Searched for: +
(41 - 60 of 87)

Pages

document
van Goethem, S. (author), Koornneef, G.P. (author), Spronkmans, S. (author)
report 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author), Ivens, T.W.T. (author), Ligterink, N.E. (author)
report 2013
document
Six, C. (author), Silberholz, G. (author), Frederiksson, J. (author), Hausberger, S. (author), Dekker, H.J. (author), Tilanus, P.A.J. (author), van den Tillaart, E. (author)
report 2013
document
Hensema, A. (author), Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author)
TNO en het PBL publiceren jaarlijks een nieuwe set SRM emissiefactoren voor het huidige en toekomstige wegverkeer in Nederland. De geaggregeerde emissiefactoren dienen als invoer voor verspreidingsmodellen, waarmee de bijdrage kan worden berekend van het wegverkeer aan de concentraties van luchtverontreinigende stoffen nabij verkeerswegen.
report 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author), Ligterink, N.E. (author), Ivens, T.W.T. (author)
report 2013
document
Nesterova, N.N. (author), Verbeek, R.P. (author), de Kruijff, J.S. (author), Bolech, M. (author)
This policy analysis provides clear and in-depth information which will guide policy makers in European municipalities, public transport operators and other local decision makers in their choice of clean(er) public transport. First, it defines drivers and challenges that influence municipalities to look at ‘cleaner’ bus options. Second, for five...
report 2013
document
Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Obdeijn, C. (author), Hill, N. (author), Norris, J. (author), van Essen, H. (author), Kampman, B. (author), Wrigley, S. (author), O'Brien, S. (author), Trompeteler, P. (author)
A very important and challenging goal of the European Union is to reduce greenhouse gas emissions until 2050 by 80% or more relative to 1990. In order to achieve this goal, increasing GHG constraints are required in every sector of the economy. Specifically for transportation, the objective has been set to cut EU-27 greenhouse gas emissions by...
report 2013
document
Ligterink, N.E. (author)
report 2013
document
Schilling, S. (author), Gruhlke, A. (author), Sander, K. (author), Derksen, G.B. (author)
The European Union has committed itself to a 20% reduction of its greenhouse gas (GHG) emissions, and of 30% in case other major economies make comparable efforts. Transport is one of the main emitting sectors, and the only one that continues to grow substantially. Road transport is responsible for the majority of the overall transport emissions...
report 2013
document
de Goede, M. (author)
Ondanks het feit dat de afstand tussen een geel en rood sein volgens ProRail ontwerpvoorschrift OVS69133-1 minimaal 400 meter moet zijn (gelijk aan de remweg van 40 km/u naar 0 km/uur van de slechts beremde trein), bevinden zich in Nederland situaties waar seinen op minder dan 400 meter van elkaar staan. Er is dan sprake van een ‘kort blok’. Om...
report 2014
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Koornneef, G.P. (author), Smokers, R.T.M. (author), van Essen, H. (author), van Grinsven, A. (author), 't Hoen, M. (author), Londo, M. (author), van Zuijlen, C. (author), de Wilde, H. (author), Usmani, O. (author)
In de verkeerssector is een omslag naar een meer duurzame wijze van transport nodig. Dit gegeven de doelen die de sector zijn opgelegd voor klimaat, luchtkwaliteit en geluid. ln het recent ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei, onder regie van de Sociaal-Economische Raad (SER), hebben partijen de basis gelegd voor een breed gedragen,...
report 2014
document
report 2014
document
Verbeek, R.P. (author), van Zyl, P.S. (author), van Grinsven, A. (author), van Essen, H. (author)
Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies in vergelijking met een referentiebrandstof —...
report 2014
document
Kroon, E.C.M. (author), de Goede, M. (author), Baan, J. (author), Kruithof, M.C. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
The minimum lane width of distributor roads (in Dutch: gebiedsontsluitingswegen GOW) are a concern for the province of Zuid-Holland. In particular since the lineation is regularly crossed by truck drivers. This also counts for car drivers when encountering oncoming trucks. The province of Zuid-Holland therefore wanted to know whether the...
report 2014
document
de Goede, M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
In 2017 zullen de communicatiesystemen in de Westerscheldetunnel (WST), die in 2003 is geopend, worden vervangen. In aanloop hiernaar wordt ook bekeken of andere technische installaties, zoals de verlichting, mogelijk vervangen en/of aangepast dienen te worden. TNO heeft, aan de hand van lichtmetingen en een wegbeeldanalyse in de Oostelijke en...
report 2014
document
Ligterink, N.E. (author), Eijk, A.R.A. (author)
Het verschil tussen normverbruik en praktijkverbruik van voertuigmodellen uit 2013 is opnieuw toegenomen. Het verschil tussen het normverbruik en het praktijkverbruik is, echter, minder groot dan eerder werd gedacht.
report 2014
document
Ligterink, N.E. (author), van Zyl, P.S. (author)
report 2014
document
Ligterink, N.E. (author), Stelwagen, U. (author), Kuenen, J.J.P. (author)
report 2014
document
Spreen, J.S. (author), Vonk, W.A. (author), Vermeulen, R.J. (author)
report 2014
document
Kraan, T.C. (author), Ligterink, N.E. (author), Hensema, A. (author)
report 2014
Searched for: +
(41 - 60 of 87)

Pages