen. Leveringen van diensten en goederen bij cliënten thuis hebben veel overeenkomsten met de toenemende leveringen in de ‘last mile’, namelijk B2C leveringen als...
report 2021
document
van der Tuin, M.S. (author), van der Romph, E. (author), Snelder, M. (author)
report 2021
document
van der Tuin, M.S. (author), van der Romph, E. (author), Snelder, M. (author)
report 2021
document
Snelder, M. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author), Charoniti, E. (author), Klunder, G.A. (author), Sterkenburg, R.P. (author), van der Tuin, M.S. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Kochan, B. (author), Bellemans, T. (author), de Romph, E. (author)
De grote steden en regio’s in Nederland gebruiken verkeersmodellen om inzicht te krijgen in het effect van diverse ontwikkelingen en interventies. Met name voor de onderbouwing van grotere investeringen spelen deze modellen een zeer belangrijke rol. De huidige geaggregeerde modellen krijgen echter steeds meer moeite met de veranderingen die we...
report 2021
document
Snelder, M. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author), Charoniti, E. (author), Klunder, G.A. (author), Sterkenburg, R.P. (author), van der Tuin, M.S. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Kochan, B. (author), Bellemans, T. (author), de Romph, E. (author)
report 2021
document
Snelder, M. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author), Charoniti, E. (author), Klunder, G.A. (author), Sterkenburg, R.P. (author), van der Tuin, M.S. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Zhou, H. (author), Kochan, B. (author), Bellemans, T. (author), de Romph, E. (author)
report 2021
Searched for: +
(41 - 60 of 272)

Pages